(11.30 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Teď u každého návrhu vám řeknu, jak jsem slíbil, i jméno předkladatele a v jedné větě obsah.

Takže nyní hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B jako Božena. Je to návrh pana poslance Junka a týká se onoho ustanovení posunutí nebo povolení hranice alkoholu u cyklistů a jezdců na zvířatech. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko? (Garanční výbor nedoporučuje.) Pan ministr? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 131, přihlášeno je 188 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 107. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní jedním hlasováním společně návrhy pod písmenem C1 a C3. To jsou ty dnes nejvíce diskutované dva návrhy, nebo společný návrh pana poslance Kudely na možnost odebírání řidičských průkazů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko? (Garanční výbor - kladné.) Pan ministr? (Neutrální až negativní.) Stanovisko bývá většinou pouze jedno. (Ministr: Tak negativní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 132, přihlášeno je 189 poslankyň a poslanců, pro návrh 38, proti 126. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Prosím, pokračujme dál.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní samostatný návrh C2. Stále jsme u pana poslance Kudely. A v tomto momentu C2 se týká onoho zpřísnění trestů nebo postihu řidičů především u vjezdu na železniční přejezd. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 133, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 167, proti 3. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Věřím, že zatím bez problémů budeme pokračovat dále. Nyní tři návrhy pod písmenem D jako Dalibor. Všechny tři návrhy jsou z mé dílny. Nejdříve budeme samostatně hlasovat návrh D1. Je to zavedení a upřesnění k otázce cyklopruhu, takzvaného cyklobalíčku. Tento návrh má i návaznost do přijatých pozměňovacích návrhů z hospodářského výboru. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 134, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 184, proti 2. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní pozměňovací návrh pod písmenem D2. Autorem také Martin Kolovratník. Předmětem tohoto návrhu je řešení odstraňování překážek v silničním provozu na dálnicích. Opět kladné stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak je předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 135, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 185, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Poslední návrh pod písmenem D je D3, opět Kolovratník. Týká se to ČESMADu, resp. návrhu diskutovaného s ČESMADem, a větší ochrany řidičů při nakládání nákladu. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 136, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 187, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nyní jsme navrhli hlasovat společně pozměňovací návrhy pod písmenem F jako František. Jsou to návrhy pana poslance Korteho, které řeší problematiku segwayů, takzvaných samohybných vozítek. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 137, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 152, proti 2. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Další návrh je na hlasování pozměňovacích návrhů G1 a G2 jako Gustav. Jsou to návrhy pana poslance Čiháka, který řeší ustanovení o tom, kde mohou být prováděny závěrečné zkoušky po autoškole. Písmeno G je garančním výborem vypořádáno s nedoporučujícím stanoviskem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 138, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 3, proti 116. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nyní tři pozměňovací návrhy, pardon, dva pozměňovací návrhy pod písmenem H jako Honza. Budeme ale hlasovat pouze H1 a H2. Pozměňovací návrhy - (Předsedající: H3.) Omlouvám se. H3. Nejprve hlasování o návrhu H1. Je pod ním podepsán pan poslanec Novotný a je to ono ustanovení řešící možné zvýšení rychlosti na 150 km/h. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Nedoporučuje.) Děkuji. (Velký hluk v sále.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 139, přítomno poslankyň a poslanců 190, pro návrh 66, proti 94. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, že jsem sledoval aktivitu vášnivých řidičů zde ve Sněmovně. Rozhodli jsme tímto způsobem.

Pan poslanec Novotný má autorství ještě u návrhu H3. V tomto návrhu navrhuje zrušit nově zaváděné ustanovení o reflexních prvcích. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Negativní.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 140, přihlášeno je 190 poslankyň a poslanců, pro návrh 15, proti 132. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak protože nebyl odhlasován tento návrh, můžeme se věnovat pozměňovacímu návrhu kolegy pana poslance Humla, který chce v návrhu E1 upřesnit ustanovení ohledně reflexních prvků. Chce tam zavést možnost nahradit je světlem. Je to návrh E1. Garanční výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já jenom pro přesnost chci říct, nejedná se o pozměňovací návrh E2? (Zpravodaj Kolovratník: Nejedná.) Máte pravdu. Je to pozměňovací návrh E1.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já vím, že jste mě vyzkoušel. A trvám si na tom.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan poslanec Huml se hlásí. Jenom říkám pro pořádek, není otevřená rozprava. Předpokládám, že se to týká procedury. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP