(9.20 hodin)
(pokračuje Bendl)

Tenhle návrh zákona ve svém principu přináší především podporu velkým potravinářským korporacím při jednání s řetězci a způsobí tak i jejich daleko silnější postavení právě vůči malým a středním podnikatelům. Ti z vás, kteří jste si ten návrh zákona opravdu podrobně přečetli, mi nemohou nedat za pravdu, že to o malých a středních podnikatelích opravdu není, že se spíš hledá způsob, jak si vymínit výhody vůči velkým řetězcům.

Paradoxem je, že ÚOHS při debatách, které jsme k tomuto návrhu zákona měli, se nechce řadou věcí vůbec zabývat, nechce řešit systémově ty věci. Návrh zákona např. není shovívavý vůči tomu, když dojde k jednomu nebo ke dvěma pochybením uvnitř smluvních podmínek mezi podnikateli nebo mezi podnikatelskými subjekty v potravinářském či zemědělském sektoru. Jestliže se stane, že někdo - promiňte mi ten výraz - zašantročí fakturu a přijde tam ÚOHS na kontrolu, může být vystaven velmi vysokým sankcím a to si nemyslím, že měl být smysl toho zákona. Proto jsme připraveni podpořit ne kuří nožky, ale pozměňovací návrh paní kolegyně Havlové, která lépe specifikuje především oblast pokut a vymezení dodavatelů a odběratelů v procesu potravinářské výroby, přestože si o celém zákonu myslíme, že by nejvíce prospěl, kdyby vůbec neexistoval.

Návrh zákona, resp. zákon přinese řadu problémů v nevyjasněnosti jednotlivých pojmů, protože, a to mohu odcitovat, kde se uvádí: "Novela vymezuje významnou tržní sílu jako takové postavení obchodníka vůči dodavateli, v němž obchodník může získat výhodu bez spravedlivého důvodu." To už se těším na to, jak budou soudy posuzovat v případě, že dojde k nějaké takovéhle situaci a bude nutné posoudit, zdali někdo nezískal výhodu bez spravedlivého důvodu. Ale opravdu zase spíše proto, aby se soudili ti silní, ale malý podnikatel v oblasti potravinářství nebo farmář v rodinné farmě nebude mít šanci zaplatit všechny právníky na to, aby se mohl prosadit v tomhle procesu. Myslím, že to je naprosto evidentní, stejně jako posuzování spravedlivého důvodu.

Bohužel ani v prvním ani ve druhém čtení se nikdo z předkladatelů zákona k tomuto termínu nevyjádřil. Myslím, že to je jedno ze slabých míst celého návrhu zákona, kdy nebude jasné, co to vlastně je získání výhody a co to je spravedlivý důvod, když vlastně výhoda na trhu je motorem podnikání. Každý, kdo něco prodává, vyrábí, produkuje, se snaží získat nějakou výhodu, aby se na trhu vůbec uchytil. My ho tady, každého, kdo tu výhodu získá, budeme najednou posuzovat, jestli náhodou to není moc spravedlivé nebo nespravedlivé vůči někomu. Asi není pochyb o tom, že vyhraje silnější a že slabší se radši ani soudit nebude, protože náklady s tím spojené mohou být pro něj stejně jako celý tento návrh zákona smrtelné.

Více k tomu asi nemá smysl říkat, vyjádříme se hlasováním k jednotlivým pozměňovacím návrhům, ale je to určitě jeden ze zákonů, který přinese komplikaci našemu podnikatelskému sektoru a zejména těm prvovýrobcům a malým a středním podnikatelům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Paveru, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych za pana kolegu Laudáta načetl legislativně technické připomínky, nebo připomínku, která je v návrhu usnesení pod písmenem E13.

V § 8 odst. 5 se za slova "nákupní aliance" vkládají slova "nebo prodejní alianci". Tolik tedy legislativně technická připomínka.

A jenom úplně na závěr mi dovolte říct, že mě velmi mrzí, že při mém vystoupení, kdy jsem apeloval na vládu, na pana premiéra, aby se zabývali nějakým způsobem tím, aby splatnost faktur nejenom u obchodu byla maximálně 30 dnů, ale i v jiných podnikatelských sférách, tak v podstatě to nikoho nezaujalo, což mě velice mrzí. Je to jeden z velkých problémů naší ekonomiky - druhotná zadluženost firem a pozdní splatnost. Upozorňoval jsem na to, že i stát splácí faktury až do 180 dnů, což je obrovská síla státu vůči firmám, a opravdu si myslím, že tím by se měla legislativa u nás v Poslanecké sněmovně v nejbližší době taky zabývat.

Jinak možná, že tady nezaznělo to, kdo asi vyhodil slovo dodavatel nebo velký dodavatel z návrhu zákona o významné tržní síle. Tak s největší pravděpodobností ti, kteří stojí za panem Babišem, protože on je ten velký dodavatel a on z toho bude mít velkou výhodu. Proto asi vstoupil i do velké politiky, aby si zákony připravil tak, jak je potřebuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem k tomuto tématu hovořil už několikrát, dneska tady vystupuji velice stručně. To, že to je zákon, který přináší, nebo se snaží nalézt rovnováhu a přitom zase znevýhodňuje jednu stranu na úkor druhé, to je snad všem, kteří to chtějí chápat, jasné. Důvody, proč tento zákon tady leží, už tady také zazněly několikrát. Samozřejmě je to zvýhodnění onoho dodavatele, kterého tady přede mnou jmenoval můj předřečník kolega Herbert Pavera.

Nicméně já bych se jen velice stručně teď vyjádřil ke dvěma pozměňovacím návrhům. Za prvé bych byl velice rád, abychom tu nerovnováhu, kterou tímto zákonem pan předkladatel, pan premiér vnáší, to znamená mezi odběratele a dodavatele, se pokusili narovnat. Narovnat se ji pokouší pozměňovací návrh mého kolegy pana Františka Laudáta a já bych byl velice rád, kdybychom tento pozměňovací návrh, který tuto nerovnováhu vyvažuje, který ji odstraňuje, abychom ho v dnešním hlasování podpořili.

Tento pozměňovací návrh říká, že významnou tržní sílu samozřejmě má odběratel, tak jak je navrženo v novele, ale říká také, že významnou tržní sílu má dodavatel. Proto ještě znova bych se chtěl přimluvit za podporu tohoto pozměňovacího návrhu Františka Laudáta, který říká: jak odběratel, tak dodavatel jsou si v tom obchodním vztahu rovni. (Poslanec Kučera přerušuje svoji řeč.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, ve sněmovně je relativně klid a paní poslankyně Havlová zřejmě s panem zpravodajem řeší své legislativně právní úpravy, které následně budeme hlasovat. Pokud vás to ruší, samozřejmě poprosím paní poslankyni... Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji. Uznávám, že tady je relativně klid, nicméně ten ruch kolem tady toho pultíku je neobvykle vysoký.

Druhý pozměňovací návrh - o tom prvním jsem hovořil, že bych byl velice rád, kdybychom ho podpořili a kdybychom skutečně vzali rozum do hrsti a vyvážili vztah odběratel - dodavatel, tak jak navrhuje kolega František Laudát. Já věřím, že většina z nás, kteří chtějí rovnoprávný vztah mezi odběratelem a dodavatelem, tento pozměňovací návrh podpoří.***
Přihlásit/registrovat se do ISP