(12.30 hodin)
(pokračuje Mihola)

Byl jsem sám při jedné takové situaci, kdy se prostě sbíraly hlasy úplně naslepo a jenom místní poradkyně nebo hospodářka říkala: "Jo, ta je dobrá, ta je slušná. Ten se věnuje tomu nebo onomu." Takže pokud je takové zastoupení, že vlastně rodiče vůbec nevědí, koho tam mají nebo o koho se mají opřít a kdo jejich zájmy reprezentuje, tak myslím, že je to zhola na nic. Věřím, že pokud ale by se podařilo nějakým způsobem školské rady oživit ve funkčnosti, tak naopak si myslím, že není namístě nebo není k dobru věci omezovat jejich kompetence v jakémkoliv směru, že by mohly být naopak velmi přínosné právě proto, aby škola fungovala tak, jak fungovat má.

Jinak bych také zdůraznil právo rodičů a veřejnosti na svobodný přístup k informacím. Ani tady nesouhlasím s žádnou redukcí. Myslím si, že i informace o kvalitě škol, jakkoliv můžeme polemizovat, zpochybňovat různé žebříčky, koneckonců se s tím setkáváme, i co se týká různých srovnávání výzkumů volebních a dalších, tak rozhodně bych nebránil žádným informacím tohoto typu. Myslím, že je to cesta špatným směrem.

Tato novela školského zákona - její hlavní záměr se týkal především oblasti změny přístupu ke vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Tady k tomu bylo řečeno už mnohé, takže už se nechci po někom opakovat nebo příliš polemizovat, protože ta polemika byla od podvýboru přes výbor a myslím, že je zřejmé, že se neshodnou ani odborníci. S řadou z nich jsem mluvil právě i na pedagogické fakultě. Nebylo to o pěti minutách, ale byly to vždycky hodinové rozhovory. Přijde mi po důkladné úvaze nejrozumnější asi podpořit pozměňovací návrh paní kolegyně Berdychové, totiž tu spornou nebo tolik diskutovanou pasáž, ten odstavec 5 paragrafu 16a, prostě vypustit. Takže já osobně podpořím tento pozměňovací návrh a doporučím to i poslancům klubu KDU-ČSL.

Na závěr mi dovolte, abych rovněž podpořil pozměňovací návrh pana kolegy Gabala, který se týká § 174 v druhém odstavci o provádění každoročního zjišťování v oblasti rovného přístupu ke vzdělávání zejména s ohledem na sociální a etnický původ dětí a žáků. Já se s tím plně ztotožňuji a myslím si, že to výrazně přispěje i k upřesnění kompetence České školní inspekce tady v těchto záležitostech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Miholovi. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Pokud jde o návrhy, myslím, že tam nepadl žádný, o kterém bychom mohli hlasovat po obecné rozpravě.

Než zahájíme rozpravu podrobnou, budu konstatovat omluvu pana poslance Stanislava Humla od 14.30 do konce dnešního jednacího dne.

Zahajuji podrobnou rozpravu a první je přihlášen pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych se jen velmi krátce přihlásit k písemným pozměňovacím návrhům v tisku 288. Jedná se o dva návrhy, které se vztahují k usnesení školského výboru a byly vloženy do systému pod čísly 1869 a 1870, a další dva pozměňovací návrhy, které jsou zaneseny v systému pod čísly 1871 a 1872. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Kořenkovi. Nyní v podrobné rozpravě paní poslankyně Pecková. Připraví se pan kolega Fiedler. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, já bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 1811. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Karel Fiedler v podrobné rozpravě. Pan poslanec Karel Fiedler v podrobné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Berdychová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobrý den. V podrobné rozpravě jen krátce - přihlašuji se ke sněmovnímu tisku 1422, což je pozměňovací návrh, který se týká tohoto školského zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Berdychová, připraví se paní kolegyně Nováková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Martina Berdychová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je do systému vložen pod číslem 1824.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Berdychové. Nyní paní poslankyně Nováková, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji ta slovo. Dámy a pánové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 1757. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Marta Semelová a připraví se paní poslankyně Putnová.

Kolegyně Semelová tady není, takže jí propadá pořadí. Zařadím ji na konec. (Poslankyně vbíhá do sálu.) Už je tady. Tak paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Chtěla bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 1599, který je zanesen v elektronické podobě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Putnová nyní. Připraví se paní kolegyně Dobešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji za slovo. Chci se přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který nese číslo 1889. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Dobešová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přihlašuji se k dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je uvedený v elektronickém systému pod číslem 1892, druhý pod číslem 1896.

Dále mi dovolte, abych v zastoupení paní inženýrky Jaroslavy Jermanové přihlásila také její pozměňovací návrh, který je v elektronickém systému pod číslem 1336. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Alena Nohavová, potom pan poslanec Gabal. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu, který byl vložen do systému pod číslem 1827.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Gabal nyní, poté pan poslanec Vyzula. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, vážený pane předsedající. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 1882, který se týká pravidelného měření nerovnosti vzdělanostních šancí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Vyzula, připraví se pan poslanec Snopek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu k tisku 288, jedná se o sněmovní tisk (dokument) 1728.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Snopek, připraví se paní poslankyně Bohdalová.

 

Poslanec Václav Snopek: Hezké poledne, dámy a pánové. Hlásím se k pozměňujícímu návrhu, který byl zařazen do systému pod číslem 1899. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Bohdalová. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu k sněmovnímu tisku 288, který je v systému uveden pod číslem 1825.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji.

Poslední v podrobné rozpravě pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Hlásím se ke svému pozměňovacímu návrhu, který je vložen v elektronickém systému pod číslem 1848.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji.

To byl poslední písemně přihlášený poslanec, poslankyně v podrobné rozpravě. Ptám se, kdo se ještě do podrobné rozpravy hlásí. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Ano, máte slovo, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám předně poděkovat za podnětnou diskusi, která v drtivé většině byla kromě pár minut v odborné rovině. Za to bych chtěl velmi poděkovat. Také bych chtěl poděkovat za to, že velká část změn, protože jich tam napočítáte asi osmnáct nebo dvacet v té novele, tak vzhledem k tomu, že nikdo kriticky nevystupoval k většině těchto návrhů, tak to beru tak, že to je pozitivně vnímáno napříč politickým spektrem, a takto by to mělo být. Samozřejmě těch 21 nebo 22 pozměňovacích návrhů si nyní necháme stáhnout a dáme vám k tomu i odborné stanovisko naší legislativy. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP