(13.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci a nyní se do obecné rozpravy přihlásila paní zpravodajka paní poslankyně Aulická-Jírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (V sále je neklid.)

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Já vám děkuji, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já vás poprosím a znovu vyzvu kolegy, zvláště v levé části sálu, aby se ztišili.

 

Poslankyně Hana Aulická-Jírovcová: Já si vás tedy uklidním. Můžete být, moji kolegové, prosím zticha? (Veselost.)

Jestli dovolíte, mám samozřejmě připravené své vystoupení, ale já bych si dovolila ještě pár poznámek. Chtěla bych tady poděkovat panu poslanci Hegerovi za jeho apelaci, abychom jakýkoliv pozměňovací návrh na možné rušení očkování v tomto návrhu zákona neprohlasovali. Jenom bych chtěla říct, ať tedy vysvětlí své paní kolegyni ze svého poslaneckého klubu, aby tyto pozměňovací návrhy nedávala. To jenom na okraj. Ale je to samozřejmě v kompetenci každého poslance a poslankyně, že má možnost tyto pozměňovací návrhy dávat.

Chtěla bych reagovat na poznámku, že dítě by mělo být do šesti let věku doma s maminkou, s rodiči. Já bych si tak odpověděla: Potěš nás pánbůh, jestli dovolíte.

Potom k protireakci, že poslanci KSČM jsme proti tomuto zákonu. Ležíme vám v žaludku. Ale to je dobře. Já si myslím, že my tady právě hovoříme o důsledcích a o problémech, které by mohly nastat. Jenom takové malé shrnutí.

A teď, jestli dovolíte, řekla bych pár slov. Zákon o dětských skupinách je velice kontroverzní zákon a veřejnost ho buď tvrdě odsuzuje, anebo urputně prosazuje. Vlastně zde není ani žádný kompromis. Absolvovala jsem několik seminářů, diskusí a konferencí k tomuto vládnímu zákonu a nikdo mě nepřesvědčil o změně mého původního názoru. Výtky k tomuto zákonu mám především k chybějícímu předškolnímu vzdělávání dětí a s tím souvisejícímu stanovenému věkovému rozmezí umístění dětí v dětské skupině od jednoho roku do začátku povinné školní docházky. A dále pak, jak už tady bylo řečeno, ke způsobu stravování a kvalifikaci pečujících osob.

Od začátku projednávání tohoto zákona hovoří Ministerstvo práce a sociálních věcí o dětských skupinách jako o další možné alternativě pro umístění dětí v předškolním věku a že nebude ohrožen současný stav předškolního vzdělávání v mateřských školách. Bohužel už dnes ale víme a máme i velmi silné signály, že přijetím tohoto zákona nastartujeme, a teď hovořím opravdu nastartujeme, možnost postupného rušení mateřských školek a nahrazování je právě formou dětských skupin. Proto budu podporovat přijetí všech pozměňovacích návrhů, které řeší snížení věkové hranice. Nutnost zabezpečit předškolní vzdělávání je v zájmu každého rodiče a dítěte. Rozdíl v připravenosti v prvním ročníku základní školy byl velice znatelný.

Jako další problém vidím způsob stravování. Stále se setkávám s názorem, že rodiče dokážou vždy zabezpečit dobré a vyvážené stravování svého dítěte, a proto není důvod se znepokojovat. Realita je ale opět jiná. Mnohdy je strava podávaná v mateřských školách jediné dobře vyvážené jídlo, které dítě za den sní. Také jsem se shledala s názorem, že přece rodič ví nejlépe, co je pro dítě nejlepší. Já věřím, že většina z nás rodičů to tak opravdu chce a dělá to. Věřím, že většina rodičů by za své děti dýchala a udělala pro ně vše, ale bohužel naše společnost není jen o úžasných rodičích. Realita je poněkud jiná.

V současné době víme, že uspokojených žádostí je zhruba 98 % u dětí od tří let věku. Značné nedostatky jsou ale v okolí nové výstavby rodinných domků, především takzvaných satelitů, nebo na menších obcích, kde byla školka zrušena nebo nestačí kapacitně pro nově přicházející mladé rodiny s dětmi. Celkově kritická situace zůstává ale především u dětí od dvou do tří let věku. Bohužel dříve hromadně rušené jesle mají v současné době velice malou kapacitu a poptávku uspokojují jen z jedné čtvrtiny celkových žádostí. Obce ale nemají zájem rozšiřovat kapacitu jeslí, jelikož již nedostanou žádnou dotaci na zřízené místo. Ze systému jesle vypadly od 1. ledna 2014, a to důsledkem legislativní úpravy pravicové vlády. Ministerstvo školství připravilo řešení pro rozšíření kapacit mateřských škol, měli bychom ale hovořit o možné pomoci na rozšíření kapacity pro nejproblémovější věkovou kategorii, tedy pro děti od dvou do tří let věku. Co nám brání vrátit se k ověřenému institutu dětských jeslí, kde o děti do tří let věku pečoval odborný personál? Možná by také stačilo nepodléhat špatným vzorům ze zahraničí a naopak podpořit náš zavedený a propracovaný systém předškolní péče, který nám vyspělé země tak závidí, a nechápou naše současné kroky vedoucí ke snížení standardu a kvality péče v předškolním věku. Všem se nám vrátí, vlastně už vrací. Dětské skupiny jsou zářným příkladem. Já vám děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní zpravodajce. Vzhledem k tomu, že už nemám nikoho přihlášeného do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky či zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které jsou přihlášeni pan poslanec Soukup, paní poslankyně Semelová, paní poslankyně Hnyková, paní poslankyně Nohavová, paní poslankyně Bohdalová, paní poslankyně Nováková a paní poslankyně Maxová. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Soukupa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Dámy a pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, pro který jsem sám sebe několikrát označil při jednání výboru a komise za jakéhosi posla smíru. Smír spočívá v tom, abychom poněkud sblížili stanoviska odpůrců a stoupenců tohoto zákona. Doporučuji snížit horní věkovou hranici pro děti na pět let s tím, že počítá se zavedením povinné předškolní docházky v řádné mateřské škole, což je ostatně v souladu s programovým prohlášením vlády. Návrh jsem zanesl do systému a dostal číslo 905. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem paní ministryni Marksovou. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Dobrý den. Já jsem chtěla podle jednacího řádu § 95 odst. 1 navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, eviduji váš návrh. Po ukončení rozpravy o něm budeme hlasovat. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já už jsem o svých pozměňovacích návrzích hovořila v prvním čtení, kde jsem je odůvodnila, takže se pouze formálně přihlašuji k pozměňovacímu návrhu číslo 911 zanesenému v systému. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji. Já to také nebudu prodlužovat. Já se v podrobné rozpravě přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 916, který je v systému, a jinak jsem své zdůvodnění řekla v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Nohavovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP