(16.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Úplně stejné je to s tím objemem. Komu a v jakém objemu alokujeme veřejnou podporu? Jestliže tu veřejnou podporu odhaduje tisk, který máme v ruce, 418, na celkem 9 miliard korun a jestliže RIA tohoto tisku tam přesně uvádí jednotlivé výrobce bionafty, biolihu a říká, že skupina Agrofert má na tomto trhu více než 50 %, no tak více než 50 % z 9 miliard je 5 miliard. 5 miliard směřujících z kapes daňových poplatníků skupině Agrofert. To je trojčlenka a myslím, že srozumitelná a že tomu všichni rozumíte.

Je to shodou okolností zajímavé - nesedí tady paní ministryně Marksová, ale půvabné na tom je, že ta částka, kterou z veřejných prostředků každý rok budeme směřovat skupině Agrofert na její zisky, přesně odpovídá té částce, kterou žádala pro nevidomé, zdravotně postižené na zvýšení jejich sociální dávky. On vám to, paní ministryně, dát nemůže, protože sám má málo a ty peníze by mu chyběly pro ty jeho Preoly a pro ty jeho fabriky. Buď jedno, nebo druhé. To je otázka rozpočtových priorit.

Tohle jste připraveni schválit, kolegyně, kolegové. Samozřejmě když to schválíte, je to vaše právo. Moje ostuda to nebude. Já pro to hlasovat nemohu. Historie to prostě jednou zhodnotí, protože povinné přimíchávání je skutečně náš závazek vůči Evropské unii. Daňové zvýhodnění náš závazek není. To po nás nikdo nechce. To po nás chce jenom Agrofert. Fakt je, že jsme to znotifikovali. Fakt je, že to máme povolené, protože o to pan ministr Jurečka, a jistě dobře věděl, proč to dělá, mnoho měsíců v Bruselu usiloval. Takže povoleno to máme, ale nemáme to nařízeno. Máme nařízeno pouze to povinné přimíchávání.

To znamená, ona novela spotřební daně je skutečně potřebná, ale potřebná tak, aby se k těm vysokoobjemovým čistým biopalivům přistupovalo úplně stejně jako k palivům fosilním nebo k těm biopalivům, která jsou přimíchávána, a byla prostě plně zdaněna. Pak to bude fér. Pak tady bude jenom povinné přimíchávání. To je povinné. Distributoři budou odebírat od toho, kdo jim to dodá nejlevněji v odpovídající kvalitě. A nikdo nemůže říct, že bude někdo protežován.

Ale bude-li to schváleno v této podobě, nelze to nazvat jinak než zákon o veřejné podpoře skupině Agrofert. Je na vás, zda to tak chcete schválit. Já opravdu ne, a proto si dovolím v podrobné rozpravě předložit pozměňující návrh - a tady se přiznávám zcela otevřeně, nikdo z nás není expert úplně na všechno, takže se omlouvám svému kolegovi. Je to pozměňující návrh, který jsem doslova a do písmene opsal od pana poslance Raise z hnutí ANO, který když ho předkládal v tisku 417, kdy osvíceně pan poslanec Rais navrhoval zrušit tu daňovou výhodu pro všechna vysokoobjemová biopaliva. Ministerstvo financí tento návrh podpořilo. Vzpomínám si, že pan poslanec Faltýnek velmi apeloval na to, aby se o tomto návrhu hlasovalo jako o prvním, neboť měl podporu Ministerstva financí. A já jak hledám ten politický konsenzus, tak jsem to prostě od pana poslance Raise opsal, poctivě se přiznávám. Doufám, pane profesore, že mi to prominete. Pevně doufám, že Ministerstvo financí zůstane konzistentní ve svém postoji a tento pozměňující návrh bude dále doporučovat, tak jako ho doporučilo. A pevně doufám, že všichni budeme mít rozum.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď tu je jedna faktická poznámka - pan poslanec Rais. Potom přednostní právo pana předsedy Stanjury a potom řádná přihláška pana poslance Pavery. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Chci ujistit pana poslance Kalouska, že i pan poslanec Rais se vyvíjí, takže jsem se posunul ve svých pozměňovacích návrzích kousek dál a v rozpočtovém výboře jsme projednali můj nový pozměňovací návrh. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická - pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuju moc, pane předsedající. Nechtěl bych zdržovat. Jenom bych chtěl reagovat na pana kolegu Kalouska. Mám pocit, že jsme si tady už dostatečně řekli, že v podstatě nemáme jinou šanci než dostát tomu, co po nás chce Evropská unie - tímto krokem abychom podpořili to stoprocentní biopalivo. Nechci tady možná už poněkolikáté zmiňovat, že tento návrh zavádí daň, neříkám, že nějak závratnou, ale ne zase tak malou, ale vláda předcházející, kde byl pan Kalousek ministrem financí, to schválila absolutně bez jakékoliv daně.

Ale já mám spíš jeden takový dotaz a nevím, jestli na něj bylo odpovězeno. Ale doufám, že mi pan kolega prostřednictvím pana předsedajícího odpoví. Když tady - pan Faltýnek to tady četl, stenozáznam - do poslední kapky krve a do posledního muže před pěti lety obhajoval tu dotaci, resp. to zvýhodnění a nulovou daň. Kde se to stalo, že se takhle úplně o sto procent otočil a dnes je to pro něj absolutně nepřijatelné? Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě faktická poznámka pana poslance Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odpověděl jsem desetkrát a rád odpovím pojedenácté, prostřednictvím pana předsedy. V roce 2009 nebylo povinné přimíchávání. V roce 2009 jsme tedy schválili daňovou úlevu pro čistá biopaliva. Když přišlo povinné přimíchávání, schválně jsme udělali možnost stoprocentního odečtu, aby to neznamenalo nárůst, a logicky jsme počítali s tím, že až skončí notifikovaná daňová úleva, že to bude plně zdaněno. Notifikovaná daňová úleva skončila v roce 2015. Protože my jsme chtěli buď jedno, nebo druhé. Ale vy chcete obojí. A obojí už je nemravnost. Já chci pořád to samé: buď jedno, nebo druhé. Chci dál povinné přimíchávání, ale ne už daňovou úlevu. Anebo má zůstat daňová úleva, ale pak by nesmělo být povinné přimíchávání. Ale to nejde, protože to po nás Evropská komise chce.

Vy nemáte pravdu, pane kolego, když říkáte, že daňovou úlevu po nás chce Evropská komise. Evropská komise chce po nás jenom to povinné přimíchávání. Tu daňovou úlevu chce už jenom skupina Agrofert. A já chci jedno, nebo druhé. A protože radši vyhovím Evropské komisi než skupině Agrofert, chci povinné přimíchávání, ale nechci daňovou úlevu. Je to srozumitelné, prosím pěkně?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak nejprve se musím vrátit k předchozímu bodu. Nedělám to rád, ale musím pro stenozáznam.

Pan senátor Bublan tady prohlásil, že jeden člen klubu senátorů ODS hlasoval pro návrh senátního návrhu zákona, minulý bod. Nechal jsem to ověřit. Nebyly to stránky Sněmovny. Není to pravda. Ani jeden. Aby bylo jasno. Věřím, že to bylo neúmyslné pochybení ze strany pana senátora. Ale aby bylo jasno, aby zase potom ve druhém nebo třetím čtení nepoužíval, že i váš jeden kolega v Senátu pro to hlasoval. Není to pravda. Kdo si chce má slova ověřit, může to udělat stejně jako já: senat.cz. Oni mají trošku složitější než my najít to hlasování, ale najdete to. Jsou tam výsledky, je tam sjetina. Tolik k tomu minulému bodu.

Teď k tomuto bodu. Debatovali jsme tento tisk s panem ministrem zemědělství na rozpočtovém výboru. Já jsem mu kladl konkrétní dotazy, na které jsem nedostal odpověď, což jsem i chápal a rozuměl jsem tomu tak, že odpovědi se dozvím dneska. Pan ministr se v úvodním slově o tom nezmínil, tak já ty otázky zopakuji.

Za prvé jsem se ptal, kolik členských zemí Evropské unie bude od 1. ledna 2016 používat kombinaci povinného přimíchávání a daňových úlev. Rozumím, že tehdy pan ministr nemohl z fleku. Ale přece jenom od jednání rozpočtového výboru už nějaký den uplynul, takže věřím, že dostaneme přesné informace. A ne jak to bylo v roce 2013. Já jsem se ptal, jak to bude od 1. ledna 2016. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP