(11.30 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Vývoj cen zemědělských výrobců v roce 2014 vykázal meziroční pokles o 3,7 %, to znamená zemědělská výroba včetně ryb, což je větší pokles, než jaký zaznamenaly ceny vstupů do zemědělství, tam je to minus 1,3 %. Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2014 snížil o 0,23 procentního bodu na 3,85 %.

Snižování zaměstnanosti v zemědělství pokračovalo mírnějším tempem i v roce 2014. Meziroční úbytek pracovníků v zemědělských podnicích činil 1,4 % a jejich počet se snížil přibližně na 102 tisíc pracovníků. Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR činil 2,1 %, meziročně se prakticky nezměnil.

Obrat českého agrárního zahraničního obchodu trvale roste. V roce 2014 se meziročně zvýšil o 32 mld. korun, to znamená o 9,3 % na 377,3 mld. korun. Z toho na straně vývozu se hodnota zvýšila o 18,9 mld. korun, to znamená o 11,8 % na 179,5 mld., a na straně dovozu vzrostla o 13,1 mld. korun, to znamená o 7,1 % na 197,7 mld. korun. V důsledku tohoto vývoje se záporná bilance agrárního zahraničního obchodu ČR meziročně snížila o 5,9 mld. korun, to je o téměř jednu čtvrtinu na 18,2 mld. korun, a stupeň krytí dovozu vývozem se zlepšil o 3,8 procentního bodu na 90,8 %, což jsou nejpříznivější hodnoty od vstupu ČR do EU. Podíl bilančního schodku na českém agrárním vývozu se snížil během posledních pěti let z jedné třetiny na jednu desetinu.

Součástí souhrnu ke Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2014 je také návrh opatření nezbytných k realizaci v rámci sektoru, která ze zprávy vyplývají.

Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2014 byla projednána v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dne 23. září 2015 usnesením číslo 81, doručeným poslancům jako tisk 595/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zemědělství a konstatuji, že po projednání ve výboru a po jednání mi byla doručena omluva pana poslance Vlastimila Gabrhela z dnešního jednání. Budeme se muset tedy vypořádat s návrhem na změnu zpravodaje. Navržen je pan poslanec Ladislav Velebný jako zpravodaj pro tuto zprávu. Já to nechám odhlasovat.

 

Kdo souhlasí se změnou zpravodaje, aby poslanec Velebný byl zpravodajem?

Hlasování číslo 188 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 188, z přítomných 142 pro 108, proti nikdo.

 

Máme tedy vyměněného zpravodaje. Požádám tedy pana poslance Ladislava Velebného, aby nás informoval o jednání výboru, a připomínám, že usnesení zemědělského výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 595/1. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane řídící, děkuji za slovo. Dámy a pánové, zemědělský výbor na své 22. schůzi ze dne 23. září k následující Zprávě o stavu zemědělství ČR za rok 2014, sněmovní tisk 595, přijal následující usnesení: Po úvodním slově náměstka ministra zemědělství Jindřicha Šnejdrly, zpravodajské zprávě poslance Vlastimila Gabrhela, kterou v zastoupení přednesl poslanec Pavel Kováčik, a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2014, sněmovní tisk 595, vzít na vědomí. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledku projednávání této zprávy na schůzi zemědělského výboru.

Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Žádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a my můžeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které mám přihlášeného pana poslance Herberta Paveru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, vážený pane ministře. Já bych jenom krátce chtěl zareagovat na některé věci právě z té zprávy o stavu zemědělství, které třeba tady ani nezazněly. Chtěl bych vás s tím seznámit a říci vám a pak se zeptat v několika otázkách jenom pana ministra na některé věci.

Jenom abyste věděli, tak v té zprávě mimo jiné, pokud jste se na ni nedívali, je tam napsáno, že v top 10 řetězců supermarketů nakupuje 96 % obyvatel a že spotřeba potravin, to říkal i pan ministr, myslím, stoupla v roce 2014 o 1,2 %. Mimo jiné tam je i informace o tom, že výdaje na alkohol a cigarety jsou vyšší u nezaměstnaných než u OSVČ. Takže jenom abyste věděli, že tam jsou i takové zajímavé informace.

Náklady třeba na propagaci značek, značených potravin, byly v tom roce velmi nízké oproti jiným letům. Myslím si, že tak je to správné, i když to tak nebude v letošním roce, kde je plánovaná větší částka zase na podporu KLASA. Víte, že jsem zastáncem podpory spíše Regionální potraviny, maximálně Český výrobek. To si myslím, že je úplně dostačující.

Česká republika je v mnoha zemědělských komoditách soběstačná. Jenom abyste věděli, třeba v mléce jsme soběstační až tak, že vyrábíme mléka 131 %. U vepřového masa je to kolem 57 %. Mluvím o roce 2014. U hovězího masa máme výrobu nad 140 %, u zeleniny 42 %. Obilovin je 162 %, řepka 137 %, cukr 146 %, drůbež 80 %. Myslím si, že i to, že zelenina, třeba i vepřové maso i drůbež je zatím pod 100 %, se objevilo i v tom strategickém plánu pana ministra do roku 2030. Takže asi s tím se počítá, že se nějakým způsobem podpoří tady tyto komodity.

Další zajímavá informace je, že 65 % podniků má výměru do 10 ha a připadá na ně pouze 2,3 % celkové výměry. A 4 % z celkového počtu podniků jsou podniky s výměrou nad 500 ha.

Teď bych položil panu ministrovi otázku, protože Český statistický úřad píše, že je v zemědělství 97 700 zaměstnanců, kdežto Ministerstvo zemědělství uvádí 102 100. Takže tam je trošičku rozpor čtyř tisíc nebo pěti tisíc zaměstnanců mezi Českým statistickým úřadem a údaji z Ministerstva financí.

Dalším zajímavým poznatkem, který by tady mohl zaznít, je podpora ovoce do škol. Samozřejmě s tím souhlasíme, ale jak jsem avizoval už v minulosti, nemyslím si, že by to mělo být za ceny o mnoho desítek procent víc, než je průměrná cena v obchodech. Což mnohdy tak nebývá.

Ministerstvo zemědělství v roce 2014 podporovalo i zakládání podniků a jejich rozvoj. V roce 2014 to bylo 362 milionů korun. Oproti roku 2013 to bylo navýšení o 113 milionů korun. Na jeden projekt připadalo 1,23 pracovního místa a celkově náklady na jedno pracovní místo byly kolem 158 tisíc korun.

Poslední věc, na kterou bych se chtěl pana ministra zeptat, a to jsou tabulky, ve kterých je uvedený vývoj cen zemědělské půdy a srovnání se zahraničním. Protože v roce 2013 se mluví u nás, že cena je většinou kolem deseti, jedenácti korun za m2, kdežto když se to srovnává s jinými zeměmi z EU, je to v eurech, je tam 2 476 eur, což krát 27 dělá nějakých 66 tisíc, což je 6,6 koruny, což neodpovídá tomu, co je v té tabulce o cenách zemědělské půdy za m2, tabulka T7.2/03. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP