(11.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já pevně doufám, že pan ministr bude mít negativní stanovisko, že tentokrát policie, která tak ráda, logicky, chce čím dál víc pravomoci, tady mít právo veta, tady mít právo zadržovat řidičské průkazy atd. Ale to uvidíme v hlasování. To jsou podle mě opravdu věci, které omezují nebo neomezují svobodu každého z nás. Není to technická věc. My všichni bychom měli zvážit... (Hluk v sále, řečník vyčkává.) Děkuji. ... jak často chceme ta pravidla měnit. Jak často budeme předkládat novely a schvalovat je. Protože - a teď nechci mluvit o těch, kteří se dopustí přestupku nebo se vyhýbají řešení přestupkového řízení. Ale když to budeme měnit třikrát čtyřikrát ročně, tak opravdu můžeme spravedlivě vyžadovat, aby to všichni věděli? Aby sledovali, jestli náhodou Poslanecká sněmovna a Senát zase nedostaly dobrý nápad a v březnu, v červnu, v září a v prosinci čtyřikrát změnily pravidla? Já myslím, že to není dobrá cesta a měli bychom pokud možno omezit počet novel tohoto zákona. Za poslední tři roky devět novel! (Námitka.) To prostě není normální. Osm - a devátá se chystá, pan předseda sociálního výboru má samozřejmě pravdu.

Takže já pevně věřím, až budeme hlasovat o těch pozměňovacích návrzích, že podpoříte tábor, který hájí svobodu, a odmítnete ten tábor, který zvyšuje neúměrným způsobem pravomoci policie.

A nedá mi to, abych nezapomněl na ty reflexní vesty pro srnky. (Poznámky z pléna.) Reflexní prvky, reflexní vesty, abyste mě nechytali za slovo. Špatný nápad, špatné řešení. Opravdu, pokud si to prohlasujete, tak chci vidět vymáhání této povinnosti. Ne že tam bude někde napsané - a zrovna ta policie, zda skutečně bude řešit případy, které ohrožují někoho, ať už ten účastník silničního provozu ohrožuje sebe, nebo někoho jiného, anebo se postaví na nějakou polopolní cestu, které se velmi často říká alkoholka, a tam budou vybírat. A bude říkat - ale pane, ten váš reflexní prvek není tak velký, jak by měl být. A ten člověk bude říkat: No, ale mně se zdá, že to svítí. On řekne: Ne, to nesvítilo. A budeme přidělávat práci, protože to je taková jednoduchá práce, kontrolovat reflexní vesty. Je to mnohem složitější, než být přítomen fyzicky, nesmyslím kamery, fyzicky na těch místech, kde opravdu hrozí nějaké dopravní komplikace či dopravní nehody. Protože největší prezencí je fyzická přítomnost policistů na silnici, případně technické řešení, zužovat pruhy ve městě, dávat tam ostrůvky. To, co ty řidiče dobrovolně vede k tomu, že sundavají nohu z plynu. A ne ty kamery, které sekají deset tisíc snímků za den, a pak vznikají ty neuvěřitelné fronty u těch přestupkových řízení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Berkovec. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně a páni poslanci, přeji vám krásný den. Já nepochybuji o tom, že právě teď je tady ve sněmovně 178 zodpovědných řidičů. A nepochybuji také o tom, že mnozí z nich zažili kolizní situaci na křižovatce, která vznikla při předjíždění a odbočování vozidel. To vlastně zakládá kolizní vzájemné postavení paragrafů 17 a 21 v zákoně č. 361/2000 Sb.

Moje legislativní úprava je velmi jednoduchá. Týká se právě zmíněného paragrafu 17 odst. 5 písm. f), kde se bod 3 a 4 vypouští a bod 2 se mění. Výsledkem toho je jednoznačná a průzračná situace nejen pro řidiče, ale také situace, která nezakládá neřešitelnost při právních sporech. Odložením přestupku ve správním řízení se sice stát zbavuje odpovědnosti, ale tyhle případy potom zbytečně zatěžují justici. Já jsem to opravdu poctivě konzultoval několik měsíců s mnohými odborníky, například Dopravní fakulta ČVUT, Ústav soudních znalců, Evropská charta bezpečnosti a její signatáři, vyšetřovatelé dopravních nehod, a poslední finální verze vznikla právě po dohodě a po poradě s Ministerstvem dopravy, po několika jednáních.

Ještě dovolte jednu osobní věc. Já opravdu nepatřím k těm, kteří by se na silnicích potřebovali poměřovat, jestli mají větší nebo menší auto nebo cokoliv jiného. Posledních 25 let mého života je důkazem nadšené práce a nadšení pro věc. Takže já budu dál jako signatář Evropské charty bojovat za každý zmařený život, za každou zbytečnou dopravní nehodu. A opravdu bych vám nepřál, abyste při případném neschválení této novely při této kolizní situace museli zrovna na mě vzpomínat při řešení.

Přeji vám bezpečné cesty a bezpečné návraty. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane poslanče, já se chci zeptat, je to nově načtená legislativní úprava, nebo již stávající.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Ne, ne, ne, týká se to stávající a je zařazena v systému jako sněmovní dokument pod číslem 2809, je to bod I při hlasování pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji vám. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy, nebo tomu tak není. Nikoho nevidím. V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si pan zpravodaj nebo pan navrhovatel chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Nejprve tedy návrh procedury.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, při návrhu - nebo v té základní kostře procedury pochopitelně vycházíme z usnesení garančního hospodářského výboru, tak jak ji navrhl Sněmovně svým usnesením 471/4. Ale jak avizoval v úvodním slově pan předkladatel, pan ministr požádal o změnu té procedury právě v tom momentu pozměňovacích návrhů pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás, pane zpravodaji, požádám, abyste nejprve přečetl proceduru tak, jak ji navrhl garanční výbor. Protože v případě, že neprojde návrh na změnu, musíme znát postup, který navrhl garanční výbor.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobře. Takže budu citovat z usnesení. Garanční výbor původně navrhl za prvé hlasovat pozměňovací návrhy A společně, poté hlasovat pozměňovací návrh B, dále návrh C - návrhy C společně, poté po jednom návrhy D1, D2, D3 a D4. Poté společně návrhy pod písmenem F, dále návrhy pod písmenem G, také společně. Poté zvlášť pozměňovací návrh H1, H2 a H3. V případě odhlasování návrhu H3 by nebyl hlasovatelný návrh E1. Pokud tedy opačně H3 nebude přijat, byl by hlasován E1, dále E2, poté společně písmeno I, společně písmeno J. Na závěr legislativně technické připomínky a poté hlasování o návrhu zákona jako celku.

Opakuji, to je návrh garančního výboru, ale budu žádat změnu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ano, přečtěte tedy alternativní - nebo přečtěte protinávrh proti tomuto návrhu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: A nyní si vás, kolegyně a kolegové, dovolím jako zpravodaj požádat o změnu této procedury. Vypadala by následujícím způsobem: Nejprve bychom se vypořádali s písmenem A, ale rozdělili bychom ho na dvě poloviny.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane zpravodaji, že vám do toho opět vstupuji. Nejprve bychom měli hlasovat o legislativně technických změnách, poté až o jednotlivých pozměňujících návrzích.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, nechci s vámi pochopitelně ve sporu, i toto jsem včera večer konzultoval s legislativou. Je možné oboje. Buď můžeme mít na začátku legislativně technické a potom další, nebo můžou být ty leg-tech na závěr. Je to z toho důvodu, že ony upravují některé pozměňovací návrhy. Takže teoreticky pak nebudou hlasovatelné. Ale je to možné, pokud na tom trváte, budu vás respektovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Většinou bývá zvykem, že se legislativně technické úpravy hlasují na začátku. Já bych vás o to požádal, jestli je to možné.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Není problém. Takže v tom případě bych to vzal odzadu. Jako první navrhnu legislativně technické změny. I tady, kolegyně a kolegové, navrhujeme ještě malou změnu, resp. rozšíření těch legislativně technických změn. Doufám, že vám to vysvětlím jednoduše. Není v tom nic skrytého.

V zákoně v tom původním návrhu byla v části páté článek 7 v účinnosti asi omylem navržena účinnost pevně od 1. 1. 2016. Bohužel v legislativním procesu jsme si toho nikdo nevšimli a na poslední chvíli mě tedy legislativa požádala o to, abychom právě v rámci legislativních změn hlasovali i o doplnění té účinnosti, a to takto: Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP