(10.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Ta jedna miliarda - může se nám to líbit, nebo ne - je tam prostě neudrží a musíme počítat s tím, že budou pokračovat na náš kontinent, a přitom všechny seriózní údaje z diplomatických, politických a ekonomických kruhů říkají o tom, že zadržení těchto migrantů právě mimo Evropskou unii, poskytnutí jim humanitární pomoci na takové úrovni, aby mohli alespoň nějak důstojně tam žít, je sedmkrát levnější než řešit tyto případy teprve poté, kdy přijdou do Evropské unie.

K nákladům Evropské unie ve výši jedné miliardy bych uvedla ještě jeden příklad a tím je Německo. Je sice pravda, že Německo si vykoledovalo samo vysoké náklady, které ho to nyní bude stát, protože Angela Merkelová tím, že otevřela svou náruč a vyzvala všechny, aby přišli, a poté se malér, který vidí, že nestačí zvládat, snaží rozpustit pomocí povinných kvót na všechny ostatní členské země, tak Německo uvažuje, že vydá na řešení této otázky v letošním roce 10 miliard korun. Proti tomu postavme tu jednu miliardu Evropské unie.

Jsou zde momentálně aktuální čísla, kdy Maďarsko říká, že vynaloží 32 milionů korun, a to na pomoc nezletilým uprchlíkům, kteří jsou bez doprovodu. Možná že tohle je také potřeba otevřeně pojmenovat a zdůraznit, protože tato pomoc by měla skutečně směřovat k těm nejchudším, k těm nejohroženějším, k těm, kteří si nemohou pomoci. To, že jsou tady mladí chlapci, kteří místo toho, aby bránili doma a bojovali proti těm, kteří rozvracejí jejich zemi v základu, a utíkají sem a spoléhají se na vysoké sociální dávky, to přece není normální a musíme o tom takto otevřeně mluvit.

V Rakousku se včera rozhořela bouřlivá debata ve chvíli, kdy se objevila nějaká tajná zpráva mluvící o tom, že Vídeň vydá v přepočtu 334 mld. korun v nastávajících čtyřech letech na řešení uprchlické otázky. Ministerstvo financí sice tuto zprávu popřelo, nicméně citovala ji respektovaná rozhlasová a televizní stanice ORF.

Prosím, to jsou některé věci, které bylo potřeba zmínit ať už z politického pohledu, ekonomického pohledu, nebo porovnání např. s Austrálií či Španělskem toho, co se v Evropě dělo, z čeho si můžeme vzít příklad a to, co se na nás valí.

Vážené dámy a vážení pánové, jsem přesvědčena, že vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna (vláda?) dostala mandát v únoru, kterému nedostála, neříká se mi to snadno, protože tak vážné věci, jako je tato otázka, žádná vážnější neexistuje, jsme my přišli s konstruktivním řešením a domnívali jsme se, že jestliže Poslanecká sněmovna tehdy 155 nebo 150 hlasy přijímá takové usnesení, že vláda toto usnesení bude brát velmi vážně a důsledně je bude naplňovat. Přesto tento krok opakujeme. Včera poslanecký klub Občanské demokratické strany rozeslal jednotlivým poslaneckým klubům návrh našeho usnesení, který má 10 bodů, zčásti bylo toto usnesení představeno panem předsedou Občanské demokratické strany Petrem Fialou v jeho úvodní řeči. A já bych, jestli dovolíte, toto usnesení vzhledem k tomu, že vám bylo předloženo v písemné podobě, představila v podrobné rozpravě, kde se těmito návrhy budeme zabývat.

Dámy a pánové, v tuto chvíli mi dovolte poděkovat vám za vaši pozornost. Chci vás ujistit, že to, co jsem říkala v únoru, to, co jsem říkala v červnu, to, co říkám nyní, je vedeno z mé strany a strany mých kolegů s jednoznačnou představou o tom, že čelíme obrovskému nebezpečí, že nemá smysl si tady hrát na to, kdo koho přepere v rámci Sněmovny nebo v rámci politického souboje před blížícími se volbami, dejme tomu příštími regionálními. To prosím ztrácí úplně smysl. Naši občané by myslím ocenili, kdyby se dozvěděli, jaké jsou skutečné vyhlídky, co se bude dít v následujících měsících, jak vláda bude nakládat s mandátem, který dostane a jaké cesty zvolí pro to, aby co nejvíce chránila suverenitu naší země a bezpečnost našich občanů.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přečtu omluvenky, které jsem obdržel. Dnes od 11.30 do ukončení jednání se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Votava, dnes od 12 do 15 hodin se z osobních důvodů omlouvá pan ministr zemědělství Marian Jurečka, dnes od 12 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Běhounek, dále ve dnech 1. 10. a 2. 10. se z důvodu návštěvy lékaře omlouvá pan poslanec Leoš Heger a dnes od 11 do 13 hodin se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Daniel Korte.

Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan předseda Schwarzenberg a po něm pan poslanec Okamura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Pokud jsem správně informován, tak se zde nacházím v Poslanecké sněmovně České republiky, která byla zvolena demokratickým způsobem a řídí se také demokratickými pravidly. A teď poslouchám celé dopoledne, jak se tady rozčilujeme nad tím, že jsme byli v Evropě přehlasováni. Je to nepříjemné. Já jsem sám proti kvótám, já je považuji za nesmyslné, to je pravda. A řekněme také, že v dobrém partnerském vztahu to, co poskytujete milerád, dobrovolně, jestli jsem znásilněn, tak to nevnímáte zrovna jako pokrok.

Nicméně jsme byli demokratickým způsobem přehlasováni a jsme členy Evropské unie, tak račme to přijmout, místo abychom tady trávili čas nepřetržitým remcáním, což nám vůbec nepomůže. Ano, když jsme vstoupili do Evropské unie, když jsme podepsali Lisabonskou dohodu a všechno, tak jsme přijali jistá pravidla chování v Evropské unii. Ano, teď jsme proti tomu protestovali, byli jsme proti tomu, ale byli jsme přehlasováni. Tak promiňte, tohle musíme také přijmout. Uvědomujeme si, že Evropská unie je demokratické společenství, a tudíž trvá na svých pravidlech. Ovšem mohli jsme tomu předejít, kdybychom - to byl můj návrh minulý rok - tehdy už přijali dostatečný počet nejohroženější uprchlíků ze Sýrie, jezídů, křesťanů atd., prokázali už tehdy svou vstřícnost, tak bychom asi nevyprovokovali kvóty. Ale pouze jsme jenom říkali ne ne ne...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane předsedo.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Stavěli jsme se hluší, tak jsme toto vyprovokovali. To bych rád všem zde připomněl.

Ještě jednu malou poznámku. Pan ministr vnitra v poslední době se snaží krýt záda svému ministerskému předsedovi siláckými výroky vůči Evropské unii, vůči Spolkové republice a vůbec v souvislosti s kvótami. Doporučuji tohoto nechat. Sociální demokracie je přece jenom celkem demokratická strana. A ujišťuji vás o tom, že demagogové a strany vůdcovského typu v demagogii budou vždycky úspěšnější. Jsem starý muž a vím, že v této soutěži demokratická strana nemůže vyhrát. Připomínám vám, co jsem viděl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane předsedo, omlouvám se.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Připomínám jenom, když Sarkozy ve Francii chtěl býti radikálnější než madame Le Pen, přidala a vyhrála. Když demokratické strany v Rakousku chtěly býti stejně odmítavé vůči cizincům jako svobodomyslní, svobodomyslní přidali a pořád přibývali na hlasech. Ne, jedině jasný odpor hned ze začátku, ne přizpůsobení nám pomáhá. Prosím, na to pamatujte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pane předsedo...

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Děkuji, už jsem skončil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP