(9.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Udělali obstrukce, že pouze fyzická výdrž - nevýdrž jejich některých poslanců vedla k tomu, že nakonec po týdnu nocování tady přerušili, protože nabyli dojmu, a samozřejmě zabralo to velmi, že co je ukradeno, nemusí být vraceno. Slyšeli jsme tady nekonečné filipiky, na kterých si nikdy nedovolil nebýt ministr obrany a podobně, proti případnému umístění amerického radaru v Brdech, a hysterie nabývala takových grádů, že zatím hlasově nikdo tady nedosáhl tehdejších kvalit dnešního ministra zahraničí Zaorálka. V uvozovkách došlo i na měření hluku a věřte, že to bylo hodně přes 100 decibelů, jak tady ztrácel nervy a křičel, a neustále, a byl to... Co ráno, to předkládání bodu umístění radaru, amerického radaru v Brdech, interpelace, další, včetně dlouhých technických rozborů. Takže nevím, kolik jich ze současné opozice tady tohle předvádí. Samozřejmě nedokážu si představit, jak byste vy fungovali v okamžiku, kdy by například koaliční poměry, což bylo za Topolánkovy vlády, byly 101:99.

Také se tady dělo to, že sociální demokracie, aniž měla připraven jakýkoliv scénář, tak strhla vládu v době předsednictví Evropské unie, což se nepovedlo vůbec nikomu v historii fungování Evropské unie. Ani těch šest týdnů, co zbývalo do ukončení předsednictví, jim nestálo za to, aby počkali, a udělali to následující den. Dělo se tak za pomoci přeběhlíků z tehdejší ODS.

Takže to je jenom takový kratičký výčet toho, co že se ve Sněmovně dělo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další přednostní práva nevidím, v tom případě budeme hlasovat.

 

Nejprve je zde návrh pana předsedy Laudáta na nový bod. To je bod s názvem Neúčast ministrů vlády na interpelacích a při předkládání svých materiálů na jednání Poslanecké sněmovny. A to, aby byl zařazen pevně dnes jako první bod jednání, alternativně 3. června v pátek jako první bod.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení na dnešek jako první bod jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 230, přihlášeno je 172, pro 74, proti 78. Tento návrh nebyl přijat.

 

Alternativně tedy budeme hlasovat o zařazení na 3. června v pátek jako první bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 231, přihlášeno je 174, pro 71, proti 76. Návrh přijat nebyl.

 

V tom případě budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Sklenáka. Ještě vás chci informovat, že pan poslanec Vondráček má kartu č. 20.

 

Pan předseda Sklenák navrhuje, abychom body 169 a 170 zařadili pevně na 29. 6. jako druhý a třetí bod. Můžeme hlasovat najednou, nebo si někdo přeje oddělené hlasování? (Žádost z pléna o opakování čísel bodů.) Jsou to body 169 a 170, sněmovní tisk 763 a 764. Jsou to ty elektronické transakce, pokud se nepletu. Ten druhý je související zákon.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 232, přihlášeno je 174, pro 125, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze a budeme tedy pokračovat bodem 156, což je

 

156.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu
a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb.,
devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 587/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan místopředseda vlády a ministr financí, pan Andrej Babiš, a zpravodaj garanční výboru, kterým je výbor rozpočtový, tím zpravodajem je pan Adolf Beznoska.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 587/3, ten byl doručen 19. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 587/4. Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě předtím, než otevřu rozpravu. Nepřeje si vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu. Nemám do rozpravy žádné přihlášky. V tom případě rozpravu končím a zeptám se pana ministra, popřípadě pana zpravodaje, zda si přejí závěrečná slova. Pan ministr nikoliv. Pan zpravodaj? Také ne. V tom případě můžeme rovnou přikročit k hlasování.

Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Byly podány tyto pozměňovací návrhy: Jeden podal pan kolega Votava, je to pod číslem sněmovního dokumentu 3972. Další sérii pozměňovacích návrhů najdete pod sněmovním dokumentem 3973 a třetí pod sněmovním dokumentem 4078. Proceduru navrhuji takovou, že budeme hlasovat po třech skupinách o těchto sněmovních dokumentech a ve všech třech případech stanovisko zpravodaje bude souhlasné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak. Pane zpravodaji, já ji nechám odhlasovat, to bude nejjednodušší.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem procedury. Kdo je proti?

Je to hlasování 233, přihlášeno je 175, ano, 175, pro 166, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat a budeme tedy hlasovat podle jednotlivých pozměňovacích návrhů. Takže první prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Čili první pozměňovací návrh se týká odborných kurzů. Pozměňovací návrh, který byl můj původně, podal pan kolega Votava, mým prostřednictvím, ve druhém čtení. Moje stanovisko je souhlasné.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nejprve prosím pana ministra o stanovisko. (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 234, přihlášeno je 175, pro 52, proti 69. Návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Druhý pozměňovací návrh se týká společných ustanovení pro příjem, výdej, vrácení a výměnu tuzemských bankovek a mincí.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.) Pan zpravodaj? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 235, přihlášeno je 175, pro 45, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

(Reakce zpravodaje na poznámku z okolí - mimo mikrofon.) Jenom upozorňuji zpravodaje, že je oprávněn přednášet stanovisko výboru, nikoliv své soukromé. Zeptám se, zda někdo z tohoto důvodu má pocit, že to hlasování neodpovídalo regulím. Není námitka, dobře. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Poslední se týká provozování anonymních zařízení a neanonymních zařízení přijímajících eurobankovky nebo euromince.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra? (Ministr: Jaké číslo?) A3. (Zpravodaj: A3, sněmovní dokument 4078. - Ministr: Je třeba říct A3. Souhlas.) Pan zpravodaj? (Stanovisko výboru souhlasné.) Dvakrát souhlas.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 236, přihlášeno je 176, pro 164, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP