(10.20 hodin)
(pokračuje Hnyková)

Vím, že toto téma není pro novináře ani pro některé z vás zajímavé. Každý se o sociální služby zajímá, až když je potřebuje. V tu chvíli ho zajímá kvalita a dostupnost, ale už se nikdo neptá, jak jsou ohodnoceni tito pracovníci, kteří se starají o staré a nemocné lidi a zdravotně postižené. Věřte, nevíme, kdy budeme sociální služby potřebovat, protože zůstaneme závislí na druhé osobě. To se vám může stát hned, například po dopravní nehodě nebo když do vás narazí opilý nebo zdrogovaný řidič a vy budete těžce zraněni a možná upoutáni na invalidní vozík, nebo vás může postihnout těžká nemoc.

Chápu, že čísla a informace o platech v sociálních službách nebudou zajímat širokou veřejnost. O to více bychom se měli této problematice věnovat my, jelikož tento segment služeb je v našem životě významný a nezastupitelný. A znovu opakuji a vracím se k průměrnému platu v odvětví sociální péče, který ani zdaleka nedosahuje platů v nepodnikatelské sféře v celém národním hospodářství, jak jsem vám již sdělila. Nelze se ohánět, že ve státním rozpočtu nejsou dostatečné prostředky na platy, ale je potřeba s nimi řádně hospodařit. Na sociální péči bylo a je v ČR poskytováno méně peněz, než by toto odvětví zasluhovalo. Ačkoliv naše společnost stárne, byla v posledních letech sociální péče výrazně zanedbávána a na oprávněné nároky poskytovatelů se pohlíželo jako na odsávání peněz z rozpočtu státu. Doufám, že nová vláda bude lépe hospodařit a že najde finanční prostředky na navýšení platů pro pracovníky v sociálních službách. Já vám za ně za všechny moc děkuji a vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně, a slovo má pan poslanec Koníček, připraví se kolega Laudát.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, ve své zpravodajské zprávě jsem uvedl, že kontrolní výbor požádal ministra financí o informaci o přijatých, popř. připravovaných opatřeních k nápravě skutečností uvedených ve stanovisku Nejvyššího kontrolního úřadu ke státnímu závěrečnému účtu za rok 2013. Já bych chtěl z tohoto místa požádat předsedu vlády, aby se také vláda jako celek zabývala stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože, pane premiére, přece není možné, aby se ve stanovisku opakovaně objevovaly stejné nedostatky a vláda s tím nic nedělala!

Chci se také obrátit na vás na všechny, protože Sněmovna je tím orgánem, který vládu kontroluje, a když se podíváte na poslední dvě strany stanoviska, tak tam máte nedostatky v obsahu a rozsahu závěrečných účtů kapitol podle bodů vyhlášky č. 419/2001 Sb. Ta tabulka je značně rozsáhlá a vyplývá z ní, že velké množství kapitol má problém odevzdat do Sněmovny návrh státního závěrečného účtu, který by byl v souladu s vyhláškou. Ministerstva odevzdávají neúplné materiály a my jim to tady ve Sněmovně odkýváme. Zkuste se na tu tabulku podívat, členové vlády, aby příští závěrečný účet byl alespoň formálně v pořádku, a vy ostatní, abyste měli inspiraci, na co si příště dát pozor.

A ještě bych se chtěl zeptat pana ministra financí, co bude dělat se státním závěrečným účtem za rok 2012, protože sice byl minulé Sněmovně předložen jako tisk 1010, ta ho projednala pouze ve výborech, ale nová Sněmovna takový tisk nemá a Ministerstvu financí chybí souhlas Sněmovny k vypořádání schodku asi za 100 mld. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dalším přihlášeným je pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, jenom několik poznámek.

K paní poslankyni Hnykové. Já si myslím, že je celkem jednoznačná odpovědnost za letošní státní rozpočet. Ten, kdo tady ve Sněmovně pro něj hlasoval, nese odpovědnost rovným dílem. Nelze se vymlouvat na krátkost doby. Předpokládám, že jestliže nastupujete do firmy, tak asi máte mít kvalifikační předpoklady. O to víc by to mělo platit, pokud někdo nastupuje jako ministr nebo poslanec, tak předtím by měl číst nejenom Lidové noviny, Právo a další plátky, ale měl by se také trošku připravit, jinak je vrcholně nezodpovědný. Takže ti, co hlasovali pro rozpočet, nesou odpovědnost. Nikdo jiný. A krátkost času neomlouvá, tam jistý prostor přeci byl pro změny a úpravy. Pokud ten obor umíte, tak alespoň rychlé změny, okamžité změny se tady daly na místě udělat. Pokud neumíte, pak něco odmávnete, a pak se nestačíte divit, co Fischerova vláda připravila. Dneska je pátek 13., tak nevím, jestli to bude veselá zpráva. Je to poslední rozpočet, který na dlouhou dobu bude kolem 80 mld. deficitu, o který se tady jedná.

Já jsem spíš chtěl zareagovat na pana předsedu rozpočtového výboru. Takže ještě jednou, protože sociální demokraté to tady hrají roky, roky, a samozřejmě tisíckrát opakovaná lež nebo manipulace se stává pravdou. Česká ekonomika je malou otevřenou ekonomikou, výrazně exportně orientovanou, dokonce přes 80 %, a každý školák už snad na základní škole by měl vědět, že o pravidlech se v tomto případě rozhoduje u ekonomicky silných zemí a subjektů, nikoliv slabých. O pravidlech mezinárodního obchodu, exportu, se nerozhoduje v ČR. Celý rozvinutý svět, počínaje evropskými státy a EU konče, v roce 2008 postihla krize, která byla zřejmě největší od roku 1929. Prosím, nelze srovnávat předchozí období s tím, co se dělo po roce 2008 a prakticky se děje až do dneška, byť s jistým, ať už přechodným, nebo dlouhodobějším zmírněním. Tudíž nelze srovnávat deficity. Pro mě v okamžiku ekonomického boomu, když byl ministrem financí současný premiér, tak bylo zločinné zatínat sekyru a dělat stomiliardové a větší deficity. Vy nám vyčítáte na jedné straně, nebo Nečasově vládě, zadlužování, na druhé straně, že nešly investice. Tak bych se znova zeptal - a vy jste nám tady neporadili, kde jsme na to měli vzít. Dala se udělat podstatně drsnější restrikce, deficity by byly menší, ale co byste říkali potom. A nejsem si jist, že by se podařilo udržet sociální smír v této zemi. Dneska se blížíme postupně až k dvouprocentnímu růstu, a přesto vy zatínáte sekyru 100 mld. Pan ministr financí včera mluvil o tom, že některé důležité úseky Ministerstva financí a zřejmě i dalších údů státní správy jsou lidsky poddimenzované, takže se budou nabírat úředníci atd. atd. Dodneška, ať už to bylo u do Bruselu odeslaného konvergenčního programu, nebo včera při prostém zvednutí ruky při hlasování o zvyšování rámce střednědobých rozpočtových výdajů, tak jsem se nedozvěděl, kde že tam ty investice jsou schovány.

Obrovským tlakem, a bohužel nejenom politickým, ale i mediálním - to byla sociální demokracie, trošku si tam přihřála polívčičku i ODS -, jste založili do budoucna řadu velkých zbytečných výdajů. Myslím, že by bylo velice užitečné si připomenout, že časem, nebo teď vám to říkám, že časem se projeví, jak fatální chyba bylo zrušení například sKarty. Marně jsme se vám tady - možná později - nebyla to moje problematika, ale prostě možná vám někdo měl vysvětlit, jak by se dalo ušetřit na IT, co jsou to cloudové struktury. Možná podstatně kvalifikovaněji by tady o tom vyprávěl pan předseda hospodářského výboru Pilný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP