(16.10 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Odpovězte prosím jednoznačně, jak je možné, že pro NZIS platí úplně něco jiného než pro ostatní registry veřejné správy. Očekával bych, že u tak vysoce citlivých dat jako jsou údaje o zdravotním stavu, je budou zpracovávat výhradně státní zaměstnanci. Bohužel zaměstnanci ÚZIS nejsou zaměstnanci podléhající služebnímu zákonu a navíc řada z nich současně působí v dalších pracovních poměrech, například v institutu IBA Masarykova univerzita a rovněž IBA, s.r.o. Společnost IBA, s.r.o. je obchodní společnost se sedmiprocentním podílem Masarykovy univerzity, ale většinově ve vlastnictví tří fyzických osob, z nichž jedna je současně zástupcem ředitele ÚZIS. Cílem společnosti je nabízet profesionální servis v oblasti farmakoekonomiky a zhodnocení zdravotnických technologií pro odborné společnosti, regulační orgány a soukromé společnosti. Zaměstnanci, v minulosti působící jako manažeři v prostředí soukromých společností jsou proškoleni v komunikačních, prodejních a marketingových dovednostech. Unikátní know-how zaměstnanců -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, váš čas.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Ano, položím otázku. Prosím o sdělení, kolik lidí pracuje současně pro ÚZIS, IBA MU, IBA s.r.o. a o které konkrétní osoby se jedná. A nespatřujete zde, pane ministře, střet zájmů? Děkuji za případnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Prosím dalšího vylosovaného v pořadí a tím je pan poslanec Vilímec, který podle všeho načte svoji interpelaci na omluveného pana ministra financí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře financí, velmi rychle se blíží první termín podání takzvaného kontrolního hlášení DPH. Tím je, jak známo, 25. únor. Přípravu na tento termín provázejí značné problémy a řada nejasností. Z průzkumu, který mezi poradenskými firmami provedla ke konci ledna ČTK, vyplynulo, že řada firem se potýká s velkými komplikacemi při nastavování svých účetních systémů na kontrolní hlášení. Příslušné podrobnosti a vzory výkazů byly totiž vydány ze strany Finanční správy příliš pozdě a firmy nyní zjišťují, co jim umožní nebo neumožní jejich IT systémy.

Nedávno vzniklá Unie daňových poplatníků uvedla, že Ministerstvo financí chybně vycházelo z toho, že kontrolní hlášení je nutno podat pouze přes webové rozhraní nebo datovou schránku. Zákon pro DPH pro tento účel ale požaduje, aby k podání došlo přes takzvanou elektronickou adresu podatelny. Tento způsob komunikace však již Finanční správa opustila. Podle předsedy Unie daňových poplatníků to jen ukazuje, jak nekvalitně byla tato novela připravena.

Jak jsem měl možnost se přesvědčit, vyplnění kontrolního hlášení není vůbec tak jednoduchou rutinní záležitostí, kdy se pouze automaticky údaje takzvaně odklepnou. Vyžaduje značné časové zatížení pro účetní a daňové firmy.

Vážený pane ministře, vy jste odmítl odložení účinnosti podávání kontrolního hlášení kvůli nedostatečné připravenosti, což navrhovala Občanská demokratická strana. Ptám se vás tedy, co učiní vaše ministerstvo a kdy v této věci pro to, aby se alespoň v rámci možného napravily jak technické, tak legislativní problémy spojené s podáváním kontrolního hlášení. Z důvodu vaší nepřítomnosti prosím o písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Nyní prosím dalšího v pořadí. Tím je pan poslanec Holeček, který bude načítat interpelaci na omluveného ministra zahraničních věcí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Děkuji. Vážený pane ministře, v minulých letech operoval v Kazachstánu hacker, nebo spíš skupina hackerů pod jménem Dmitrij. Potenciální studenti, žadatelé o dlouhodobá víza za účelem studia platili podle blogu a zpráv ze sociálních sítí úplatky 800 až 1000 eur za zápis na Visapointu. Hacker uměl manipulovat zápisy na Visapointu vytvářením neexistující fronty. Letos se tento problém podařilo Ministerstvu vnitra vyřešit, za což vás velice chválím.

Vše ale naznačuje tomu, že hacker Dmitrij začal operovat na Ukrajině. V tomto školním roce se ukrajinský Visapoint změnil, jeho skript dokáže po kazašském příkladu zachytit data a znemožňuje potenciálním studentům zápis. Díky tomu, že studentský dlouhodobý pobyt a jiné dlouhodobé pobyty, například i pracovní víza, spadají do jedné kategorie zápisů Visapointu, mám opět zprávy o nárůstu výše úplatků na 800 eur. Zprávy z dneška jsou: Tyto zápisy lze koupit od zprostředkovatelů za 800 eur. Všichni říkají, že zápisy dělá hacker Dmitrij. Pokud zaplatíš do jednoho týdne, máš zápis.

V Kazachstánu se to vyřešilo tím, že konzul osobně volal zájemcům a dával doplňující otázky. Stávalo se, že jich pak z 15 poslal 10 domů, protože zjistil, že to koupili od Dmitrije. Možná by bylo dobré, kdyby podobný systém zavedli i na Ukrajině. Lidé tam totiž čekají už i pět měsíců. Myslím si, že taková praxe staví Českou republiku do špatného světla vůči přátelské Ukrajině. Neuvažujete o rozdělení Visapointu na studentskou a řekněme pracovní část? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, pane poslanče. Prosím další vylosovanou v pořadí, tou je paní poslankyně Chalánková, kterou zde nevidím, tudíž její interpelace propadá. Prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, paní předsedající. Hezké odpoledne všem.

Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci zaměstnávání zdravotně postižených. Obrátily se na mě již dvě organizace, které dle ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění, o zaměstnanosti, kdy je návrh na zvýšení příspěvku z 2000 na 2700 Kč. Příslušná organizace učinila dotaz na úřad práce, kde bylo sděleno, že na zvýšený příspěvek nemají zaměstnavatelé nárok, a byli odkázáni na vyhlášku 518/2004. Dle § 14a odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 518/2004 Sb. se za další náklady, o které lze (zvýšit) příspěvek podle § 78 odst. 3 zákona, považují zvýšené správní náklady ve výši čtyřprocentní průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího roku.

Můj dotaz zní, co se považuje za zvýšené správní náklady. Další otázka: Jsou vyčleněny finanční prostředky na uchazeče do pracovního poměru z řad zdravotně postižených? Protože úřad práce jim to nedoporučil. Děkuji vám za písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. Prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Kovářová, která bude načítat svoji interpelaci na nepřítomného ministra zdravotnictví.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený nepřítomný pane ministře, v odpovědi na mou zatím poslední interpelaci ohledně nedostatku zubních lékařů na venkově jste mimo jiné uvedl: "Ministerstvo zdravotnictví v současné době zvažuje iniciativu směrem k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, do jehož působnosti oblast pregraduálního vzdělávání spadá. Iniciativa spočívá ve vytvoření meziresortní pracovní skupiny, která by se systematicky věnovala zajištění dostatku zubních lékařů." Po dvou letech, kdy na problém nedostatku zubních lékařů v některých regionech upozorňuji, je zvažování iniciativy směrem k MŠMT krokem, který nesvědčí o opravdovém úsilí. Z jeho odvážnosti a přímočarosti se sice na ministerstvu může leckomu zatočit hlava, mně ale připadá takový postup naprosto scestný a zavání tím, že úředníci chtějí problém řešit, ne vyřešit.

Pane ministře, nešlo by věc urychlit tak, že byste se na návrhu určitých kroků domluvili přímo s paní ministryní Valachovou a tento návrh pak předložili k diskusi, aby se řešení přiblížilo, ne oddálilo, jak tomu nasvědčuje dosavadní přístup této vlády? Prosím, zkuste to, moc se za to přimlouvám. Pevně věřím, že příště budu mít šťastnou ruku a zastihnu vás na ústních interpelacích, protože zatím se mi to již několikrát nepodařilo. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji, paní poslankyně. Prosím k mikrofonu pana poslance Novotného, který bude interpelovat nepřítomného ministra obrany. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP