(18.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

A já si myslím, že tady skutečně nejde o to, aby byly kontrolovány samosprávy. Jde o rozšíření oblasti kontroly veřejných prostředků v širší oblasti, než dosud tomu bylo. To byla podstata těch dvou návrhů. Jestliže to někdo takto zúžil jenom na samosprávy, je to špatně. Je to špatně, protože to nebyl cíl těchto dvou novel. A pokud někomu vadí, že by opakovaná kontrola dopadla na menší nebo nejmenší obce, no tak nechť se udělá novela zákona a nechť se třeba vypustí obce jedničkové, dvojkové, nechť to zůstane třeba na trojkových obcích. Vždyť na tom se s tím zákonem dá pracovat.

Prosím vás, neberme si pořád samosprávy jako nějaký příklad, že je chceme neustále utlačovat. Podívejte se na ty subjekty, které byly popsány ve sněmovním tisku 610. Samosprávy, to je jenom malá část toho, co se mělo kontrolovat.

A mě osobně nikdo nedonutí, abych nehlasoval pro přehlasování senátního tisku, i když vím, že ten zákon bez toho -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas k faktické poznámce, pane kolego.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: - bez toho sněmovního zákonu nemůže být účinný. Já prostě nebudu hlasovat proti svému přesvědčení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Laudáta, připraví se k faktické poznámce pan kolega Zahradník.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem vás chtěl vyzvat, jestli už není možné k tomuto bodu ukončit diskusi. Tady je principiálně havárie toho zákona, takže nemůže platit, takže předpokládám, že zpravidla koalice by si měla odhlasovat zamítnutí, a tím to skončit. Já se domnívám, že dneska je prioritou ustavit vyšetřovací komisi, aby se poslanci a veřejnost dozvěděli, co se děje. Takže prosím moc, jestli se můžu přimluvit, aby tato diskuse skončila. Ta tady bude někdy jindy, až přijdete s novým návrhem zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý večer. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, kolega Laudát mě skoro vyzval, abych svoji diskusní připomínku tady neuplatňoval. Já jenom velmi stručně řeknu, že tady se rozvíjí taková debata o poctivosti a nepoctivosti. No, já jsem samozřejmě u toho dá se říci od roku 1990, kdy jsem byl zvolen poprvé do městského zastupitelstva. Musím říci, že obecní samospráva je, řekl bych, ze všech těch stupňů, kterými jsem prošel, nejjednodušší, nejpoctivější, určitě nejvěcnější část, nejblíže občanům. Přesto starostové a ti radní v zastupitelstvu někdy řeší problémy, kdy samozřejmě hospodaří poctivě, ale někdy řeší problém, zdali ten dům nabídnout nějakému zájemci za vysokou cenu, anebo svému sousedovi, který dává nižší cenu, ale zase tam bude provozovat obchod nebo hospodu. A tito starostové se obávají, že na ně přijde kontrola - kdyby jenom z NKÚ, ale oni se pak většinou stávají předmětem trestního řízení. A celá řada starostů, celá řada poctivých lidí už rezignovala na to, aby tyto funkce zastávala, a v některých obcích je velký problém najít lidi ochotné podstupovat tato rizika a v obecní samosprávě fungovat.

Proto se také přimlouvám za podporu senátního návrhu a zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu stručný, vyslyším prosbu pana předsedy klubu Laudáta.

Chtěl bych pouze poděkovat Senátu za to, že se zachoval rozumně v dané chvíli a nepřipustil, aby vznikala další kontrola ve vztahu k obcím, když ta stávající kontrola, jak všichni víme, je velmi špatně nastavená.

Pokud se týká toho návrhu zákona o kontrole a řízení veřejných financí, o kterém mluvil pan kolega Vondráček, tak ano, k tomu bylo podáno mnoho připomínek, nevím, jestli 2 600, a i to číslo svědčí o tom, že ten zákon je skutečně velmi problematický a není dobře připraven. Jako předseda finanční komise Svazu měst a obcí jsem se tomu velmi věnoval. Musím říci, že ten zákon se týká spíše vnitřního auditu než odstraňování nějakých duplicitních kontrol. Také bych chtěl pouze k tomu dodat, že pokud by se ten zákon nezměnil a připomínky byly vypořádány pouze tím, že Ministerstvo financí s těmi připomínkami nesouhlasí, tak mnoho především malých obcí vůbec nebude moci ani personálně, ani administrativně další požadavky na vnitřní audit ze zákona naplnit.

Nečekejme, že tento návrh, který se vlastně již jednou objevil v Legislativní radě vlády, ta to zamítla, opět se vrátil zpátky, a vím, že Ministerstvo financí si přeje, aby ten zákon byl dokončen, tak mám velké pochybnosti. A kdokoli z vás by ten zákon velmi podrobně četl, tak by seznal, že především malé obce podle něj vůbec nemohou postupovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu kolegovi Vilímcovi. Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem ze začátku předpokládal, že v podstatě toto projednávání zákona bude technickou záležitostí, protože se vlastně ten zákon nedá schválit bez novely Ústavy, která v Senátu neprošla. Nicméně se musím vyjádřit k některým věcem, které tady zazněly.

Pan poslanec Benda říkal, že ho máte příště poslouchat. Ano, můžete ho poslouchat, pokud nechcete nikdy nic projednat. Popsal to tady Roman Sklenák. Byla to skutečně perfektní past, protože Senát měl usnesení, že nebude projednávat novelu Ústavy, dokud nedoputuje ze Sněmovny návrh prováděcího zákona. Kdyby se tady přijalo usnesení, že tady se nebude prováděcí zákon projednávat, dokud nebude schválena novela Ústavy v Senátu, tak by nikdy nenastala ani jedna ta varianta v ani jedné sněmovně.

Jsem rád, že pan kolega Vystrčil tady říkal, že senátoři si umějí přečíst to, co tady bylo schváleno, nebo to, co by bylo schváleno ve Sněmovně bez finálního hlasování, ale pořád to nic nemění na existujícím usnesení Senátu, kterým přerušil projednávání do doby, než tam prováděcí návrh zákona doputuje.

Pan poslanec Stanjura tady mluvil o tom, co je úspěch a co je neúspěch. Já bych tady řekl jenom tolik, že vláda tím, že předložila prováděcí návrh zákona, plnila přání Sněmovny, která sama schválila novelu Ústavy, která byla poslaneckým a nikoliv vládním návrhem. My jsme tuto Ústavu pouze naplňovali. To znamená, je-li to neúspěch, já bych spíše řekl, že to je škoda, že se to neschválilo, než že bych to hodnotil slovy úspěch či neúspěch.

Co se týče provázání s duplicitami, tak i senátoři, kteří byli proti, kteří požadovali odstranění duplicit, včetně tady přítomného kolegy Vystrčila ze Senátu, tak tvrdili i na jednáních příslušného výboru, že vlastně nemají námitky proti rozšíření kontrolních oprávnění NKÚ na obce a kraje, ale že chtějí napřed ty duplicity, že to sice spolu nesouvisí, ale že to je vlastně jejich nástroj tím, že nemůže být Senát přehlasován u Ústavy, jak si vynutit odstranění těch duplicit, čili nebyla to zásadní výhrada vůči rozšíření kontrolních oprávnění Nejvyššího kontrolního úřadu. Ano, bylo to marné, bylo to marné, bylo to marné žádat, aby nečinili rozšíření pravomocí NKÚ rukojmím odstranění duplicit.

Ano, ty duplicity jsou důležité. To, že to koaliční smlouva zmiňuje - já už jsem to tady také uváděl, dostalo se tam dokonce na můj návrh, ale nebylo myšleno, že se o tom bude hlasovat v jednom okamžiku, ale že jsou to dvě věci, které obě je potřeba nějakým způsobem řešit.

Abych některé potěšil, tak já už mám na stole nachystanou nově připravenou novelu Ústavy a prováděcího zákona, kterým se rozšiřuje kontrolní oprávnění NKÚ na územní samosprávu. Předpokládám, že by to vláda mohla poslat společně se zákonem o kontrole a řízení veřejných financí, tak aby byl splněn i požadavek Senátu, že se ty věci budou řešit zároveň. Stačí podepsat a vypravit. Jenom tedy ještě musíme připravit řízení a kontrolu veřejných financí. Doufám, že se to podaří a že tedy i senátoři tímto budou uspokojeni, resp. že se otevře prostor k debatě i o jiných kontrolních oprávněních, která se uplatňují vůči územní samosprávě.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Je to marné, je to marné, je to marné. Pan senátor žádá o závěrečné slovo. Prosím, pane senátore. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP