(12.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Pokud na to vláda přistoupí, podpoříme i tento návrh, jakkoliv s ním nesouhlasíme. Pokud na to vláda nepřistoupí a nebude chtít snižovat strukturální deficit, tak si s vámi nebudeme hrát na předstírání strukturální odpovědnosti.

Zakončím tím, že chápu, že i při dlouhém projednávání si občas každý předkladatel musí odskočit. Nicméně nepřítomnost předkladatele už přesáhla čas, po který se sjíždí i velmi dlouhá sjezdovka. Já proto dávám procedurální návrh přerušit toto projednávání do okamžiku, než se vrátí předkladatel. Tohle je neúcta ke Sněmovně a neměli bychom ji trpět.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Já samozřejmě, pokud to berete jako procedurální návrh, ušetří nám to faktickou poznámku paní poslankyně Černochové, děkuji jí za to. Já to samozřejmě nechám odhlasovat.

Nejdříve vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených, tak dám hlasovat o přítomnosti pana předkladatele, tedy pana ministra financí a vicepremiéra Andreje Babiše. Už je tady. Pan kolega Kalousek už na svém návrhu netrvá, tedy o tom nemusíme hlasovat.

Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Marka Černocha v řádné rozpravě k tomuto návrhu ústavního zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Pane předsedající, vážená vládo -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já ještě požádám sněmovnu o klid, abyste mohl v klidu přednést svůj projev. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji panu ministrovi, že se tak rychle vrátil.

Fiskální ústava v první řadě říká, že korekční mechanismy nastupují při dosažení 55 % zadlužení. To ale může být dvousečná zbraň, a my se spíše než k Chorvatsku chceme dívat k jiným státům, například ke Švýcarsku. Tam je totiž nastavena dluhová brzda, která opravdu může zásadním způsobem zkrotit federální rozpočet. Švýcarsko je dnes jednou z opravdu mála zemí, kde je rozpočet pod kontrolou.

Naopak příkladem toho, jak by to dopadnout nemělo, je Polsko, které má také zabudovanou obdobnou schodkovou stopku. Tam ovšem přistoupili po přiblížení k limitu dluhu k opravdu drastickému kroku a znárodňovali peníze v penzijních fondech. Stát tam sebral penzijním fondům všechny jimi držené státní dluhopisy. Tím se snížil dluh a Polsko se dluhové brzdě zase vzdálilo. Je to ovšem cesta, kterou bychom asi jít neměli.

Ještě jeden možný scénář, který je také reálný. Stát se začne nebezpečně přibližovat limitu zadlužení a v tu chvíli vláda navrhne jako protiopatření drastické zvýšení daní, což samozřejmě pohřbí ekonomiku, a podle nás je zvyšování daní cesta do pekel.

Proto dáváme za náš klub následující návrh. Podpoříme fiskální ústavu, ale jen pod podmínkou, že se do Ústavy doplní zákaz zvyšování daní. Je to dnes to, co platí právě v již zmiňované ústavě Švýcarska. Tam je nastavený limit sazby například na daně z příjmů. Zákaz zvyšování daní je nabídka, kterou předkládáme koalici za náš klub. O konkrétních parametrech jsme samozřejmě ochotni diskutovat a doufáme, že takový návrh vládu osloví, protože na tento zákon je potřeba ve Sněmovně ústavní většina, kterou sama o sobě vláda nemá. Jsme také zvědavi na to, jestli se někdo z vlády bude stavět proti zvyšování daní.

Ještě poslední věta. Budeme dělat seminář, kde by měli vystoupit renomovaní ekonomové. Mezi předními hosty je tam například ekonom Pavel Kohout, který je přímo otcem myšlenky zakázat zvyšování daní v Ústavě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Radim Holeček, připraví se pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Holeček: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, mnohé už tu bylo řečeno, proto ze svého původního projevu nechám jenom velmi seškrtanou verzi, ale rád bych, aby některé věci, které chci sdělit, zazněly.

Návrh finanční ústavy z dílny vládní koalice je, jak již bylo řečeno, pouze naprosto okleštěnou verzí původně vážně myšlené finanční ústavy, kterou jsme v minulosti připravili. Základem návrhu vaší vládní koalice, ČSSD, ANO a KDU-ČSL, je, aby nijak neohrozil vámi prosazovanou rozhazovačnou proschodkovou politiku ve stylu po nás potopa. Česká republika díky dobrému ratingu, který jsme získali doposud odpovědnou, leč nepříjemnou úspornou politikou, dospěla k levnější dluhové službě. To a skutečnost, že díky konci nejhrubější fáze finanční krize západního světa, kterého jsme - já doufám - pořád ještě součástí, mohlo znamenat, že se konečně dostaneme k vyrovnanému rozpočtu. Stačilo by hlavně dodržení dosavadní rozpočtové kázně a růst HDP by naši republiku ke kýženému stavu dostal. Váš přístup nám ale bohužel tuto cestu zavírá.

Je faktem, že každý krok k rozpočtově odpovědnému hospodaření oceňujeme, ale bohužel jste předložili takový návrh, který nás nikam zásadně neposouvá a je v podstatě bezzubý. Cílem zjevně bylo si pouze pro média odškrtnout, že návrh s názvem finanční ústava jste předložili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Holečkovi. Nyní má slovo pan poslanec Vladislav Vilímec a připraví se pan poslanec Beznoska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, je nepochybné, a na tom se snad shodneme všichni, že zákon o rozpočtové odpovědnosti je potřebný a měl by být účinnou brzdou proti vytváření vysokých schodkových rozpočtů a vůbec postupného rozkladu veřejných financí.

Vlády vždy konají v horizontu volebního období a většinou se až tak nestarají o to, co bude dál.

Těch pokusů o zákon, který by upravil pravidla dalšího zadlužování, zde bylo několik. Vyjmenovával je pan poslanec Dolejš. Já nejsem takovým pamětníkem. Nicméně zažil jsem onen pokus v roce 2012-2013. Opozice tehdy naoko sice takový zákon neodmítala, ale fakticky činila vše pro to, aby nemohl být přijat, a to i poté, kdy tehdejší Nečasova vláda například přijala veškeré požadavky, které po prvním čtení vznesli zástupci sociální demokracie.

Víte, porovnal jsem tehdejší vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti s návrhem, který šel do meziresortního připomínkového řízení, i s návrhem, který doputoval do Poslanecké sněmovny z vlády. Zatímco onen ústavní zákon z roku 2012 v sobě obsahoval patnáct článků, návrh ministra Babiše, propuštěný do vnějšího připomínkování devět článků, tak návrh, který teď projednáváme, obsahuje pouze šest článků, a to ten šestý je článek o účinnosti zákona. Ale nejde vůbec o počet článků. Zatímco onen původní návrh ústavního zákona vymezoval konkrétní povinnost i po provedených úpravách na rozpočtovém výboru od 45 % výše veřejného dluhu po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu, teď je to až od 55 %. I to možná není to nejdůležitější a to zde již také padlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP