(18.20 hodin)
(pokračuje Adamec)

Takže bych prosil, abychom nezaměňovali tyhle pojmy. Nemám nic proti jednotné kontrole samospráv, ale pokud se neuspořádají ty kontroly tak, že prostě nebude v nich systém, bude v nich chaos a budeme přidávat další kontrolní úřady, mimochodem které na to vůbec nejsou připravené, tak je to špatně. Já jsem rád, že to takhle nedopadlo. Jako starosta si myslím, že si kolegové starostové oddechli.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jistě jsem vám dal dostatek času, pane kolego, i po tom přerušení.

Nyní další faktická poznámka pana poslance Vondráčka. Potom řádná přihláška pana senátora a pana poslance Pavery. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Vondráček: Ono to nebylo moc fér, ten argument, že to svědčí o kvalitě předlohy. To, že se sešlo přes dva tisíce připomínek z praxe, to není nekvalita toho zákona, ale že opravdu to tu praxi tíží a že je spousta připomínek. Ale musím se zastat pana pověřeného náměstka Vyhnánka, který se tím opravdu zabývá a který ty připomínky z praxe vyslyšel. A skutečně je ještě šance, že se nám v tomto volebním období podaří tento zákon přijmout s účinností od roku 2018. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. Nyní pan senátor Vystrčil, připraví se pan kolega Herbert Pavera. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, kolegyně poslankyně a poslanci, prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Vondráčkovi. Pane poslanče, je to marný, je to marný, je to marný. Cituji z koaliční smlouvy: "Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů." První, kdo spojil kontrolu NKÚ a obcí, respektive svěřených financí s rozšířením pravomocí NKÚ, je vláda. Senát na to pouze přistoupil a reagoval tak, že to je dobrý nápad.

A ještě jedna věc. Naprostou většinou senátorů Senát přijal při projednávání ústavního návrhu zákona usnesení, které nevím, jestli jste všichni zaregistrovali, a to usnesení říká, že Senát doporučuje vládě České republiky předložit návrh změny Ústavy České republiky týkající se rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a návrh změny zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, až současně s návrhem odstranění duplicit kontrolních systémů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Vystrčilovi. Nyní pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezký dobrý podvečer, dámy a pánové. Doufám, že nebudu mluvit dlouho. Chci reagovat na pana kolegu Hovorku, protože se mě to bytostně dotklo. A možná nejenom mě, ale všech zastupitelů samospráv.

Mluvit o tom, že rozšíření pravomocí NKÚ proto, že na obcích a městech se určitě krade, protože zrovna Opencard, kterou tady vzpomněl pan Hovorka, že to tak je, je opravdu velmi falešné. A myslím si, že každý z nás, kdo pracuje na samosprávě, se musí cítit dotčen. A já si nemyslím, že v 6 250 obcích se krade. Já si nemyslím, že zastupitelé a politici na obcích a městech jsou zloději. Naopak. Kdyby některá média nedělala, jak se říká, z komára velblouda, tak by u nás nebylo povědomí lidí, že v 90 % veřejnosti si myslí, že je u nás rozběhlá korupce. Neříkám, že není. Neříkám, že někdo neudělá chybu nebo že úmyslně neudělal chybu. Ale určitě to není jiné než jinde ve světě. Jinde ve světě je korupce vnímána asi 50 % občanů.

Když jsem se setkal vlastně se zástupci GRECO, což je komise proti korupci, která vyšetřuje takovéto různé věci, sleduje to i v různých zemích, jak postupují, a když byli u nás, tak především nás napadali za to, že u nás je velká korupce. A když jsem jim říkal, že to je hlavně jenom proto, že veřejnost je vlastně neustále oslovována médii tím, že tady je ta korupce rozbujelá, tak samozřejmě co si pak ta veřejnost má myslet. Kdyby se poukazovalo i na dobré věci, které se dějí na obcích a městech, kterých je mnohem víc, tak určitě by to takto nebylo vnímáno.

Takže velice mě to mrzí, že se tady mluví o tom, že na samosprávách, na obcích se neustále krade. Myslím si, že si to vůbec nezasloužíme, protože spousta těch lidí, kteří tam pracují, dělá ve svém čase navíc o sobotách, nedělích pro blaho občanů, a ne proto, aby se obohacovali na úkor obcí a na úkor druhých. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky a pan kolega Vilímec také - normální přihlášku, dobře. Faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky.

A opět požádám sněmovnu o klid odleva doprava a odprava doleva taky. Ještě jednou vás požádám, abyste se ztišili.

Slovo má pan poslanec Ludvík Hovorka k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené poslankyně, k mému předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem neřekl, že starostové jsou zloději. Já jsem taky dvanáct let pracoval jako starosta obce a vím, že řada starostů hospodaří velmi dobře a každou korunu obrací několikrát, než ji vydá. Ale smysl toho zákona přece nebyl jenom v tom, aby se pustil NKÚ na obce. Tam přece šlo i o další věci - rozšíření oblasti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky. A pokud se někde ztrácejí peníze, pak zcela určitě ve velkých organizacích zřizovaných většími městy a obcemi. A o to přece šlo taky mimo jiné. A kauza Opencard - jestli si myslíte, že nebyla tunelem, že nebyla rozkrádáním veřejných prostředků, tak to řekněte. Ale to neznamenalo nějaké osočení starostů, že starostové na obcích kradou, a proto se na ně musí poslat kontrola z NKÚ. To v žádném případě takto nemělo být míněno. Ale ta zákonná novela rozšíření pravomocí, kompetencí NKÚ, ústavní zákon směřoval k rozšíření možnosti kontroly v oblasti veřejných prostředků. Vždyť se na to podívejte. Tam není nikde napsáno, že to směřuje prioritně nebo výhradně na obce.

Myslím si, že toto byl hlavní smysl. A tím, že ten zákon byl v Senátu zabit stejně jako prováděcí zákon 610, sněmovní tisk, tak je to špatný signál, protože tím se říká, že nechceme rozšíření kontrol NKÚ, a to nejenom směrem k samosprávám, ale i k dalším subjektům, které byly navrhovány ke kontrole. A to je špatný signál.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Ještě faktická poznámka pana poslance Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Jenom velice krátce k svému předřečníkovi panu poslanci Hovorkovi z KDU-ČSL prostřednictvím pana předsedajícího.

Pane poslanče, co vám ty samosprávy udělaly? Už jste jim vzali peníze. Teď tam pošlete ještě větší kontroly. Kdyby to byli kolegové tamhle zleva, tak bych to možná ještě pochopil, ale co udělali lidovcům, to skutečně nevím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Hovorka se přihlásil k nové faktické poznámce. Kolega Vilímec je přihlášen řádně do rozpravy bez omezení času. Pan kolega Hovorka, faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych jenom krátce reagoval.

Starostové nám neudělali nic špatného, nic zlého. Řekl jsem jasně, že starostové, řada z nich, jsou to poctiví lidé a hospodaří dobře s veřejnými prostředky. Není pravda, že jsme samosprávám vzali prostředky. Podívejte se na to, jak od roku 1990 narostly příjmy obcí a měst, s jakými prostředky hospodaří samosprávy dnes, s jakými hospodařily před 26 lety. To je prostě ohromný, propastný rozdíl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP