(12.50 hodin)

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já jsem jenom chtěla reagovat na tu poznámku ohledně mateřských škol nebo skupin, které jsou při různých firmách, podnicích nebo vysokých školách pro děti zaměstnanců atd. To se netýká dětské skupiny. To jsou prostě firemní školy, které už jsou dávno schváleny ve školském zákonu. Takže dětská skupina se na tyto případy vůbec nevztahuje. Jsou to firemní školky.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. A teď tady máme další dvě faktické poznámky - paní poslankyně Hnyková a poté prosím s faktickou pana poslance Váchu. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Vážené dámy, vážení pánové, já musím reagovat, protože tu zaznělo moje jméno. Prosím vás, nikdo nejsme spasitelem a nikdo nevíme, co tady bude za pár let. Spoustu věcí řekl pan kolega Opálka a já se k němu připojuji. Prosím berte to, že k tomu přistupujeme odpovědně a chceme poukázat na všechny věci, které se už v minulosti právě v sociálních službách udály. A nechci, aby se toto stalo i ve výchově a v péči o dítě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Váchu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Já bych se vaším prostřednictvím obrátil na paní poslankyni Semelovou. Nemáte pravdu. Nemáte pravdu. Existují dětské skupiny, které normálně dneska fungují. Například u nás jsme založili dětskou skupinu a jede podle návrhu zákona, o kterém teď diskutujeme. To znamená, to je v podstatě experiment. Můžete se tam přijet podívat, jak to tam funguje, jak jsou děti a maminky šťastné, jak ty maminky jenom díky této dětské skupině mohly jít do práce. Ony by do té práce jít nemohly. Teď pracují pro společnost, platí daně a dětská skupina funguje. Takže není pravda, že by všechny ty školky nebo to, co jste nazývala, dětské skupiny, byly firemními školkami. Opravdu, už teď existují dětské skupiny. Akorát potřebují mít zákon. Potřebují mít jistotu, na základě které budou fungovat. O tom se tady bavíme.

A už teď je tedy vidět, že to funguje, že to je alternativní forma péče, že to není konkurence školkám. Dneska víme, že školku dostanou, aspoň v našem městě, děti většinou od čtyř let, od tří ji nedostanou. A ta dětská skupina funguje, aspoň v našem případě, právě pro ty maminky, které chtějí dřív do té práce, po roce, po dvou letech, nemůžou umístit dítě do školky ani do jeslí. Využijí dětskou skupinu a pak samozřejmě od těch tří čtyř let dají to dítě do školky, protože vědí, že v té školce je nějaký ten vzdělávací rámec, a samozřejmě mu ho chtějí poskytnout. To jenom na upřesnění. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kudelu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, dámy a pánové. V prvé řadě chci říci, že děti do šesti let věku by měly být doma u mámy a táty. To je nejlepší výchova. Doba, kdy se rodiče hnali do práce, by měla být pryč a měli by být rodiče natolik znalí situace, aby věděli, kdy do práce matka chce nebo nechce, ale děcka aby byla do šesti let primárně doma. (Šum v sále.)

U nás v práci máme podnikovou školku, protože ve městech je skutečně potřeba nových míst v mateřských školkách. Teď je boom. Stát, obce tato místa nevytvářejí, a proto rodiče využívají těchto podnikových nebo alternativních míst pro výchovu dětí do té doby, než se místo ve školce pro děcka uvolní. Rodiče mají zájem, aby děti byly ve školkách v místě bydliště, aby se už ten kolektiv vytvářel pro první třídu a následné vzdělání. (Hluk v sále.) Ale prostě pokud ta místa nejsou, tak se využívají možnosti alternativní. Podnikové školky, dětské skupiny touto alternativou být mohou. Pokud boom opadne, bude míst ve školkách dostatek, ať dětské skupiny prostě zaniknou. Nebudou mít potřebu. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale chci vyzvat vaše kolegy a kolegyně v celém sále, aby zachovali klid, abyste je nemusel překřikovat. Děkuji.

 

Poslanec Petr Kudela: Já asi mluvím nahlas, já nepřekřikuji. Děkuji za upozornění, nicméně už jsem chtěl stejně skončit. A narážím na poznámku pana poslance Opálky. Pokud by měla nastat doba, že by dětské skupiny žádaly o dotaci, naopak skutečně ta potřeba jejich už nebude, ať klidně zaniknou. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji za dodržení časového limitu a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného do rozpravy pana poslance Hegera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já musím vyjádřit sympatie k tomu zákonu, přestože jsem velkým příznivcem mateřských školek, pokládám je za dlouholetý zdařilý konstrukt našeho školství a myslím si, že také vytvořily síť velmi kvalitních učitelek, celkem renesančně vzdělaných, které jsou schopné malým dětem mnoho věnovat. Ale přesto to populační kolísání ukázalo, že v našem státě není dostatečná flexibilita v zajišťování péče o malé děti, a doufám, že tento zákon, který poskytuje jakousi alternativu, projde.

Ale to hlavní, kvůli čemu jsem chtěl vystoupit, je jiná věc. Týká se oblasti zdravotnické. Je to otázka očkování. Vzhledem k tomu, že se paralelně s projednáváním tohoto zákona objevila velká aktivita lidí, kteří patří do sféry nepřátel očkování, někteří přímo jsou odpírači očkování a zcela zbytečně komplikují naši scénu mediální občasnými výpady proti povinnému očkování, které patří k jedněm z nejlepších úspěchů našeho zdravotnického systému. Protože byly tendence narušit povinnost očkování v rámci tohoto zákona, tak já cítím za svou povinnost říci, že z hlediska vědecké epidemiologie a vědecké organizace veřejného zdravotnictví je očkování, povinné očkování, zavedeno jako věc, která je v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace. Naše země je pro vysokou proočkovanost zejména v oblasti dětských chorob velmi chválena a Ministerstvo zdravotnictví a sféra hygieny tento stav velmi propagují a doufají, že i tak nadále zůstane.

Věc samozřejmě vypadá velmi levně, když se začne říkat, jak je očkování nebezpečné a jak přináší určité komplikace. Ale je potřeba říct, že tyto názory vycházejí z nepodložených studií, které se označují za vědecké, ale nejsou jimi. Nejsou řádně prokázány, zatímco ten pozitivní efekt je prokázán opravdu velmi seriózně a současná kvalita očkovacích vakcín dává vysokou pravděpodobnost toho, že jsou naprosto bezpečné.

K celé věci se vyjadřoval i Ústavní soud, který povinnost očkování v našem případě tak, jak je v zákoně zavedená, prohlásil za ústavně konformní. Já bych proto varoval před přijímáním pozměňovacích návrhů, které by mohly tento status quo rozvolnit. A prosím vás, abyste nepřijímali jakékoliv formulace, které by současnou povinnost, která samozřejmě vyjímá děti, které jsou k očkování kontraindikované a lékaři mají rozumné důvody, proč očkování u nich vynechat, aby jinak většina, která v populaci očkována může být a zachovává vysoký stupeň imunity a brání i těm dětem, které imunitu nemají, aby neonemocněly, aby tento režim byl zachován. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP