Pátek 23. ledna 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jaroslava Jermanová)

88.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu
části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného
schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu
splatných v letech 2015 a 2016
/sněmovní tisk 329/ - třetí čtení

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Ještě než tak učiním, poprosím pana ministra, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a taktéž pana zpravodaje, pana poslance Votavu, aby zaujal své místo u stolku zpravodajů.

A nyní tedy již přihlášky do rozpravy. Prosím, do rozpravy se hlásí pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Již ve druhém čtení jsem se ptal pana ministra financí, pana Babiše, jestli má smysl s ohledem na to, že jsme schválili takzvaná velká rozpočtová pravidla, pokračovat v projednávání tohoto zákona, poněvadž ta velká rozpočtová pravidla nám významně zúžila kontrolní pravomoc při vydávání státních dluhopisů pouze na případy, kdy se vydávají státní dluhopisy na pokrytí schodku státního rozpočtu, který je větší než rozpočtovaný. To není případ tohoto tisku, ve kterém se míchají schodky nebo vydání dluhopisů na schodky v roce 2013 nebo části schodku v roce 2013, v roce 2014 a pak vydání dluhopisového programu na financování jistin státního dluhu. O tom, že je to namícháno, mluvil ve druhém čtení pan poslanec Kalousek a nechci o tom vést nějakou věcnou debatu.

Nicméně vláda a pan ministr financí se obrací na Sněmovnu v situaci, kdy v roce 2015 již Sněmovna a Parlament nemá pravomoci, žádné pravomoci při vydávání souhlasu k těmto dluhopisovým programům. On to určitě dobře ví i pan ministr. Tak jde jen o jakési divadlo a zlepšení statistiky předložených a schválených zákonů. Nic jiného v tom nevidím. Pan ministr financí mi sice v tom druhém čtení odpověděl, že velká rozpočtová pravidla, která jsme schválili, se týkají dluhopisů v roce 2015 a 2016 a musíme se vyrovnat ještě s tím uplynulým obdobím. Ale když jsem se díval do toho zákona, tak nic takového z toho zákona nevyplývá.

Víte, ono schvalovat něco, kdy víme, že pokud pan prezident republiky nevrátí ta velká rozpočtová pravidla ke Sněmovně, a já to nepředpokládám, tak se mi to zdá zcela zbytečné, zcela nadbytečné. Pan ministr financí to avizoval také tím, že nepřišel. (S úsměvem.) Přišel až poté, co ho k tomu vyzvala Poslanecká sněmovna.

Nechci být hnidopich, ale dnes, když jsem se shodou okolností podíval na webové stránky Ministerstva financí, tak jsem zjistil, že s těmi termíny má Ministerstvo financí velké problémy, protože ta nejnovější tisková zpráva, která je velmi zajímavá, o čisté pozici České republiky k rozpočtu Evropské unie je vydána datem 22. února 2015. To je ještě měsíc. Určitě věřím, že všichni z nás se dožijeme 22. února 2015, i pan ministr. Ale leccos svědčí o tom asi. A i tato záležitost, i tento zákon a to předkládání tohoto zákona v době, kdy už to vlastně nemá smysl, svědčí o profesionalitě práce vlády. Svědčí o tom, že mnohé zákony se do Sněmovny buďto předkládají pozdě, nebo pan ministr v daném případě ani neupřednostňuje schvalování nebo projednávání tohoto zákona, a pak to projednáváme v době, kdy to už vůbec nemá význam.

Takže z tohoto titulu se na tom divadle nechci podílet, a byť nemám problém s věcnou stránkou tohoto návrhu, ale z těch procesních důvodů se určitě k tomuto návrhu zákona nepřipojím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, kdo další se hlásí do rozpravy? Neeviduji žádnou přihlášku, proto rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečná slova. Nemá. Pan zpravodaj? (Má.) Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Jen bych rád připomenul, že nebyl podán žádný pozměňovací návrh. Nebyl podán ani návrh na zamítnutí. Můžeme tedy hlasovat o zákonu. Moje stanovisko je samozřejmě kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016, podle sněmovního tisku 329."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti? Hlasování končím.

(Hlasování číslo 55.) Přihlášeno 174 přítomných, pro 84 (proti nikdo). Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

(Náhlý rozruch a velký hluk v sále. Ozývá se hlas: Kde máme poslance? Poslanec Sklenák běží pro sjetinu a volá: Kontrola hlasování! Mnoho poslanců se srocuje v uličkách a před řečnickým pultem. Předsedající vyčkává.)

S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Nehněvejte se, já nevidím žádný důvod k té odmlce. Prosím, abychom pokračovali v dalším bodě. (Potlesk TOP 09. Koaliční poslanci se hlučně dohadují, jak v tuto chvíli postupovat.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: S přednostním právem pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Paní místopředsedkyně, opravdu nechápu, na co čekáte? (Významně si poklepává na hodinky.) Vždyť se tady hlasovalo a pokračujeme přece dál. Já nevím, jak dlouho má jako být ta pauza. Jako promiňte, paní místopředsedkyně. To -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já mám teď bod před sebou a radím se. Promiňte, pane poslanče, ale já mám právo poradit se s právníky a tak jsem tak učinila. (Hučení poslanců.)

S přednostním právem pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já chápu, že když neprojde vládní návrh, tak se předsedající musí okamžitě poradit s právníky. Zdá se, že to je ten nový politický styl. (Smích. Pískot. Potlesk v pravé části sálu).

Abyste na to měla dost času, paní předsedající, tak si beru hodinu přestávku na poradu poslaneckého klubu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobře. Přerušuji tedy jednání do 10.39 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 9.39 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.39 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat po přerušení, které bylo na poradu klubu TOP 09. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09. Ale ještě se zeptám pana ministra Mládka, jestli platí jeho přihláška k faktické poznámce. Nevidím ho, tak jeho případnou přihlášku vynechávám.

Slovo má předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jde o financování státního cash flow v poměrně značném rozsahu 674 miliard, nebo kolik to bylo přesně, tak dovolte pár vysvětlujících slov, že fakticky se vlastně nic nestalo. Já jsem se teď o přestávce díval na přechodná ustanovení rozpočtových pravidel, která jste tady projednávali ve druhém čtení, kde máte vůli - já tedy ne, ale většina z vás má vůli - dobrovolně se vzdát pravomoci schvalovat zákony o dluhopisových programech a necháváte tuto pravomoc Ministerstvu financí. Účinnost tohoto zákona je patnáct dní po vyhlášení. Pokud vás na to třetí čtení bude dost, to si už musíte pohlídat sami, tak poté, co ten zákon po projití Senátem a podpisu prezidenta vstoupí v účinnost, už zákon o dluhopisových programech nebude potřeba. Ono to časově vychází skoro stejně, jako kdybyste to teď schválili.

Takže věcně se nestalo nic. Bylo to při pátku, jenom taková milá ukázka neakceschopnosti a neschopnosti vládní koalice. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vysvětlení předsedy klubu TOP 09. Než začneme projednávat řádně zařazené body, budu konstatovat omluvy. Pan poslanec Vojtěch Adam od 11 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová od 10.30 a pan poslanec Lubomír Toufar od 12.10 z pracovních důvodů.

 

Na 10.30 byly zařazeny volební body. Vzhledem k tomu, že byla přestávka do 10.39, musíme začít o malinko později. Budeme začínat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP