Čtvrtek 30. dubna 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

113.
Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím tedy, aby se ujal slova předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne. Volební body jsou tentokrát dva. Situace je malinko výjimečná, já se ji pokusím velmi stručně vysvětlit a nebudu vás zatěžovat jednotlivými detaily sněmovní procedury.

Standardně ze všech volebních bodů nebo z jednotlivých volebních bodů v minulých schůzích jsme zvyklí na to, že pokud dochází k návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tak je to víceméně formální hlasování, kdy jeden z klubu po vzájemné dohodě navrhne nebo oznámí rezignaci jednoho z poslanců a poté paritně, recipročně, proti tomu navrhne na základě politické dohody nové jméno. Samozřejmě ten návrh musí posvětit svým hlasováním celá Sněmovna. Toto budeme také řešit, ale až v tom druhém bodu. Ovšem v prvním bodu, který je otevřen v tuto chvíli, tedy bod 113 a je nazvaný Návrh na odvolání některých členů orgánů Poslanecké sněmovny, jsme v situaci jiné, nestandardní a v tomto volebním období poprvé.

To stručné vysvětlení je takové, že o tento bod zažádal poslanecký klub hnutí Úsvit, který navrhuje ze své iniciativy odvolat některé poslance z jednotlivých výborů, a teprve poté, pokud Sněmovna vysloví s tímto odvoláním souhlas, samozřejmě můžeme se rozhodnout en bloc u všech návrhů, anebo také u jednotlivých jmen různě, tak teprve poté můžeme provádět poslaneckým klubem hnutí Úsvit navržené nové nominace za odvolaná jména. Všichni určitě víte z médií, z diskusí zde ve Sněmovně, proč k té situaci dochází. Já pouze za volební komisi konstatuji, že volební komise v usnesení č. 108 přijala návrhy, resp. vzala je na vědomí, ale právě proto, že poslanci zatím nejsou odvoláni, tak s tím nemohla nic jiného udělat a musíme tady postupovat tímto způsobem, že Sněmovna bude o návrzích na odvolání hlasovat. To je jediná možnost, nebo jiná možnost, jak tento způsob nebo návrh realizovat.

Nyní tedy v souladu s panem předsedajícím, prostřednictvím pana předsedajícího bych poprosil a vyzval zástupce klubu hnutí Úsvit, aby vám podal patřičné politické vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Otevírám rozpravu a jen se pro pořádek chci zeptat, než předám slovo pověřenému členu poslaneckého klubu Úsvit, zda se pan Koskuba hlásí s faktickou poznámkou. Hlásíte se s faktickou poznámkou, pane poslanče Koskubo? Ne, nehlásí, děkuji. V tom případě požádám člena, pověřeného člena hnutí Úsvit.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji, pane předsedající. Pan kolega Koskuba se drbal, já jsem ho viděl.

Dámy a pánové, ještě jednou vám přeji hezké teď už odpoledne. My jsme požádali o zařazení tohoto bodu k odvolání bývalých členů našeho poslaneckého klubu a dnes již nezařazených poslanců z výboru Poslanecké sněmovny. Důvodem je účast členů poslaneckého klubu hnutí Úsvit v těchto výborech, která je pro naši práci nezbytná. Proto bych vás velmi rád požádal, poprosil o podporu tohoto bodu. Není v tom vůbec nic osobního, je to pouze a čistě z pracovních důvodů. Děkujeme.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Mám zde v rozpravě přihlášenou panu poslankyni Benešovou, ale myslím si, že se jedná o omyl. V tom případě ji odmažu, protože ji nevidím přítomnou v sále. A táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom upozornit na jednu věc, která nesouvisí teď s tím bodem odvolání, ale potom s tím dalším bodem, tzn. obsazení míst uvolněných případným odvoláním.

Protože poslanecký klub Úsvitu má aktuálně 10 členů, jak jsem se díval na web Poslanecké sněmovny, tak má právo i u velkých výborů, tzn. těch 25-, případně 24členných, obsadit pouze jedno místo. Když měli 14 členů, tak jim vycházela dvě místa. Bohužel teď mají jenom 10, tak mají nárok jen na jedno místo. Tak já nevím, jak se to bude řešit, když někoho odvoláme a pak na to místo nebudou mít nárok, pokud ti nezařazení se nepřidají do kvóty k nim, aby se jim počítalo těch 14, ale to nepředpokládám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím, že to zbytečně komplikujeme a vyrábíme si problém. Kdybychom vzali v potaz to, co říkal pan poslanec Koníček - ne že má pravdu - tak musíme přepočítat úplně všechny výbory a vlastně nevíme, komu to volné místo v těch výborech připadne. A já se ptám, jestli někdo z těch ostatních šesti klubů má ambici obsadit další místa v těch výborech. Za nás říkám že ne, že ty poměry měnit nechceme. Protože když se jedno uvolní, tak se to musí přepočítat a někomu připadne. A nemusí to být ten největší. To záleží na těch desetinkách. Když jsem viděl ty podíly, kdo to znáte, jak se to počítá, tak to může být jinak v každém výboru, v každé velikosti výboru to může být jinak. A já za nás říkám nekomplikujme to. My budeme pro vyhovět klubům, protože partnery pro jednání jsou kluby a ne jednotliví poslanci. Je to tak, protože jinak se to dělat ani nedá. V okamžiku, kdy bychom postupovali, jak navrhuje pan poslanec Koníček, tak to musíme u všech výborů přepočítat a zjistit, komu to jedno místo vlastně připadá, které frakci, aby mohla nominovat svého člena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jen se táži pro pořádek, zda se, pane předsedo Kalousku, hlásíte s přednostním právem, anebo řádně do rozpravy. Řádně. Tak v tom případě nejdřív pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne už, dobrý den, kolegyně a kolegové. Já musím říct, že mluvím sám za sebe teď jenom, nechci mluvit za klub. Ale myslím, že jsem povinen, tak to cítím a nechci zklamat kolegy.

Víte, já když jsem sem šel do voleb, tak jsem viděl tady Úsvit. Úsvit pro mě představoval Okamuru. Mají nějaké problémy, já tomu rozumím. Jsem stále přesvědčen o tom, že Úsvit sem dostal Okamura. A to ho neznám, prosím vás, tady jsem se s ním seznámil. Jestli mají nějaké problémy, chtějí něco měnit, tomu rozumím. Ale pro mě jako pro člověka, pro osobu, by to byla zrada v tom, že já opravdu teď nevím, co jsou zač, jak pracují, jak fungují jako klub. Já tady vnímám jenom takové to pohybování se několika lidí a nejsem přesvědčený o tom, že voliči, kteří je volili, by je volili znovu v tom osazení, co jsou tam dnes. Takže chci tady říct kolegům, ale ať se nezlobí, ale já tu výměnu jako Schwarz nikdy nepodpořím. Já bych radši byl s návrhem pana Stanjury to přepočítat, ale nemohu to z hlediska svého svědomí udělat. Já prostě nebudu podporovat rozpady tady v těch věcech. Já kdybych nebyl spokojený s prací klubu, tak odevzdám mandát a odejdu. Takhle jsem nastavený. Já bych prostě klub nebo člověka, který mě sem dotáhl, neopustil. Přesto je to jejich důvod, ale já jsem jim to musel říct. Nepodpořím to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já jenom pro pořádek, abychom to zbytečně neextendovali. Ani pan kolega Koníček ani pan kolega Stanjura - a oba mají pravdu, uznávám jim tu pravdu, samozřejmě, je naprosto v souladu se vším, co tady dosud platilo - nic nenavrhovali. Takže nemá cenu na to dál reagovat a rozvíjet to. Já myslím, že je teď ta doba, abychom hlasováním vyjádřili svůj názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Kolovratník.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se v podstatě přidávám k názoru předsedy poslaneckého klubu KSČM. Jenom dovolte stručnou reakci na pana kolegu Schwarze. Měli bychom tady dodržovat nějaké elementární zásady respektu vůči jednotlivým klubům. Můžeme si myslet o jednotlivých poslancích cokoli, ale respekt a úctu k tomu, že ten mandát mají a že klub je instituce, jejíž názor máme brát na vědomí, by měl platit. Vy jste říkal, pane poslanče, že nevíte teď, co je to za lidi, co si tam myslí, a proto pro to nemůžete hlasovat. Já vás ujišťuji, že kdyby s takovým návrhem přišel klub hnutí ANO, že chce nějaké lidi v orgánech Sněmovny vyměnit, tak přestože víme (s důrazem), kdo jste, tak bychom vám stejně vyhověli. Já si myslím, že tyhle žádosti si mezi sebou prostě máme schvalovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan předseda Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně, kolegové, já vystoupím neutrálně a spíš vám připomenu možné procedury v obou případech. Skutečně máme dvě možnosti jako Sněmovna, je to na nás, jak se rozhodneme.

To znamená, buď vyjdeme návrhu klubu hnutí Úsvit vstříc a budeme hlasovat pro návrhy na odvolání, pak nominujeme nově navržené členy onoho klubu. Ale pravda je i to, co říká kolega poslanec Koníček, že ta základní tabulka se do jisté míry změnila. Tak tady jenom upozorňuji, že pokud bychom se rozhodli, že to chceme jinak, tzn. chceme se znovu podívat na tu tabulku, tak potom bychom museli ten druhý bod procedurálně přerušit, někdo z vás by musel dát návrh na přerušení bodu, a ten bod by se mohl projednat nebo ten návrh by mohl být nově podán teprve po vzájemné politické dohodě jednotlivých klubů. Tak koneckonců je to i zmíněno v jednacím a volebním řádu Poslanecké sněmovny. Tak jen abyste věděli, jaké máte možnosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy, která je v tento moment otevřena. Pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Myslím, že vystoupili zástupci všech stran, tak si dovolím doplnit. Já se také domnívám, že bychom měli respektovat stanoviska poslaneckých klubů. Vycházím z logiky, že poslanecké kluby nominují své členy do jednotlivých výborů a v takovém případě mají asi právo i odvolávat z těch výborů nebo navrhnout odvolání. Druhá věc je ta, že jednací řád Poslanecké sněmovny zajišťuje každému poslanci a každé poslankyni také právo na to působit ve výborech. Takže pokud odvoláme na návrh poslaneckého klubu některého poslance z výboru, tak by také měl ale následovat ten krok "b", aby měl zajištěno, že aspoň v jednom výboru bude působit. Na to bychom také neměli potom zapomenout.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní se tedy táži, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a požádám pana předsedu o závěrečné slovo případně pokyny, jak budeme dál postupovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Závěrečné slovo a zároveň onen pokyn. V tom závěrečném slovu zrekapituluji to, co hnutí Úsvit navrhuje k odvolání. To je rekapitulace, kterou byste měli vědět.

Takže Úsvit navrhuje odvolání Radima Fialy z rozpočtového výboru, dále odvolání Tomio Okamury z organizačního výboru, potom odvolání poslance Milana Šarapatky ze svou výborů, a to zahraničního a hospodářského a do třetice ze stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ. Posledním návrhem na odvolání je odvolání Jaroslava Holíka, a to z volebního výboru a z výboru pro životní prostředí. Ještě jeden v uvozovkách rozcestník. Můžeme se rozhodnout, že budeme hlasovat o návrzích na odvolání buď po jménech, nebo en bloc v jednom celém bloku. Já za volební komisi mohu navrhnout hlasování en bloc, ať jsme efektivní. Ale záleží na vás, jestli někdo vznese protinávrh.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Táži se, zda někdo vznáší protinávrh proti tomu, že bychom hlasovali en bloc o všech jménech najednou. Nevidím. Registruji zde žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Nyní tedy, pane předsedo, vás požádám, abyste přečetl návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Návrh usnesení je v tomto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odvolává Radima Fialu z rozpočtového výboru, Tomio Okamuru z organizačního výboru, Milana Šarapatku ze zahraničního výboru, hospodářského výboru a ze stálé komise pro kontrolu činnosti NBÚ a odvolává Jaroslava Holíka z volebního výboru a z výboru pro životní prostředí."

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 79, přítomných poslankyň a poslanců je 122, pro návrh 76, proti 7. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

Tím pádem považuji tento bod za vyřešený a tím pádem ho končím a otevřu další bod a tím je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP