(17.10 hodin)
(pokračuje Dobešová)

Zastavme nekontrolovatelnou migraci a začněme budovat Evropskou unii jako společenství národních států. EU je pro nás především ekonomické společenství. Važme si jeho ekonomického prostoru a obchodních dohod, které vyjednává. V tomto smyslu očekávám od dnešní Evropské komise zejména dojednání a podepsání Transatlantické dohody o obchodu a investicích. To posílí Evropu a zvýší naši bezpečnost, kterou má zajišťovat NATO. Je naší povinností udělat všechny kroky pro zachování klidné Evropy pro všechny naše občany a především pro naše děti. To je náš prioritní úkol.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je pozoruhodné, že větší výkon v ochraně hranic Evropské unie, nadávajíc předákům komisí a všem z Evropské unie, jsou především politici, kteří na druhé straně odmítají dáti Evropské unii větší prostředky a větší pravomoci, aby tento úkol vůbec mohli splnit. S odpuštěním, jsme ve válce s Islámským státem. A ve válce potřebujete tři věci. Peníze, peníze a ještě jednou peníze.

My všechny evropské státy jsme v posledních letech zanedbávaly hanebně náš obranný a bezpečnostní rozpočet, snižovaly jsme to rok od roku. Teď máme příležitost navýšit a dát také Evropské unii jak ty pravomoci, tak ty peníze, aby vůbec tento úkol mohla splnit. Děkuji mnohokrát. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, hlavní stanovisko Komunistické strany Čech a Moravy zde přednesl před několika málo chvílemi předseda ústředního výboru a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Mně dovolte, abych se v několika málo poznámkách poté, co bylo schváleno zkrácení řečnické doby, vyjádřil k onomu návrhu usnesení, který je plodem koaliční dohody, kde jsme již ráno na poradě grémia Sněmovny požádali o to, abychom mohli hlasovat o jednotlivých bodech zvlášť, protože jak již bylo předesláno, některé body z toho návrhu usnesení jsou nám sympatické, jiné jsou nám zásadně nesympatické. Dovolte mi nyní, abych se k jednotlivým bodům krátce vyjádřil.

Pokud jde o bod 1 návrhu onoho usnesení, kde Poslanecká sněmovna má ocenit dosavadní kroky a návrhy vlády ČR k řešení problematiky migrační krize, hodnotí je jako odpovědné, musím říci, že z těchto kroků a z těchto návrhů a z těchto postupů vlády ČR hodnotíme pozitivně pouze onen, který je obsažen v bodu 2, tzn. to, že nadále odmítáme velmi důrazně zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců, to jsou ony tzv. kvóty, a to v jakékoli podobě, i dobrovolné i nedobrovolné, a to je od počátku náš důrazný postoj.

K bodu 1 musím říci, že pokud by ono stanovisko a ony kroky vlády, ony návrhy vlády ČR obsahovaly také to, o čem KSČM od počátku mluví, tzn. pojmenování příčin oné krize, pojmenování možnosti jejího řešení, pojmenování odpovědnosti jednotlivých viníků té krize, protože každá krize má své viníky, to není jenom objektivní proces, ale to je do značné míry i subjektivní záležitost, která je způsobena špatnou, nezodpovědnou anebo škodlivou politikou těch, kteří vedou takzvaně světovou politiku, chcete-li, světoví lídři, chcete-li, světoví četníci, jak si která historická doba tu záležitost nazve. Kdyby totiž bylo pojmenováno, že tam, kam vstoupila noha amerického vojáka nebo vojáka evropského ve snaze exportovat demokracii a pojmenovat to ať už arabským jarem, barevnou revolucí či podobně, tam všude jsou problémy, a vezměme to od severní Afriky až po Ukrajinu. (Hovoří důrazně, silným hlasem.) A nikde, nikde se nepodařilo ten původní inzerovaný úmysl dovést do nějakého rozumného konce. Naopak. Podívejme se, jaká je dnes situace v Libyi, a to musel odejít Kaddáfí, protože se nelíbila jeho politika obchodu s ropou, samostatná politika. Podívejme se, jaká je situace v Iráku, a to musel odejít Saddám Husajn, ale vůbec si nemyslím, že to byl nějaký beránek. Podívejme se, jaká je situace v Sýrii ve snaze odstranit Bašára Asada, co se tam dělo, děje, a jaké na evropském území musíme snášet dopady této politiky.

Proto KSČM zásadně nepodpoří bod 1, ve kterém Sněmovna má ocenit kroky vlády ČR.

Pokud jde o bod 3, my bychom samozřejmě rádi podpořili onen návrh, který vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že se Evropské unii ve spolupráci s dalšími zeměmi nedařilo migrační toky efektivně kontrolovat a zásadním způsobem omezit, a proto vítá pokroky při jednání s Tureckem, zejména dohodu o návratové politice. Jestli si, kolegyně a kolegové, vzpomenete, tak v počátku a řadu měsíců po počátku té migrační krize byla KSČM jediná, která tvrdila, že chybí v celé té záležitosti také řešení návratové politiky. To chybí dodnes! Protože kdyby skutečně takové řešení bylo, tak už se alespoň první kroky rozumně realizovaly v míře, která odpovídá rozměru toho problému. Bohužel zatím tady nic takového není! Z toho důvodu my odmítáme ona jednání, která zatím proběhla s Tureckem, jako jednání, která nejsou až úplně účinná.

Zúčastnil jsem se v počátku té krize návštěvy v Turecku. Vím, jaká tam tehdy byla situace. Volali jsme po tom, aby se Evropská unie a její orgány zodpovědně zabývaly tou situací. Turci tehdy varovali před tím, co následně přišlo. Bohužel tehdy, když bylo možno zasáhnout, Evropská unie v tom Turky nechala samotné a ti si udělali svoje vlastní řešení a svoji vlastní politiku. A my se teď snažíme tzv. honit kočku za ocas. Bohužel se to nedaří.

S tím souvisí otázka, s kterou se velmi zodpovědně a podrobně zabýváme v bodu 4, kde se navrhuje podporovat finanční kompenzaci nákladů spojených s vracením migrantů v předpokládané výši 300 mil. eur na půl roku pro Turecko a současně žádáme Evropskou komisi o kontrolu a důsledné vyhodnocení vynaložených finančních prostředků. No to je klasická salámová metoda, která jenom umožňuje, aby pořád, stále a stále další a další půlroky přicházely další a další žádosti o další a další navýšení. Jak tady bylo přede mnou řečeno, že to má jenom tři řešení: peníze, peníze, peníze. Ale to řešení zatím nevidíme. Žádná účinná metoda zastavení toho toku migrantů, i to, co říkala paní kolegyně z hnutí ANO, že jsou další možné příčiny rozhýbání migračních vln, tak nezaručuje to, že budeme-li cpát do Turecka peníze, tak se přijme nějaké, teď už poté, co mléko je rozlito, nějaké rozumné řešení.

Musíme ale říci, abych nebyl pochopen jako zásadně negativní, že podporujeme a budeme hlasovat pro návrh pod bodem 5, kde Poslanecká sněmovna je tady od toho, aby žádala vládu ČR a žádala i širší společenství o prosazování takových opatření, která budou zohledňovat podmínku splnění, resp. zajištění bezpečnosti zemí EU, vytvoření dostatečné, účinné humanitární kapacity na pomoc uprchlíkům mimo území EU. Jestli si vzpomenete, v tom úplném počátku jsme tady říkali, a nejen tady, ale i v médiích, my, co jsme tady za KSČM: pojďme pomáhat tam, kde je to teď nejhorší. To je v Turecku, v Jordánsku a v zemích, které bezprostředně jsou na té frontové linii. Bohužel jsme byli sami. I proto podporujeme i teď toto opatření.

Podporujeme i bod 6, kde považujeme stejně tak jako kolegyně a kolegové vy ostatní z vládní koalice či z opozice pravicové, považujeme za zásadní, aby byla především zajištěna kontrola vnější hranice schengenského prostoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP