(16.40 hodin)
(pokračuje Stanjura)

A druhý dotaz, který jsem kladl, jaký je kvalifikovaný odhad Ministerstva zemědělství, o kolik se zvýší potřeba přimíchávané nafty. Protože kromě toho, že je tam daňová úleva a současně povinné přimíchávání a daňová úleva je atraktivní pro dopravce z důvodů, o kterých mluvil pan zpravodaj, a je to logické, tak do celkového objemu toho, co musí ČR splnit, se nově nebude moci započítat celý objem těch vysokoobjemových. Je tam omezení, to znamená, logicky, a to je ta trojčlenka nebo jedna z trojčlenek, o kterých se bavíme a o kterých dlouhodobě hovoříme, musí vzrůst spotřeba povinného přimíchávání, spotřeba pohonných hmot. A já jsem chtěl slyšet odhad Ministerstva zemědělství či pana ministra samotného. Nejprve jsme se dozvěděli, že dneska je to jedna třetina ku dvěma třetinám ve prospěch vysokobsahových, těch stoprocentních. Pak to pan ministr upřesnil, že je to naopak, že jedna třetina jsou ta stoprocentní a dvě třetiny povinného přimíchávání. Nicméně pokud zavedeme limit do celkového součtu, tak logicky, abychom splnili celkové zadání, musí vzrůst složka povinného přimíchávání. A mě by zajímalo, jaký je odhad. A to je ten benefit pro všechny dodavatele. Nechci tady rozlišovat, kdo to bude dodávat, jestli domácí, zahraniční, kdo to vlastní, kdo to nevlastní. O tom jsme tady mluvili poměrně dlouho. Ale to je ten benefit pro dodavatele.

A vrátím se k tomu, co tady říkal pan poslanec Volný. Prostě to není pravda, co říká - nemáme vlastně co řešit, musíme vyhovět EU, tak to pojďme rychle schválit. Když si podrobně přečtete notifikaci, a dostali jsme jak originál, tak český překlad, tak zjistíte, že ano, povinné přimíchávání plnit musíme a u daňové úlevy Evropská komise nám to dovoluje. Ne že to po nás vyžaduje! A to je opravdu úplně jiný princip. Takže neříkejme si, že uděláme všechno to, co po nás chce Brusel. To, co po nás Brusel chce, uděláme a k tomu si dáváme něco jiného. Tak to argumentujte jinak, třeba tím, že to je atraktivní pro dopravce, protože mají nižší náklady na pohonné hmoty. To je argumentace, se kterou souhlasím.

Za nás chci říct, za občanské demokraty, my nepodporujeme ani jedno - ani povinné přimíchávání, ani daňové úlevy. A víme, co chce Evropská komise, ale jsme si takřka jisti, že za pár let, tak jak se reviduje v této chvíli přístup EU k biopalivům první generace, tak za pár let se bude kriticky hodnotit i to, co se děje od roku 2016 do roku 2020. Myslím, že výsledky prvního období, a teď nemluvím o České republice, ale mluvím obecně o tom, co to dělá s krajinou, jak se preferuje nějaký typ plodiny, protože je to ekonomicky výhodné, ta fakta už dneska máme na stole, ty studie máme na stole, jenom ti ekologičtí aktivisté, kteří to v Bruselu prosazovali tehdy a prosazují to znova, a bohužel tomu Evropská komise jako celek podlehla, takže nikdo nezpochybňuje, že ten závazek máme, jenom říkám, že kdybychom se mohli svobodně rozhodnout, tak my bychom byli proti i tomu povinnému přimíchávání. To je realita a to je nevýhoda toho neustálého přesunu kompetencí z ČR do Bruselu a tyto argumenty a tato stanoviska se bohužel budou velmi často opakovat, protože Brusel řeší to, co by řešit nemusel, a přesně naopak.

Tak já bych poprosil, jestli by pan ministr na ty dvě otázky odpověděl, protože si myslím, že je dobré znát kvalifikovaný odhad, případně mezinárodní srovnání s ostatními zeměmi, které mají stejné povinnosti jako ČR.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní zde jsou tři faktické poznámky: pan poslanec Volný, potom pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji. Já už opravdu velice krátce. Samozřejmě že nám Brusel nenakazuje dotovat biopaliva, nicméně co já o tom vím, možná nevím tolik jako pan kolega Stanjura, tak máme povinnost do nějakého data přimíchávat až deset objemových procent do paliv, a pak je tam velice důležitý paragraf splnění emisí CO2 a nevím, jestli bez stoprocentní bionafty jsme schopni toho dosáhnout. Ale stejně jako pan kolega Stanjura pro stenozáznam, aby tady nebyly říkány bludy, tak povinné přimíchávání je již od roku 2007 a 2008, to znamená v roce 2009, kdy o tom rozhodovala minulá vláda, už povinné přimíchávání bylo. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Bendl a připraví se pan poslanec Borka. Ten stahuje, takže pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem přesvědčen o tom, že budoucnost ukáže, že bude potřeba tuto novelu zákona výrazným způsobem změnit, nebo lépe zrušit, protože se přijde na to, že to škodí po všech stránkách. Nepadl tady například fakt, že to bude přimícháváno i do paliva, do kterého to doteď přimícháváno není, a že to odskáčou obyčejné motory jednotlivých osobních aut, které na tento typ paliva nejsou zvyklé. A všichni z vás, kteří pro to zvednete ruce, myslím si, že až ti lidé budou chodit do servisů, nezapomeňte jim připomenout, že jste to byli vy, kdo je do toho servisu poslal.

Ale chtěl jsem tady připomenout ještě jednu otázku, kterou jsme pokládali panu ministrovi zemědělství, a poprosil bych, zdali by aspoň ve druhém čtení na ni odpověděl: kde přijdou ty tisíce nových pracovních příležitostí? Když tady pan ministr zemědělství prosazoval tento návrh zákona, mluvil o tom, že to přinese tisíce, 16 tisíc pracovních příležitostí. Kde tedy vzniknou, když, a to znovu opakuji, víme, že více řepky už se do ČR nevejde a bude ji potřeba dovážet a že to nepřinese českému zemědělství opravdu nic. To jenom pro ty zemědělce, kteří se těší na to, jak řepka bude ještě výhodnější. Nebude. Bude se dovážet a bude se zpracovávat pouze v našich možná zpracovatelských fabrikách, které v ČR jsou. I to číslo do budoucna bude zajímavé, kolik jsme řepkového oleje, případně komponentů, které bylo potřeba využít na přimíchávání, museli dovézt místo toho, abychom je tady vypěstovali. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní pan poslanec Pavera.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych chtěl jenom zareagovat na svůj pozměňovací návrh, který jsem vložil do systému pod číslem 2177. Ale než se k němu dostanu, jenom bych chtěl říci, že samozřejmě biopaliva jako taková vlastně jsou sice podporována v Evropě, ale jsou tam podporována i biopaliva druhé generace. Vím, že na zemědělském výboru i myslím, že tady v Poslanecké sněmovně pan ministr Jurečka říkal, že budou podporována i biopaliva druhé generace a třetí generace, pokud budou nějakým způsobem v budoucnu vůbec podporována, a mně trošičku vadí, že v důvodové zprávě bylo napsáno, že u nás vůbec tato biopaliva druhé generace nejsou. Možná nejsou podle české normy, ale podle evropské normy jsou. Jsou to biopaliva, která se vyrábějí v jedné liberecké firmě z kafilerních tuků. Podle evropského práva jsou to biopaliva druhé generace. Podle českých norem bohužel nevyhovují. Takže věřím, že v souladu s evropskou normou se to dá nějakým způsobem do pořádku.

Ale chtěl jsem zareagovat na svůj pozměňovací návrh a jenom vysvětlit některé věci, proč jsem ten pozměňovací návrh podal. Pozměňovací návrh zní, který je vložen za § 43g, kde ten odstavec je označen jako jedna a je za něj vložen odstavec dvě, který zní: Za ekonomicky stabilního se pro účely tohoto zákona považuje provozovatel daňového skladu minerálních olejů uvedených v § 58 odst. 8 písm. a) a b), který poskytuje zajištění daně způsobem a ve výši stanovené tímto zákonem. Pro provozovatele daňového skladu uvedeného v předchozí větě neplatí povinnost stanovená v § 43j odst. 2.

Jenom pro vysvětlení, co to je § 43j odst. 2. V tomto paragrafu 43j odst. 2 se píše mj.: Držitel povolení je povinen ve lhůtě pro dodání daňového přiznání k dani z příjmů oznámit správci daně údaje potřebné pro posouzení ekonomické stability. To znamená, že daňový sklad, který obchoduje s biopalivy nebo vyrábí biopaliva, tak musí ještě na základě nějakých požadavků celního úřadu vyplňovat nějaké další podmínky, které po něm celní úřad vyžaduje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP