(14.50 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se paní poslankyně Hnyková.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl jako jeden z předkladatelů sněmovního tisku 403, jedná se o novelu zákona o zmírnění majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, vyřazení druhého a třetího čtení tohoto tisku z programu této schůze. V případě druhého čtení se jedná o bod 29 a v případě třetího čtení se jedná o bod 189 navrženého programu.

Důvodem této žádosti, spíše nezvyklé žádosti, je přerušení projednávání tohoto tisku jak ve výboru garančním rozpočtovém, tak i ve výboru ústavněprávním. Došlo zároveň i k prodloužení lhůt pro podávání pozměňovacích návrhů v těchto výborech. Cílem je odpovědné posouzení připomínek ministerstev nejen k samotné předloze zákona, ale i k avizovaným pozměňovacím návrhům. Zájmem předkladatele je tyto připomínky pokud možno zapracovat a z tohoto důvodu bylo projednávání tohoto tisku ve výborech přerušeno.

Děkuji za pozornost. (V sále je velký hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Hnykovou a po ní vystoupí pan poslanec Martin Lank.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobré odpoledne, vážené dámy a vážení pánové. Navrhuji přednostně projednat bod číslo 98, sněmovní tisk 621, zákon o referendu k imigračním kvótám Evropské unie, který navrhl náš poslanecký klub Úsvit. Navrhuji projednat tento bod dnes po pevně zařazených bodech a chci vás požádat o jeho podporu.

Kvóty považuje většina českých občanů za nepřípustné a odmítá je a my to slyšíme od našich občanů na všech besedách, které pořádáme v krajích. Nejde jen o jednorázové přerozdělování, v rámci něhož česká vláda akceptovala přijetí prvních tří tisíc nelegálních imigrantů. Jde o samostatnou národní suverenitu. Nejvyšší rozhodovací pravomoc o udělování azylu má totiž dostat na starost takzvaná Kancelář pro podporu azylu. Jak už vyplývá z jejího názvu, cílem není azyl regulovat, ale podporovat.

Premiér Sobotka uvedl, že se Česko bude bránit trvalým kvótám všemi způsoby. Tato slova byste mohli lehce zaměnit s jeho slovy z podzimu minulého roku, kdy prohlašoval, že Česká republika využije všech možností, jak tehdejší jednorázové kvóty odmítnout. Řekl je ale jen krátce předtím, než se úmyslně nechal přehlasovat na Radě Evropy, a tím podvedl celou Českou republiku.

My chceme po vzoru Maďarska uspořádat referendum. To by dalo jakékoliv české vládě nezvratitelný příkaz k odmítnutí kvót a k podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru. Moc dobře víme, že právě tento mandát od občanů Sobotkova vláda nechce, protože by jí neumožňoval nadále kolaborovat s Bruselem. O to víc je důležité toto referendum uskutečnit, protože to je jediná šance, jak české občany před bruselskými kvótami ochránit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji a prosím pana poslance Martina Lanka, připraví se pan poslanec Kádner.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi dnes jménem Úsvitu znovu žádat předřazení našeho návrhu zákona o referendu, kde by občané České republiky měli právo rozhodnout o vystoupení České republiky z Evropské unie. Na rozdíl od pana kolegy Okamury máme k tomuto referendu připravený příslušný zákon a o něm se tady také naposledy hlasovalo. Pan Okamura si to jistě jenom omylem přivlastnil. Aby bylo jasno, tak jde o návrh, který předložil Úsvit - Národní koalice. Jedná se o bod 97, sněmovní tisk 620. Jménem našeho klubu žádám o jeho pevné zařazení na dnešek jako třetí bod po projednání veta pana prezidenta ve věci školského zákona a po projednání našeho návrhu zastavení nepromyšlené inkluze.

Dámy a pánové, tento návrh zákona o referendu k vystoupení z Evropské unie už ve Sněmovně leží skoro půl roku a vládní koalice blokuje jeho projednání. Když při minulé sněmovně konečně nastal čas na takzvané opoziční okénko a my jsme žádali tento návrh projednat, troufám si tvrdit, že se jednání schválně natahovalo, aby se návrh Úsvitu neprojednal, a nakonec byl i z jednání Sněmovny přes naše protesty vyřazen, což byl vcelku bezprecedentní krok.

Dámy a pánové, Brusel nám nutí bezvízový styk s Turky a my se tváříme, kdovíjaký úspěch je, že členská země bude moci Brusel požádat o výjimku. Ministr vnitra Milan Chovanec uvedl, že by takzvaný suspenzivní mechanismus měl být spuštěn například ve chvíli, kdy by občané určité země přicházeli do Evropské unie ve velkých počtech, žádali o azyl, ve výrazném počtu páchali trestnou činnost a podobně. Členská země Evropské unie se tak bude moci se svými důvody obrátit na Evropskou komisi, která bude muset rozhodnutí předložit všem státům osmadvacítky, a všechny to budou muset schválit.

Nicméně co znamená suspenzivní mechanismus ve skutečnosti? Není to nic jiného než další kompetence Bruselu, další zbraň byrokratických elit Bruselu, která omezuje suverenitu naší země. Občané České republiky evidentně nechtějí přijímat nelegální imigranty a nechtějí, aby Turecko, čile obchodující s Islámským státem, mělo bezvízový přístup do České republiky.

Uvědomuji si, že zřejmě bohužel řada z vás chce kvůli dotacím a funkcím v Evropské unii zůstat v podstatě za každou cenu. Přesto se vám pokusím vysvětlit, proč je dobré být připraveni i na variantu odchodu z Evropské unie. Ten, kdo se bojí a ustupuje, totiž prohrává. Tento princip už pochopili ve Velké Británii, kde variantu odchodu z Evropské unie položili v podobě referenda skutečně na stůl a jednoznačně na tom získávají. Důkazem je to, že si Británie už teď vyjednala podstatné ústupky.

Na téma takzvaného czexitu napsal velmi zajímavou analýzu makroekonom Pavel Kohout, mimo jiné dvě volební období byl členem Národní ekonomické rady vlády. Vyšel z toho, že se osobně ve Velké Británii zúčastnil simulace jednání o výstupu ostrovního království z Evropské unie organizované prestižní organizací Open Europe. A jaký byl výsledek? Jednoznačný a brutální. Brusel se po odchodu Británie z Evropské unie začne mstít. Bude chtít ukázat, že mimo Evropskou unii neexistuje prosperita. Ukázalo by se totiž, cituji Pavla Kohouta, že Evropa může fungovat i bez bruselských úředníků, europoslanců a dalších korytářů. Lze očekávat, že Brusel odpoví na případný odchod z Evropské unie obchodní válkou, a to i za cenu, že tato obchodní válka poškodí zbylé členy Unie.

Dámy a pánové, zdálo by se, že po takovém zjištění, že Brusel by nás nešetřil, že by se mstil, bychom občanům neměli dát právo rozhodnout, zda z Unie odejít. Opak je ale pravdou. Odchod z Evropské unie by měl být plánovaný jako zcela reálný scénář. Já souhlasím s tezí Pavla Kohouta, že pokud nebudeme vůbec připouštět odchod, tak Brusel s námi bude zacházet jako s kusem hadru. Prostě s námi bude zacházet o to hůř. Brusel bude nadále oklešťovat pravomoci České republiky a my se ocitneme v situaci týrané ženy v nešťastném manželství bez možnosti útěku.

Pokud ale možnost odchodu zůstane otevřená i za cenu různých nepříjemností, Brusel bude přece jen mít nějakou motivaci chovat se alespoň trochu slušně. Aspoň se v to dá doufat. Pokud tedy v České republice chceme, aby s námi Brusel zacházel alespoň se špetkou respektu, měli by mít občané možnost hlasovat o této otázce v referendu.

A na závěr mi dovolte ještě jeden argument. Pokud si většina občanů přeje z Evropské unie odejít, a to by referendum mohlo ukázat, žádný politik nemá právo v tom občanům bránit. Pokud se politik rozhodne zastupovat občany s tím, že prosazuje něco jiného než jejich vůli, není to demokrat, ale je to autokrat, který v demokracii nemá co dělat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP