(13.00 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Zjistil jsem, že vláda, nebo lépe řečeno tedy ministerstvo nějak snad zvažuje tento návrh nebo tuto žádost, ale k nějakému závěru nedošlo. Ani negativně, ani pozitivně se na jednání výboru pan náměstek nevyjádřil. Proto jsem si dovolil předložit pozměňovací návrh, kterým by zákon uložil ministerstvu tyto krajské zprávy o životním prostředí předkládat. Dělo by se to tak, že by se do § 12, o kterém jsem hovořil, vložil nový odstavec číslo 4, který by zněl: "V návaznosti na zprávu o stavu životního prostředí České republiky zpracovává Ministerstvo životního prostředí jedenkrát za rok zprávy o stavu životního prostředí jednotlivých krajů. Tyto zprávy musí být zveřejněny v elektronické podobě do tří měsíců od schválení zprávy o stavu životního prostředí České republiky."

Toto ustanovení navazuje na předchozí povinnosti, které jsou vládě uloženy, i ty časové limity tam souhlasí. Myslím si, že vytvoření těch zpráv nijak příliš nezatíží, ministerstvo nebude muset provádět nějaký nový sběr dat, protože ty datové údaje, které jsou shromážděny pro zprávu o stavu životního prostředí firmou Cenia, která to dělá, tak samozřejmě každá ta datová položka má původ v nějakém kraji, budou moci být roztříděny a podle krajů pak shromážděny. Formát, který by zprávy mohly mít, je k dispozici na stránkách Cenie, protože tam je možné najít, jak ty zprávy vypadaly do té doby, dokud byly do roku 2009 vydávány.

Dovolím si tedy přihlásit se do podrobné rozpravy a v té bych se potom k tomuto pozměňovacímu návrhu formálně přihlásil. V tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi. Eviduji jeho přihlášku do podrobné rozpravy.

Vzhledem k tomu, že na 13. hodinu je plánován výbor organizační, přeruším jednání schůze s tím, že do obecné rozpravy a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Michal Kučera. Zatím nikdo další. Ještě před přerušením schůze konstatuji omluvu z odpoledního jednání z pracovních důvodů pana poslance Stanislava Mackovíka.

Je 13.03. Ve 13.08 nejpozději začne organizační výbor. Ostatním přeji dobrou chuť a sejdeme se ve 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP