(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych ještě ve třetím čtení připojil několik poznámek k pozměňovacím návrhům jako poslanec volený v Plzeňském kraji k tomuto návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy.

Mě překvapilo ve druhém čtení jednak vystoupení předsedy Sněmovny pana Hamáčka a především odůvodnění toho, proč by z tohoto zákona mělo být vypuštěno zrušení vojenského újezdu Brdy. Já jsem měl v minulosti několikrát možnost navštívit území tohoto újezdu, a to ještě v dobách, kdy jsem působil coby náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Koneckonců bylo to i v době, kdy se jednalo o umístění radarové základny v tomto újezdu. Tato otázka tehdy rozdělovala Sněmovnu, rozdělovala politickou scénu obecně. Nechci se k tomu vracet. Nicméně tehdejší diskuse vlastně otevřela možnost i veřejnosti se více seznámit s tímto územím.

Ten újezd je určitě z pohledu ochrany přírody cenným územím. To nechci nijak zpochybňovat. Ale vázat k němu režim vojenského újezdu, ať už vznikl ve 20. letech minulého století, jen proto, aby se ochránila příroda, nepovažuji za příliš šťastný nápad. Nejsem žádným armádním odborníkem, ale vycházím z odborného názoru velení Armády České republiky, že tento újezd je z vojenského pohledu, z pohledu hlavně počtu našich vojáků, nadbytečný. Nemám tedy důvod tomuto odbornému názoru nevěřit. Proto podporuji zrušení újezdu v situaci, kdy armáda označila tento újezd za nadbytečný. Dle informací starostů poblíž vojenského území ani armáda nemá prostředky na zajištění ostrahy, takže pomalu a jistě se stává vojenský újezd předmětem takové divoké turistiky. Myslím, že tu situaci nelze nijak dlouhodobě protahovat. Myslím, že tím zrušením se mnoho komplikací i na straně obcí odstraní, a jsem stoprocentně přesvědčen, že k žádným škodám na cenných lokalitách tím nedojde.

Souhlasím také s tím, že časových důvodů je namístě posunout účinnost tohoto zákona o jeden rok.

Chtěl bych však také ještě okomentovat pozměňovací návrh, který se netýká vojenského újezdu Brdy, pozměňovací návrh pod písmenem B, který vypracoval pan poslanec Okleštěk a k němuž se posléze přihlásil pan poslanec Rais. Byť rozumím důvodům tohoto návrhu na přechodnou dobu dvou let u nově vzniklých obcí navýšit z pochopitelných důvodů jejich příjmy, návrh v té podobě, jak by podán, považuji nejen já, ale myslím, že i zaměstnanci Ministerstva financí za technicky neproveditelný. Protože prostě není možné jednak v zákoně o vojenském újezdu stanovit, že se zvýší rozpočtové určení daní pro nově vzniklé obce na dvojnásobek. Ono to totiž nejde z toho důvodu, že zákon o rozpočtovém určení daní nevypočítává dopředu výši daňových příjmů, pouze nastavuje mechanismus pro rozdělení vybraných daňových výnosů. Z toho návrhu není ani patrné, jestli by se to mělo týkat všech daňových výnosů včetně daně z nemovitostí, nebo jenom sdílených daní. Takže tady myslím, že jsou jiné možnosti, jak nově vzniklým obcím pomoci formou dotací. Ale tento návrh považuji za technicky neproveditelný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Roman Váňa. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Potom řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek a Václav Votava. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, opět tady zazněl argument velikosti vojenských újezdů k počtu našich vojáků. Já bych měl jenom takovou drobnost, že pokud máte leteckou střelnici, tak ta má prostě nějaké parametry, ochranná pásma, a bude stejně velká, jestli budeme mít jednoho vojáka, milion vojáků nebo jakýkoli jiný počet. Ten argument je prostě zavádějící. Chtěl bych také připomenout, že nemáme jenom vojenský újezd Brdy v tomto zákoně, ale právě také třeba vojenský újezd Libavá, který se redukuje zhruba o 30 %.

Já jsem s panem ministrem - mrzí mě, že tady teď není a neposlouchá naše argumenty - o té věci podrobně osobně jednal u pana předsedy Poslanecké sněmovny a veškeré odborné argumenty, které hovoří proti redukci vojenského újezdu Libavá, řekl. Pan ministr mě ujistil, že to všechno osobně prověří a vezme v úvahu. - Omlouvám se panu ministrovi, to bylo nekorektní, protože tady sedí u stolku zpravodajů a ne na svém místě ve vládě. Omlouvám se ještě jednou. Poslouchá bedlivě a dělá si poznámky.

Takže pan ministr mě ujistil, že to všechno vezme v úvahu a že rozhodne v návrhu zákona tak, aby skutečné potřeby armády nebyly poškozeny. Já to říkám jenom proto, aby se pak někdo nedivil, až se ukáže, že stíhačky se už nad vojenským prostorem Libavá nevytočí a na té střelnici už se celkem nebude moct dobře střílet.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, drahá vládo, kolegyně a kolegové, já jsem k tomuto tématu úmyslně nevystupoval, protože jsem byl sám zvědavý, zdali se vládě podaří konečně přesvědčit na jedné straně sociální demokraty a komunisty, kteří říkají "nerušte Brdy", a na straně druhé sociální demokraty a komunisty - "zrušte Brdy". Protože ani jednomu kraji a vládní straně sociální demokracie se nepodařilo přesvědčit své komunální politiky a regionální politiky o tom, jak to má být. Nenašli jste řešení a chcete, aby to vyřešila Sněmovna v rozporu s tím, jaké jsou extrémně rozdílné názory na úrovni Středočeského a Plzeňského kraje.

Já vůbec nezávidím situaci panu ministrovi obrany, který se pere s tím, jak ušetřit náklady, kdy armáda prohlásí, že jsou vojenské újezdy nadbytečné, že je nepotřebuje, že finanční prostředky, které tam investuje, by raději viděl někde jinde. Tomu rozumím. Ale samospráva nevěří státu, že bude schopen ochránit to území, nevěří státu, že tam nevzniknou lokality, které budou v rozporu s rozvojem daného území, a nepodařilo se vládě přesvědčit, přestože má na svých silných postech v regionech svá obsazení, nepodařilo se přesvědčit lidi v regionech, jak to tam vlastně má vypadat. Myslím, že to je silně neodpracovaný materiál. Myslím, že minimálně odložení účinnosti toho zákona bude v každém případě znamenat, že finance, které by mohla ušetřit armáda, se neušetří, půjdou za šetřící vládou sociální demokracie a koalice. To je tady potřeba také říct. (Předsedající upozorňuje na čas.) Pro mě je to absolutně ztracený čas, vyhozené peníze, nepřesvědčená komunální ani regionální úroveň. To je výsledek.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Grospič, po něm řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já bych využil toho prostoru k procedurálnímu návrhu, ke kterému mě vede stav projednávání předloženého návrhu zákona i všechny argumenty, které tady zaznívají a utvrzují mne v tom -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pane poslanče, já se velmi omlouvám, ale pokud chcete přednést procedurální návrh, nemůžete tak učinit ve faktické poznámce. Prosím, abyste se řádně přihlásil. Nicméně prosím, pokračujte ve svém vyjádření.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Čili já se přihlásím řádně do diskuse, ve které navrhnu opakování druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Grospičovi za jeho faktickou poznámku. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Václav Zemek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP