(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže tisk 181 po bloku třetích čtení. Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do pořadu schůze. Není nikdo takový. Ještě oznamuji, že pan premiér Bohuslav Sobotka má náhradní kartu číslo 1.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Tejce na to, aby sněmovní tisk 181, občanský soudní řád, byl zařazen dnes po bloku třetích čtení.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 179, přihlášeno 161 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 10, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze. Prvním bodem našeho jednání bude bod číslo

 

85.
Vládní návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů)
/sněmovní tisk 57/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr obrany Martin Stropnický a zpravodaj výboru pro obranu, kterým je paní poslankyně Jana Černochová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 57/4.

Otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto tisku. Hlásí se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je to citlivá věc. Víme dobře, že zde existují dva odlišné názory. Já si myslím, že je třeba k základnímu problému přistupovat rozumně, uvážlivě, připravené věci neměnit. Ale já nevystupuji k vojenskému újezdu Brdy. Ten je v jiném kraji, než kde já jsem se narodil, je v jiném kraji, než působím, a jak je známo, jsem Jihočech.

Předložil jsem v rámci tohoto návrhu pozměňovací návrh na to, abychom při projednávání tohoto zákona přihlédli také k tomu, že je zde navrženo zmenšení území vojenského újezdu Boletice. Toto území se celé nachází v Jihočeském kraji, není zde konflikt dvojího přístupu z hlediska příslušnosti k vyššímu samosprávnému celku. Myslím si, že bychom se k Šumavě, kam valná část tohoto území náleží, mohli také zachovat příznivě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, pane poslanče, ale prosím, abyste přerušil svůj projev. Počkáme, až se sněmovna ztiší. Děkuji. A teď prosím pokračujte.

 

Poslanec Jan Zahradník: Abychom se k Šumavě, kam patří valná část toho vojenského újezdu, zachovali také jednou vstřícně. My jsme tady před nedávnou dobou zamítli senátní návrh zákona o Národním parku Šumava. Šumaváci to vnímají poměrně úkorně. Nelíbilo se jim naše rozhodnutí. A když jsem před vědomím, jak dopadne zákon o Šumavě, navrhoval tuto změnu, měl jsem samozřejmě na zřeteli zájem lidí žijících na Šumavě.

Část vojenského újezdu Boletice, kterou navrhuji vyjmout, tedy katastrální území Maňávka, navíc k navrženým podle vládního návrhu katastrálním územím je vlastně územím, které přiléhá k lipenské přehradní nádrži. Vlastně dá se říct, že to je území, kam může své aktivity rozvíjet město Horní Planá, významná šumavská obec, která samozřejmě má určité možnosti pro svůj rozvoj, ovšem je z jedné strany limitována lipenskou nádrží a ze severozápadní strany právě územím vojenského újezdu. Takže kdybychom přistoupili příznivě k tomuto návrhu, vyjmuli to území Maňávky, tak by se pro Horní Planou zvýšil potenciál možnosti rozvíjet měkký turismus, k přírodě příznivé turistické aktivity.

Otázka může znít, co zaručí, že ty aktivity budou příznivé, že tam nebudou realizovány nějaké megalomanské projekty. Celé katastrální území Maňávky u Českého Krumlova patří do Chráněné krajinné oblasti Šumava. Tady není třeba žádnou chráněnou krajinnou oblast zakládat. Není třeba žádné předpisy tvořit. Víme dobře, že Národní park Šumava a s ním související chráněná krajinná oblast jsou dlouhodobě spravovány pod poměrně pečlivým dohledem Ministerstva životního prostředí. Šumava patří k jeho zájmovým prioritám a také samozřejmě ochrana přírody v chráněné krajinné oblasti je zajištěna, takže příroda nedojde žádné úhony.

Otázka další, jak by vojáci pocítili případné toto vynětí. Já jsem absolvoval v roce 2005 a 2006 ještě v pozici hejtmana Jihočeského kraje poměrně náročná, složitá jednání s představiteli Armády ČR, s představiteli Ministerstva obrany a Generálního štábu, a nakonec jsme dospěli k deklaraci, která vlastně v podstatě to území Maňávky navrhovala vyjmout z boletického újezdu, navrhovala jej převést do normálního samosprávného území, tedy konkrétně k obci Horní Planá, a tehdy vznikla deklarace, kterou podepsali tři ministři, ministr obrany, ministr životního prostředí a ministr místního rozvoje, spolu s hejtmanem Jihočeského kraje. Deklarace je stále platná a vyjadřuje názor, který si myslím, že by měl být trvalý.

Dovolte mi, dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, abych vás poprosil o podporu pozměňovacího návrhu, který najdete v předloženém sněmovním tisku jako návrh na vynětí katastrálního území Maňávka u Českého Krumlova společně s katastrálním územím Houbový Vrch, což je návrh vládní. Můj návrh zní: Vynětí katastrálního území Maňávka u Českého Krumlova. Prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Předem vám za ni děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Seďa, a já znovu velmi zdvořile žádám, abyste jej vyslechli v tichosti. Děkuji.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, při svých předchozích vystoupeních jsem vznesl řadu připomínek, které ukazují, že zrušení vojenského újezdu Brdy je nejen předčasné, neekonomické, ale z pohledu budoucího zajištění bezpečnosti naší země i nestrategické. Chci tady připomenout několik aktivit Ministerstva obrany, kterými chtělo v minulosti také snížit náklady, ale dnes je jen dobře, že se prodeji či privatizaci podařilo zabránit. Je to např. muniční sklad v Květné, který se bude v současné době náramně hodit pro uskladnění munice z Vrbětic, nebo záchrana Centra biologické ochrany v Těchoníně. Říkám to proto, že zrušit něco, co funguje, je jednoduché, ale posléze to vybudovat bude daleko těžší.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, za druhé, další věcí, kterou je nutno si uvědomit, je skutečnost, že i přes zrušení vojenského újezdu zůstane armádě 5,6 km2 jako cvičiště 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, dále objekty U Němých, lovecký zámeček Tři trubky, základna Valdek a zakonzervovaná střelnice Kolvín. Opravdu jsme přesvědčeni, že je logické zrušit celý vojenský újezd? Já o tom přesvědčen nejsem.

Závěrem mi dovolte položit jednu otázku. Je škoda, že tady není ministr dopravy. Já jsem ho upozornil, že tuto otázku budu pokládat, a to pokládám opakovaně a odpověď jsem zatím ještě nedostal. Je pravdou, že Ministerstvo dopravy má zájem o 78 km2 prostoru letecké startovací plochy mezi tokem Hejlákem a Jordánem, kde má být zřízen státní letecký polygon pro bezpilotní systémy? A ten má vzniknout v Brdech, protože v jiných vojenských újezdech po jejich navrhovaných redukcích to nebude možné. A pokud je tato skutečnost pravdivá, pak opět postrádám logiku pro zrušení tohoto vojenského újezdu.

Prosím, nedělejme chyby našich předchůdců. Já osobně podpořím pozměňující návrh kolegy Hamáčka. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP