(15.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Není, kolegové, naší vinou, že vládní návrh zákona o loteriích související... Počkám, až pan ministr zahraničí dotelefonuje... Děkuji. Není, kolegové, naší vinou, že vládní návrh zákona o loteriích souvztažný s novelou zákona o dani z příjmu, kterou podporujeme - zdůrazňuji: podporujeme - není naší vinou, že přišel do Poslanecké sněmovny na podzim letošního roku, protože v legislativním plánu vládu byl v polovině roku 2014. Čtrnáctiměsíční zpoždění opravdu není vinou opozičních klubů.

Není ani naší vinou, že v okamžiku, kdy se dostala koalice pod časový tlak své vlastní neschopnosti, neboť slibovala voličům, že více zdaní hazard již od 1. 1. 2016, a ne 2017, že se rozhodla řešit to poslaneckou novelou, i když je zřejmé, že to šlo vládním návrhem. Vládní návrh bychom neblokovali dokonce ani v té podobě, ve které ho předkládá pan poslanec Volný, protože to vlastně není nic jiného, novela pana poslance Volného, než novela mého zákona, protože já byl ten jediný, který do dnešního dne hazard zdanil. Nikomu jinému se to zatím nepovedlo. A není naší vinou, že jste se rozhodli jít poslaneckým návrhem a není ani naší vinou, že tím poslaneckým návrhem jste se rozhodli jít proto, abyste se navzájem drželi v šachu: vy nám schvalte Volného a my vám schválíme peníze pro vaše hejtmany do volebního roku 2016.

Já netvrdím, že je to nelegitimní politická dohoda, ale vy jste se tak dohodli sami, dohodli jste se tak bez nás a já necítím žádnou odpovědnost tuto dohodu s vámi držet dál. Mám lehce přátelsky útrpný úsměv nad kolegy z KDU-ČSL, kteří u této dohody nebyli, ale pak se rozhodli vám při tom přece jenom svítit, protože co kdybyste se na ně zlobili. To by bylo dost blbý. Dobře. Ale my jsme u téhle dohody nebyli a svítit vám u ní nebudeme. A není naší vinou, že tady vznikla fronta několika desítek návrhů, které na časové ose podali jednotliví opoziční poslanci předtím, než pan poslanec Volný podal novelu svou.

Slyšel jsem v neděli na televizní věži předsedu jedné z koaličních stran, který říká: "Tyhle návrhy jsou hovadiny, těmi se vůbec zabývat nebudeme. A tyto návrhy jsou správné návrhy a ty se musí projednávat přednostně. A pan Kalousek nám nebude říkat, čím se zabývat máme a čím se zabývat nemáme." Tohle možná platí u vládních návrhů, proto jsme podpořili RUD, nechceme blokovat vládní návrhy. Vláda pracuje podle nějakého legislativního plánu, a byť nesouhlasíme s jejími návrhy, tak chápeme, že musí vládnout. Ale nemůže to platit u poslaneckých návrhů. Proč je poslanec Volný víc než paní poslankyně Semelová? Oba dva mají stejný mandát, podobnou rodinnou anamnézu. (Veselost v sále.) Mezi nimi není žádný rozdíl. Proč jemu je dána přednost a návrh paní poslankyně Semelové projednáván není? A pak tedy trváme na rovném přístupu k poslaneckým návrhům!

Že jste se rozhodli řešit si svoji vlastní neschopnost a svoji vlastní nedůvěru mezi sebou tím, že k vládnímu návrhu o RUD bude podán poslanecký návrh Volný a vy se těmito návrhy budete navzájem držet v šachu, to je vaše míra politické gramotnosti. Já ji respektuji. Ale nechtějte po nás, abychom byli stejně politicky negramotní, jako jste vy! Jinými slovy, to je ten důvod! Žádný hazard! To jsme si řekli tisíckrát. My vám Volného podpoříme, ale jedině za předpokladu, že tady bude rovný přístup k poslaneckým návrhům novel. A měli jste tisíc možností, jak to udělat jinak, jak to udělat vládními návrhy, jak to udělat inteligentně, jak to udělat profesionálně. Vy jste se rozhodli pro úroveň zhruba takovou, kterou předvedl pan předseda ANO na televizní věži. Dobře, máte tento standard, máte tuto úroveň, my na tuto úroveň nepůjdeme. A já si vám dovoluji říct, že tohle vám prostě trpět nebudeme. A že dnes rádi projednáme RUD, protože se jedná o vládní návrh. A zítra, až přijde devátá hodina, kdy myslím, že máme nějaké pevně zařazené body, se vás zeptám, kde je pan poslanec Volný, protože já budu tady a ten bod nebude ukončen. (Slabý potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, tak bych otevřel bod

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Tento bod jsme přerušili ve čtvrtek 17. 9. na 31. schůzi v podrobné rozpravě. Za prvé prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujal pan poslanec Volný, který je zpravodajem, a současně místo pana ministra Babiše pan ministr průmyslu a obchodu. Zeptám se jich, jestli chtějí vystoupit. Není tomu tak. Paní zpravodajka Kovářová také nechce vystoupit. V tom případě budeme pokračovat v přerušené podrobné rozpravě. Pan poslanec Vilímec. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v podrobné rozpravě přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 2601, což je návrh poslanců Vladislava Vilímce, Zbyňka Stanjury a Adolfa Beznosky. Je to návrh, ke kterému se mým jménem přihlásil v poslední rozpravě již pan poslanec Stanjura.

Nicméně došlo k něčemu, co není obvyklé. Sněmovní dokument se náhle ztratil ze souboru sněmovních dokumentů, takže jsem byl kontaktován jak Ministerstvem financí, tak rozpočtovým výborem, jestli jsme skutečně tento návrh podali, či nepodali. Teprve poté, když jsem přisvědčil, že jsme to podali a že se k tomu ještě přihlásím, tak najednou byl návrh objeven. Nejsem odborník na elektronické možnosti, které Sněmovna v rámci počítačové sítě má, nicméně se to stalo za tu dobu, kdy jsem poslancem od roku 2006, poprvé. Abychom učinili zadost případným námitkám, tak se přihlašuji k tomuto sněmovnímu dokumentu 2601 a krátce ho také odůvodním.

Je pravdou, že tento vládní návrh zákona řeší rozpočtové určení daní spojené s územními samosprávnými celky typu krajů, nikoliv obcí, nicméně rozpočtové určení daní je návrh zákona, který se netýká pouze krajů, ale i obcí. Jako je legitimní ze strany hejtmanů požadovat navrácení onoho jednotného procenta na sdílení daní v případě krajů i u daně z přidané hodnoty za situace, kdy koalice chce rušit důchodovou reformu, tak samozřejmě je tento požadavek namístě a legitimní i v případě obcí. V případě obcí nelze také zůstat na půli cesty. Koneckonců dobře víte, že základním stavebním kamenem samosprávy jsou obce, kterých máme téměř 6 250.

Návrh, který jsme již podali v obdobném složení na rozpočtovém výboru, je velmi vstřícný vůči Ministerstvu financí, velmi šetrný vůči Ministerstvu financí a logický. On samozřejmě předpokládá, že ke sjednocenému procentu v případě obcí se nelze dobrati za rok, ale že tady musí být vytvořen jakýsi časový prostor, proto změna, postupné sjednocení je rozvrženo až do roku 2018. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP