(14.30 hodin)
(pokračuje Okamura)

Evropská unie nastoupila cestu ústupků a dnes řeší pouze variantu, zda nás mají obsadit muslimové z Daeše v rámci nelegální migrace, nebo Turci legálně prostřednictvím otevření hranic tureckým islamistům, přičemž bezvízový styk již odsouhlasila Evropská komise v čele se Sobotkovou vládou.

Česká republika musí dát Evropské unii jasně najevo, že pokud hodlá i nadále podporovat invazi muslimů do Evropy, pak Česká republika v takovém spolku nemá místo.

Žádám vás tedy, dámy a pánové, abychom na program jednání zařadili na úterý příští týden jako první bod na téma přijetí zákona o referendu o vystoupení z Evropské unie a referendum o přijímání či nepřijímání migrantů z islámských zemí, přičemž - jak víte - naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje nulovou toleranci nezákonné a islámské migrace do České republiky, a prosazujeme také vystoupení České republiky z Evropské unie jako jedinou reálnou variantu řešení dlouhodobé krize Evropské unie a zachování naší národní suverenity.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Koníčka a připraví se pan místopředseda Filip.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout nový bod, a to účast ministrů na interpelacích. Když jsem si pročetl jednací řád, tak jsem zjistil, že je to vlastně docela jednoduché. Jednací řád ve svém § 55 říká: Usnese-li se na tom Sněmovna, je člen vlády povinen dostavit se osobně na schůzi Sněmovny. A v § 46 odst. 4 písm. d) se praví, co příslušní organizačnímu výboru, a to - cituji z jednacího řádu - doporučovat předsedovi Sněmovny, aby Sněmovně předložil návrh usnesení o povinnosti člena vlády dostavit se osobně na schůzi Sněmovny.

Žádám proto, aby se situací zabýval zítřejší organizační výbor a případně doporučil předsedovi Sněmovny další postup v rámci našeho jednacího řádu. Pokud pan předseda přislíbí, že se tím výbor zítra opravdu bude zabývat, tak netrvám na hlasování o tomto bodu a případně ho předložím až v průběhu schůze. Děkuji. (Potlesk z lavic poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana místopředsedu Filipa a po něm pan poslanec Černý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl a krátce odůvodnil nový bod jednání naší schůze, který bych nazval Informace předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky o mandátu ministra kultury Daniela Hermana na takzvaných sudetoněmeckých dnech.

Pokud jsem si dobře přečetl rozhovor pana předsedy vlády v deníku Právo, prohlásil, že potřebujeme do budoucna spojence, abychom zvládli rizika, před nimiž stojí Evropa. Chci tedy připomenout panu předsedovi vlády, že v tom případě partnerem vlády České republiky, partnerem České republiky jako suverénního státu, byť se sdílenou suverenitou v Evropské unii, může být jenom jiný suverénní stát. Z textu totiž není zřejmé, jestli pan předseda vlády myslel, že tím spojencem by měl být jakýsi spolek, ať se nazývá jakkoli, který je registrován jako krajanské sdružení zastřešující občanskoprávní společenství na úrovni srovnatelné tak možná s naším společenstvím vlastníků bytových jednotek.

A také nesouhlasím zásadně s jeho vystoupením, kde říká, že to snad nejsou pohrobci německých nacistů. Podotýkám, že je obecně známo, že největší množství členů ve Witikobundu má podle veřejných vyjádření příslušných spolkových orgánů Spolkové republiky Německo hodně hnědou minulost.

Pokud předseda vlády tvrdí, že landsmanšaft vypustil ze stanov majetkové požadavky, chci ho upozornit, že již v červnu 2015 mnichovský správní soud to označil za neplatné. Rozumím tomu, že pro to probíhající řízení se spolek odvolal.

Připomínám, že stanovy tohoto spolku upravují práva a povinnosti členů, jejich požadavky zakotvuje program. A tento program, který byl inovován naposledy v devadesátých letech, znovu potvrdil v takzvaném pohledu do budoucna, že osud sudetských Němců - omlouvám se všem historikům a znalcům tohoto problému, že používám toto sousloví, které je v České republice svým způsobem v rozporu s českým právním řádem - o jejich území může být totiž rozhodováno jenom s jejich výslovným souhlasem. A tento výslovný souhlas se týká veškerého území podle sčítání československého lidu z roku 1930, kdy tato území zahrnovala 3 338 obcí. A pokud bych měl přiblížit kolegům nebo kolegyním, o jaké území jde, tak je to celé území, které ztratilo bývalé Československo po mnichovském diktátu, který je podle českého právního řádu nulitním aktem.

V tomto ohledu tedy mi nezbývá, než abych požádal - nikoliv prostřednictvím médií, ale prostřednictvím otevřeného vystoupení - předsedu vlády České republiky, aby mi sdělil, co ho vedlo k tomu, že ministr české vlády, suverénního státu, se setkává s občanským sdružením za naší hranicí, které nepřestalo mít územní požadavky na český stát. Jsem přesvědčen, že takový krok je v rozporu nejen s českým právním řádem, ale zejména v rozporu se slibem ústavního činitele České republiky, ministra vlády České republiky. V tomto ohledu bych samozřejmě rád věděl, jestli to konání je v zájmu České republiky, nebo nahrává tomu, že bychom znovu ztratili z vlastní vůle území o více než tisíci kilometrech.

Dovolím si ještě jednu malou připomínku. Rád bych věděl, jestli o tom vláda jednala a v jakém rozsahu, a jakým způsobem ten mandát byl udělen, protože nevím o tom, že by ministr Herman před takovým jednáním se setkal s těmi, kteří byli v roce 1938 vyhnáni z československého pohraničí, stali se vnitřními emigranty nebo zemřeli v koncentračních táborech fašistického Německa. Toto je informace, kterou požaduji nejen já, ale se mnou opravdu tisíce občanů České republiky, zejména z našeho jihočeského pohraničí, a nejen tam.

Děkuji vám. (Potlesk z lavic poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Černého a po něm vystoupí paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Alexander Černý: Dobré odpoledne, pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás požádal o podporu mého návrhu na pevné zařazení bodu 216, sněmovního tisku 695, což je Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2016.

To rozhodnutí vlády je věc, kterou tady obvykle projednáváme ex post, bereme to vyloženě jako rutinní záležitost, technikálii, které příliš pozornosti nevěnujeme. Tu a tam se ale objeví takové průjezdy nebo takové pobyty s tím související, které překračují takový ten normální rámec technického průjezdu, obligatorní záležitosti. Jeden takový se uskuteční v nejbližších dnech. Vláda rozhodla po té obecné normě v polovině prosince, od poloviny ledna my máme sněmovní tisk k dispozici, 3. února jsme to projednávali ve výboru pro obranu a od té doby jsem čekal, že pan ministr nebo někdo z vládní koalice iniciativně přijde s tím, že tak podle mého názoru docela zásadní věc předloží Sněmovně dostatečně včas k projednání. Pomalu se blíží konec prvního pololetí a my jsme se stále ještě tím materiálem nezabývali.

Proto vás prosím, abyste podpořili návrh na zařazení tohoto bodu na středu, to je na zítřek, 25. května, jako další v pořadí po pevně zařazených, nevím, kolikátý to už bude, ale hned následující, protože pak už bude pozdě. Pak už dostaneme jenom informaci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP