(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy. Takže se táži, zda tomu tak je. Ještě pan poslanec Koubek, s přednostním právem ještě pak paní ministryně.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Nebudu zdržovat, ale když poslouchám to, jak nám tady ministr financí říká, že neřídí Ministerstvo financí, teď si tato dvě ministerstva přehazují jednotlivě tento horký brambor, tuto odpovědnost, tak možná nejsem jediný v této místnosti, kdo si vzpomněl na předvolební heslo hnutí ANO, které říkalo: Jsme schopný národ, jenom nás řídí nemehla. Pane ministře, svatá pravda. (Potlesk z řad TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s přednostním právem paní ministryně, požádám ji o vystoupení v rozpravě.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já budu reagovat teď prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Laudáta, který se ptá, co vlastně bylo odesláno do Bruselu. Tak ten audit, který - je napsáno alespoň, že si ho vyžádala Evropská komise, má být auditem výkonnostním na programové období od 2013 do 2020, 2007 až 2020. To, co my jsme obdrželi nyní, my jsme obdrželi první draft 19. 3., v ten den, kdy k nám přišla i ta protikorupční policie. Tento draft - my jsme měli 10 dní, abychom se k němu vyjádřili. To jsme se vyjádřili, to je ta naše reakce. Pravdou je, že auditní orgán nám na tento první draft poskytl více času, ale my jsme ho nepotřebovali, protože jsme to vypořádali včas, během těch 10 dnů, to je jasné. Ale my jsme chtěli debatu předtím, než bude hotova finální zpráva, a tu jsme nedostali. Takže do Bruselu odešla ta finální auditní zpráva za programové období 2014 až 2020. Já jsem včera nebo předevčírem obdržela dopisy od auditního orgánu na 9 dalších projektů pro kontrolu ze strany auditního orgánu na monitorovací systém, kde 6 z nich se týká období 2007 až 2013, ty zbylé 3 se týkají opět 2014 až 2020. Nicméně já počítám s tím, že i finální audit zaslaný Komisi je prostě považován opravdu za finální. Čili abych rozdělila ty dvě části, i to období, kdy my jsme dostali o několik dní navíc, my jsme je nepotřebovali využít, ale my jsme je nedostali u té finální zprávy.

Já bych tady opravdu chtěla potvrdit slova pana ministra Babiše. Není to spor mezi našimi ministerstvy. Je to spor, když se na to podíváte, a já myslím, že mnozí z vás, kteří jste starostové nebo jste byli hejtmany, je to spor příjemce s auditním orgánem. Všichni máme, nebo většina z vás, nebo někteří vaši kamarádi, nebo vaše okrsky mají zkušenosti s tím, že nebylo dovolání vůči názoru auditního orgánu. MMR je teď v té situaci. Kdyby se jednalo o nějaký menší projekt a my jsme tam nenašli taková závažná pochybení u auditní zprávy, tak nenapíšeme tu stížnost. Ale vzhledem k tomu, že jde o monitorovací systém, a když ten systém nebude, tak nebude těch 650 miliard - a tady tím odpovídám na to, proč já jsem uspořádala ten tiskový brífink. Protože jsem cítila povinnost informovat okamžitě občany, že tím, že jsme my obdrželi tu auditní zprávu finální, je konec financování z evropských zdrojů vůči tomu monitorovacímu systému. A já musím jako řádný hospodář, jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj, konat podle zákona o majetku státu. Čili nezvyšovat státní schodek, informovat o tom vládu, a vláda mi udělila mandát, abych s tím pokračovala dál - ze státního rozpočtu.

Já znovu opakuji, že stát nebude platit těch 252 milionů korun, což je vyčíslená korekce ze strany auditního orgánu. To, co bude vyčísleno, k tomu má poslední slovo finanční úřad a především Evropská komise. To, co bylo na tu Komisi posláno, je tedy finální auditní zpráva za 2014 až 2020. Nicméně já jsem obdržela další požadavky z auditního orgánu na poskytnutí podkladů na období 2014 až 2020, takže uvidíme, co ještě dostaneme.

Nicméně bych chtěla ještě opravdu zmínit, že tu odpovědnost, nebo viníka musí určit protikorupční policie. Protikorupční policie velice často je na Ministerstvu pro místní rozvoj. Já jsem zajistila maximální spolupráci, součinnost všech relevantních osob. Asi všichni tušíme, že to není vůbec příjemná situace, protože kolegové z protikorupční policie opravdu jdou do minulosti několik let zpátky, i do zaměstnanců, kteří již na Ministerstvu pro místní rozvoj nejsou. Nicméně my, já i hnutí ANO i vláda, se tomu prostě musíme postavit čelem. Stalo se, stalo, audit našel pochybení. Já je tady jenom ve stručnosti vyjmenuji prostřednictvím pana předsedajícího vůči panu poslanci Černochovi i Laudátovi.

Ta pochybení jsou opravdu závažná v tom, že audit zpochybňuje především tu první zakázku, tu z toho roku 2012, kde dává stoprocentní korekci na kartelovou dohodu, na takzvaný bid rigging, to znamená překrývání nabídky nabídkou, na trestněprávní odpovědnost těch nabídek apod.

Chtěla bych zde ještě zmínit, že v médiích se objevuje jedna věc. V médiích se objevuje, že my jsme, nebo MMR v té chvíli, v roce 2012, obdrželo dvě nabídky. To není pravda! My jsme obdrželi sedm nabídek. Sedm nabídek na pořízení monitorovacího systému. Sedm! Ty se vyhodnocovaly a na základě hodnoticí komise to vyhrála stávající společnost, stávající dodavatel.

Čili toto jsou klíčová pochybení, která říkají vlastně výstupy toho auditu. Samozřejmě je tam pochybení i z toho, že auditní orgán říká, že některé části zakázek jsou předražené. Ale to musí vyhodnotit finanční úřad a následně Evropská komise. Já nemůžu říct, kdo je viníkem. Ani pan ministr Babiš to nemůže říct. Auditní orgán dal svoji zprávu, dal ji finální, ta teď už jede vlastním životem. I já musím plnit určité povinnosti, to znamená dát podnět na ÚOHS, informovat finanční úřad a informovat všechny další instituce, že monitorovací systém je veden jako nesrovnalost.

Takže znovu jen opakuji, vláda se chovala maximálně odpovědně, když v pondělí schválila a dala mně mandát pokračovat s tou danou společností na zasmluvněnou část, kterou my teď máme. Pokud by se tak nestalo, tak nemáme monitorovací systém, protože já nemám dodavatele, my teď nejsme schopni to udělat vlastními silami, a ta smlouva je platná. Takže by nám také mohla rozjet arbitráž.

Čili to je za mě asi vše.

Ještě bych chtěla říct k panu - prostřednictvím pana předsedajícího poslanci Černochovi. Evropské dotace jsou maximálním národním zájmem pro programové období 2014 až 2020, v podstatě 55 % veřejných rozpočtů jsou dotace z Evropské unie. Postavilo se za to spousta parků, vědeckotechnických parků, silnic, cokoliv. Pokud by se zastavil ten systém na základě toho, že prostě já nemůžu jet dál s tím dodavatelem, tak se tam nedají dávat první výzvy. Nedá se tam dávat vůbec nic. A my teď jsme tak daleko, že první výzvy by měly být do měsíce. Minimálně z OP PIK, který už je schválen. A to je pro nás velice příjemná zpráva.

Takže já bych chtěla jenom říct, že těch 650 miliard není ohroženo z důvodu toho, právě proto, že naše vláda odpovědně rozhodla, že mně dává mandát, abych se chovala jako řádný hospodář a mohla pokračovat od doby, co jsme obdrželi ten audit, dál se stejným dodavatelem do doby, než se to samozřejmě vysvětlí. Nicméně poslední slovo má Evropská komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je zde pan předseda Kalousek. Nikoho dalšího do obecné rozpravy - všeobecné neeviduji.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jen velice stručně. Já chápu paní ministryni jako loajální ministryni za hnutí ANO, že musí odmítnout myšlenku, že je to spor mezi ministerstvy, že je to spor mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a auditním orgánem. Ale prosím pěkně, auditní orgán je součást jakého ministerstva? A šéfa té auditní jednotky jmenuje kdo? A za kvalitu práce toho auditního orgánu odpovídá kdo? Samozřejmě ten, kdo vede to příslušné ministerstvo, což je ministr financí. Prosím vás, nezkoušejte namlouvat veřejnosti, že auditní orgán se odpovídá Evropské komisi. Ano, odpovídá se z hlediska metodiky, ale za profesionalitu práce, za kvalitu těch lidí, za to, co dělá, politicky odpovídá ministr financí, který by měl řídit celé ministerstvo, do jehož součásti auditní orgán patří, tak jako na všech ostatních ministerstvech. Politickou odpovědnost má ministr financí, tak jako politickou odpovědnost na MMR máte vy, paní ministryně. Nemůže to být křížem. Může to být jen tak, že Sněmovna volá k odpovědnosti příslušné ministry, a to je ministr financí, který se ze své odpovědnosti snaží zbaběle vyvléct a tvrdí veřejnosti, že se jeho podřízený útvar zodpovídá Evropské komisi. (Potlesk z řad TOP 09 a Starostové. ) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP