(13.10 hodin)

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji. Přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům, které jsou evidovány pod číslem 759.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Bohdalovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. V systému je zanesen pod číslem 870 můj pozměňovací návrh k tisku 82. Jenom krátce řeknu, o co se jedná. Jedná se o zkrácení doby pobytu dítěte v dětské skupině ve dvou variantách. První varianta je od jednoho roku až do čtyř let věku dítěte. Anebo varianta číslo 2 od jednoho roku až do pěti let dítěte. Hodně se tady hovořilo o plánu výchovy a péče, já jsem s tím měla také určité problémy. Nejdříve jsem chtěla, aby to bylo kontrolováno školskou inspekcí, ale to by právě vzniklo nové školské zařízení. Proto navrhuji, aby zpracování a dodržování plánu výchovy a péče kontroloval v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností.

A jako poslední a myslím si, že nejdůležitější, není to pozměňovací návrh, ale doprovodné usnesení, které se týká té věci. My bychom nebyli dneska v tak kritické situaci, kdyby poté, co byly rušeny mateřské školky v době, kdy opravdu nebyly děti, vím o tom své, protože jsem tehdy dělala náměstkyni primátora pro školství - ale některé obce ty mateřské školy odložily, pronajaly a teď je chtěly zpátky zprovoznit. Jenže mezitím došlo ke změnám hygienických norem a obce je nemohou zpátky dát jejich původnímu účelu, protože původně bylo, že na každé dítě jsou 2,5 metru čtvereční zahrady. Mezitím došlo k navýšení této normy na čtyři metry čtvereční zahrady a stalo se tedy to, že budovy, které před 10, 15 lety sloužily jako školky, v současné době jako školky sloužit nemohou. A jsou to další a další nadbytečná hygienická opatření. Proto přikládám ještě pozměňující, doplňující usnesení v tom, aby Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství posoudilo stávající hygienické parametry činnosti mateřských škol a dopad úpravy zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu, na využitelnost infrastruktury obcí pro předškolní vzdělávání. A za b) zvážit revizi hygienických parametrů činnosti mateřských škol tak, aby se zvýšila využitelnost stávající infrastruktury obcí pro předškolní vzdělávání. Jestliže by prošlo toto doprovodné usnesení a páni ministři o tomto začali jednat a přijali tato mírnější hygienická pravidla, tak byste viděli, kolik obcí by najednou nemělo problémy s rozšířením svých mateřských škol, kde jsou právě omezovány těmito hygienickými normami.

A pak bych ještě poprosila o jednu věc. Mluvíme o předškolním vzdělávání a tady se často říká školky. A vlastně zakladatel předškolního vzdělávání Jan Amos Komenský napsal jeden spisek a ten se jmenuje Informatorium školy mateřské. Čili nebavme se o školách, ale o školách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovoluji si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu k tisku 82. Tento pozměňovací návrh je zanesen v systému jako sněmovní dokument č. 929. V odůvodnění uvádím a chtěla bych zdůraznit, že navrhovaná úprava nezpochybňuje očkování jako možnou účinnou ochranu před infekčními onemocněními, ale respektuje právo rodičů spoluvytvářet optimální individualizovaný model, který odpovídá potřebám jejich dítěte. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, paní poslankyně. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Maxovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji za slovo. Já bych se chtěla tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému zaevidován pod číslem 919.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a vzhledem k tomu, že nemám již nikoho přihlášeného do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky či zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Tak dříve než přistoupíme k hlasování o návrhu na zkrácení lhůty k projednávání pro třetí čtení, přivolám kolegy z předsálí. Taktéž vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartičkami. Děkuji.

 

Nyní zahajuji hlasování o návrhu navrhovatele na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 81, do kterého je přihlášeno 111 poslanců, z čehož je 84 pro a 4 proti. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 175/ - druhé čtení

Tento bod byl přerušen po úvodním vystoupení ministra vnitra Milana Chovance, který zastupoval paní ministryni Michaelu Marksovou. Tedy pokud chcete, paní ministryně, můžete. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro sociální politiku. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 175/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Josef Novotný. (Ukazuje se, že není v sále.) Znovu opakuji, zda je zde přítomen pan poslanec Novotný. Není tu, takže poprosím, zda někdo z rozpočtového výboru je schopen ho zastoupit? (Hlásí se poslankyně Nytrová.)

 

Poslankyně Pavlína Nytrová: Vážené dámy, vážení pánové, mám usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Omlouvám se, paní poslankyně, Zeptám se, zda jste členkou rozpočtového výboru. (Poslankyně není členkou RV.) Tak nemůžete přečíst. Takže s přednostním právem pan předseda klubu ČSSD Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Teď jsem se dozvěděl, že už je zde zástupce...

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Takže my vydržíme, určitě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Zemánek: Dobré poledne, já se omlouvám, ale jsem členem rozpočtového výboru, tak myslím, že teď bych prostřednictvím paní předsedající mohl oslovit naše poslance a načíst dané usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, poprosím vás. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP