(12.40 hodin)
(pokračuje Nohavová)

Chceme-li tedy ale řešit současný problém nedostatku míst v mateřských školách dětskou skupinou, dobře. Řešme jej na dobu trvání baby boomu, který během tří let pomine, a bude dostatek míst v mateřských školách i pro děti dvouleté. Pro jejich umisťování do mateřské školy bude pak stačit vyhláška o počtu těchto dětí ve třídách. Aktuální nedostatek míst je lokální a dočasný. Již dnes dětské skupiny tam, kde je po nich poptávka, bez problémů fungují a žádný zákon takovou to činnost nezakazuje. Proto je samotná tvorba nového zákona nadbytečná. Pokud už jej ale máme mít, navrhuji omezení účinnosti tohoto zákona na dobu jeho aktuální potřebnosti, která kolem roku 2017 pomine. Tento pozměňovací návrh je i v souladu se strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, kde je uvedena podpora dětské skupiny jako dočasná alternativa do doby navýšení kapacit mateřských škol.

V případě zákona o dětské skupině se nedokážou dohodnout ani Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedni navrhují poslední ročník mateřské školy jako povinný a druzí dětskou skupinou neřeší vzdělávání v tomto věku a navíc cílovou skupinu dětí rozšiřují do nástupu do školy. Na seminářích konaných na téma dětské skupiny zaznívalo, jak je pečováno o děti předškolního věku v cizině, jak zde hledáme inspiraci, za hranicemi. Ale přitom my máme nejpropracovanější systém výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Navíc je součástí vzdělávací soustavy České republiky. My se opravdu v tomto směru nemusíme inspirovat v cizině. Oni by se měli inspirovat u nás.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, řádně přihlášenou do rozpravy. Prosím, aby se připravil pan poslanec Heger. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Při projednávání zákona o dětských skupinách ve výborech se proti němu vymezovali především poslanci KSČM. Zřejmě to vyplývá z pohledu na svět, stát či svobodu člověka. Vše má být přesně narýsováno, naplánováno, od narození po celý život až do smrti. Myslím, že doba se trochu mění. Je třeba dát lidem, v tomto případě rodičům, důvěru a možnost svobodného rozhodování.

Oceňuji přístup obou výborů, kde byl návrh zákona projednáván, a též děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu. Ten rozšiřuje řady poskytovatelů o spolky. Podpora návrhu šla napříč politickým spektrem. Pevně doufám, že poslanci se při schvalování zákona ve třetím čtení zachovají obdobně.

A nyní pár poznámek k tomu, co jsme zde zaslechli. Prý je zde riziko, že by dětské skupiny mohly vytlačit mateřské školy, a to z toho důvodu, že budou finančně méně nákladné. Toto zaznívalo i ve výborech několikrát. Znovu opakuji: Pro zřizovatele, obce, je výhodnější, co se týče financování, místo v mateřské škole státní, protože na každého žáka dostává do svého rozpočtu přiměřený finanční příspěvek z rozpočtového určení daní, kdežto na dětskou skupinu toto dostávat nebude.

Dále mějme na paměti, že zřizovateli nejsou jen obce a města, nýbrž by také mohly být vysoké školy, firmy. A to je ta výhoda, že studující maminky, případně zaměstnankyně vysoké školy, by měly dětskou skupinu přímo na svém pracovišti.

Kritická situace ohledně kapacity míst v mateřských školách vyžaduje urychlené řešení. Dětská skupina je jednou z možností. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkují paní poslankyni. Dříve než pozvu pana poslance Hegera, musíme se vypořádat se dvěma faktickými poznámkami. První pan poslanec Herbert Pavera, po něm prosím pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Herbert Pavera: Hezké a příjemné odpoledne. Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně a kolegové, jenom chci zareagovat na slova, která tady zazněla od paní kolegyně Hnykové a paní kolegyně Nohavové. Myslet si, že starosta obce zruší ve své obci školku, je tak naivní, že to může napadnout jenom někoho, kdo vůbec neví, jak školky v obcích a městech fungují. Každý starosta, a to vám říkám jako starosta obce, si váží toho, že ve své obci má školku, že funguje, že ji má výborně vybavenou a že tam má kvalifikované pedagogické pracovníky. O žádnou privatizaci školek schválením tohoto zákona o dětských skupinách vůbec nepůjde. Naopak se jedná maximálně o alternativu nabídky pro rodiče s dětmi, kteří chtějí mít děti právě někde jinde než v mateřské školce nebo se nedostanou do mateřské školky - tak tady se nabízí ta možnost, aby ty děti tam mohly chodit. Navíc jako rodič - většina rodičů určitě dá dítě do mateřské školky z toho důvodu, že tam bude platit daleko méně peněz, než by platila v dětských skupinách. Proto si myslím, že zákon o dětských skupinách je určitě dobrá věc, a vůbec bych tady nepolemizoval s tím, že by měly nějakým způsobem nahradit v budoucnu mateřské školky. Budou pouhou alternativou pro rodiče s dětmi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Opálku. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Nedá mi, abych nereagoval na poslední vystoupení, kde v tom prvním jsme byli obviněni jako komunisté, že chceme držet staré pořádky. Víte, ten školský systém, který byl v minulosti vybudován, od mateřských škol až po vysoké školy, nám záviděli i v západní Evropě tehdy. A kam jsme to dopracovali za těch 25 let? Stačí se podívat na statistiky, které se nepřipravují v sekretariátu KSČM, ale které dělají mezinárodní instituce. Takže bych si takové invektivy prostě vyprosil.

A k druhému vystoupení. Víte, kdyby to bylo tak, že každá obec bude ráda, že má mateřskou školu, tak města jsou také obce. Kolik nám těch mateřských škol zaniklo! Vždyť právě proto, že ty školy byly rušeny, stojíme dneska před problémem, že když byl takový padesátiprocentní baby boom, tak nejsme schopni nyní ty děti všechny umístit. A hovoříme-li o problému dětské skupiny a mateřské školy, víte, pro mě není tady v této Sněmovně nikdy nic jistého. Dneska ty dětské skupiny nedostávají peníze, když je bude zřizovat obec, ale to neznamená, že tu někdo nevystoupí za půl roku nebo za rok a že to budou dostávat také. Znám to u organizací, které dělají sociální služby, a je to potom boj státu velmi náročný. My se prostě nechováme podle toho, že každý se má starat sám o sebe a pak nebude problém, že o nikoho nebude postaráno. Protože podle tohoto hesla by se muselo řídit i Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji panu poslanci. A nyní s faktickou prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP