(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Svoboda a po něm pan poslanec Jandák. Poté je řádně přihlášen pan předseda Mihola. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Já bych chtěl zareagovat na to, co tady zaznělo, tzn. vazba rozhodování na současnou ombudsmanku. Já jsem přesvědčen o tom, že soustředění neúměrné moci v jedněch rukou je zásadní chyba. Proto také máme tyto věci rozděleny a takovéto právo přístupu k Ústavnímu soudu vlastně má jako jedna osoba jenom prezident.

Myslím si, že zamítnutí tohoto zákona se vůbec neopírá o to, kdo je v současné době ombudsmane, ale opírá se o to, že dání takových pravomocí do rukou jednoho člověka je prostě zásadní a principiální chyba. A máme téměř jistou záruku, že v budoucnosti, když se tam dostane někdo, kdo skutečně nebude ideální, že tu pravomoc zneužije. Mám s tím bohaté zkušenosti. Dali jsme lékařské komoře velké pravomoci a dopadla tak, jak dopadla. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, pane předsedající. Jenom ke kolegovi Bendlovi. Nebojte se, nebude to pohádka, i když se z toho může stát horor.

Ale to, co chci navrhnout, dámy a pánové, protože my tady trošku o někom. Já bych dal návrh, aby nám přišla odůvodnit paní ombudsmanka, proč si stojí za tím, že chce rozšířit své pravomoci. Myslím, že to není špatný návrh, protože ona je ta pravá, která tu práci vykonává. Myslím si, že z jejích úst kdybychom to slyšeli, bylo by to lepší. Takže navrhuji přerušit a na příští schůzi aby vystoupila paní ombudsmanka. Děkuji vám. (Potlesk několika poslanců napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že se jedná o procedurální návrh, dám o něm hlasovat bezprostředně. (Hluk v sále, pocity nespokojenosti u některých poslanců.) Bezprostředně dám hlasovat, protože zazní-li návrh, musí se dát hlasovat podle jednacího řádu bezprostředně. Takže já zazvoním na kolegy a kolegyně z předsálí. Eviduji žádost o odhlášení. V tom případě vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými elektronickými kartami. (Poslanci přicházejí do sálu a přihlašují se.)

 

Vzhledem k tomu, že se počet přítomných poslankyň a poslanců ustálil, zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přerušení projednávání tohoto bodu. Kdo je pro, zvedněte ruku, zmáčkněte tlačítko. Kdo je proti návrhu? Končím hlasování. (Potlesk některých poslanců po objevení se výsledků na tabuli.)

Je to hlasování číslo 29, přítomných poslankyň a poslanců je 136, pro návrh 77, proti 18. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

 

S přednostním právem se hlásí pan ministr Dienstbier.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já už jsem si trošku zvykl, že pan poslanec Jandák tady občas navrhuje nesmysly, ale představa, že se tady nyní hlasovalo o tom, že vládní návrh zákona tady nebude předkládat zástupce vlády, ale veřejná ochránkyně práv, která sama žádné rozšíření svých pravomocí nenavrhuje, navrhuje ho vláda... (Hluk v sále. Poslanec Jandák mimo mikrofon rozčileně: Bez urážek!) Já bych chtěl upozornit na to (přidává na hlase kvůli hluku), že to je vládní návrh, který vyplývá z vládního prohlášení, kde tyto věci jsou výslovně uvedeny. Takže byť samozřejmě já respektuji toto rozhodnutí Poslanecké sněmovny, projednávání tohoto návrhu je přerušeno, jenom bych trval na tom, že pořád je to vládní návrh zákona, a nikoliv návrh zákona, který by předkládala veřejná ochránkyně práv.

(Po návratu ministra Dienstbiera do vládní lavice k němu přichází hrozící poslanec Jandák se slovy: Bez urážek!!! Pak se vrací zpět do uličky mezi lavice sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já upřesním pro pořádek, abychom věděli, kde se nacházíme - je přerušen bod a v tento moment mohou vystupovat pouze poslanci a poslankyně s přednostním právem. Eviduji dvě žádosti o vystoupení, je to pan předseda Okamura a po něm pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Tomio Okamura: No tak pane ministře... (Poslanec Jandák křičí mimo mikrofon: Urážet se nenechám!) Tak já počkám, až se tady dohádají v ČSSD s panem ministrem. (Ozývá se smích.)

Pane ministře, teď jste si odpověděl sám. Jste úplně zbytečný ministr a já vás vyzývám k rezignaci! Váš úřad zbytečně utrácí peníze. Není žádný přínos. A jak vidíte, i Poslanecká sněmovna, místo abyste to navrhoval vy, si radši zvolí paní ombudsmanku. To je přece ten výsledek toho hlasování! Jste zbytečný, pane ministře. A my radši všichni... Sněmovna hlasováním řekla, že radši si poslechneme vysvětlení od paní ombudsmanky než od vás! To je přece ten výsledek. (Potlesk zprava zejména mezi poslanci hnutí Úsvit, rušno v sále, řada poslanců stojí před svými lavicemi, hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Poprosím pana předsedu Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Aniž bych chtěl hodnotit míru přínosnosti jednotlivých ministrů vlády (sál se ztišuje), já bych nejradši, kdyby byla prohlášena za zbytečnou celá. (Smích zejména zprava.)

Tak jenom, pane ministře, opravdu nechápu vaše rozhořčení. Nikdo přece nezpochybňuje ten fakt, který nikdo ani nemůže změnit, že to je vládní návrh. A z pověření vlády ho obhajuje vždy jeden z jejích členů a tak to bude nepochybně i v dalším pokračování. Ale Poslanecká sněmovna se demokratickou většinou na návrh sociálně demokratického poslance rozhodla, že chce v rámci tohoto vládního návrhu vyslechnout názor ombudsmanky a přerušila do té doby, než...

Oni se hádají, sociální demokrati. (Jako reakce na poslance Jandáka, Sklenáka a ministra Dienstbiera, kteří stojí před svými lavicemi a více než živě a hlasitě spolu "debatují". Smích v sále.) A hodně se hádají. (Ještě větší smích v sále. Potlesk.)

Přerušili jsme to do té doby, než vyslechneme názor veřejného ochránce práv, což si myslím, že je naprosto legitimní požadavek Poslanecké sněmovny, a ten bude naplněn.

Mám jenom mimo záznam. Samozřejmě nemůže Poslanecká sněmovna něco takového už odsouhlasit. Ten bod byl přerušen. Ale mám prosbu. Pane předsedo Sklenáku, zavolejte taky Křečka. (Řečeno přímo prosebně. Smích poslance Kalouska i většiny ostatních.) Představte si, že vyslechneme paní veřejnou ochránkyni práv a najednou budeme chtít přerušit, než vystoupí také zástupce veřejného ochránce práv, protože ten není jmenován, ten je také volen demokratickým zákonodárným sborem. Tak ať je tady taky. Já myslím, že by bylo dobrý vyslechnout oba. (Smích a potlesk zejména zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak. Já jenom zopakuji, v jaké fázi jsme přerušili projednávání tohoto bodu. Byla zde vznesena žádost, zda by paní ombudsmanka mohla být přítomna jednání, a bod byl přerušen do další schůze. To znamená, my paní ombudsmanku, předpokládám, oslovíme. A znovu říkám, bod byl přerušen do další schůze Poslanecké sněmovny.

Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Sklenáka. Máte slovo, pane předsedo. (Velký hluk v sále, zejména vpravo.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já si dovoluji požádat o přestávku na jednání klubu v délce třiceti minut.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji vaši žádost. Vzhledem k tomu, že jsme si neodhlasovali, že budeme dnes jednat a hlasovat po 19. hodině, přerušuji jednání dnešního dne s tím, že budeme pokračovat zítra ráno v 9 hodin. Já vám přeji pěkný zbytek dnešního dne.

 

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP