(14.50 hodin)
(pokračuje Dienstbier)

Já bych chtěl zdůraznit, a zdůraznil bych to citací z vládního prohlášení z bodu 3: "Politika vlády bude vycházet důsledně a v plném rozsahu z koaliční smlouvy." Jinými slovy, není a nemůže být žádný rozpor mezi koaliční smlouvou a vládním prohlášením, protože jak vláda několikrát zdůraznila, programová část koaliční smlouvy je v podstatě součástí vládního prohlášení. Pokud ve vládním prohlášení jsou některé body zdůrazněny nebo i dále rozpracovány, neznamená, že by popíraly platnost jakéhokoliv jednoho slova v koaliční smlouvě.

Pan předseda Filip tady vyjádřil lítost, že ve vládním prohlášení není jako jedna z priorit výslovně zmíněno obecné referendum. Já bych chtěl říct, že i v tomto případě se jedná o chybné čtení, protože bych opět odkázal na výslovnou citaci vládního prohlášení, a to v bodě 2 Priority vlády, kde se říká, že vláda předloží ústavní zákon o obecném referendu včetně referenda na základě lidové iniciativy, který umožní občanům rozhodovat přímo o zásadních otázkách fungování státu. Chtěl bych zdůraznit, že obecné referendum je skutečně prioritou této vlády, a pokud mohu mluvit za sociální demokracii, tak sociální demokracie už desítky let v každém volebním období opakovaně předkládá ústavní zákon o obecném referendu, a to o skutečném referendu. Já bych tady chtěl zmínit předchozí vládu, která v podstatě nabízela ve svém vládním prohlášení, v tom konkrétním návrhu, který doputoval do Sněmovny, paskvil, kdy na základě petice občanů by parlament pak teprve milostivě zvážil, jestli náhodou referendum nevyhlásí. Naším záměrem je umožnit občanům, aby si vynutili konání referenda na základě petice, samozřejmě pokud předloží hlasovatelnou otázku. A takovýto návrh vláda zcela nepochybně brzy do Poslanecké sněmovny předloží.

Poslední moje reakce bude na vystoupení pana poslance Kalouska. Já bych mu možná věřil ten zájem o to, aby tu byla nekorupční vláda a aby tady byla vláda zákonná. Chtěl bych zdůraznit, že tato vláda se podle principů právního státu bude důsledně chovat. Tato vláda zatím žádný zákon neporušila. Pokud se bavíme o lustračním zákonu, chtěl bych zdůraznit, že tady je dvojí výklad právníků, kteří se k této věci vyjadřují, a není zcela jednotný postoj k tomu, zda člen vlády musí, či nemusí mít lustrační osvědčení, bez ohledu na to, zda bylo, či nebylo zvykem - a nebyla to tedy žádná ústavní zvyklost, neb se nejedná o výklad Ústavy - předkládat lustrační osvědčení spolu s návrhem na jmenování členů vlády. Navíc bych chtěl zdůraznit, že tato vláda se nejmenovala sama, jmenoval ji prezident, a pokud to porušování zákona tady bývá někdy spatřováno v tom, že byla urychleně projednána v prvním čtení předloha novely služebního zákona, tak jediné, co tato vláda, resp. vládní koalice učinila, s čím souhlasila, že novela služebního zákona se projednala na mimořádné schůzi, a nikoliv na následné řádné schůzi, jinými slovy o pár týdnů se toto urychlilo, byť já souhlasím, že podmínka pana prezidenta v tomto nebyla úplně standardní.

Myslím, že je zcela nesporné, že služební zákon by měl být prioritou nejenom této vlády, ale celého politického spektra, protože je zjevné, že to byl právě chybějící služební zákon, kterému rovněž předchozí pravicové vlády bránily a nechtěly, aby kdykoli nabyl v nějaké rozumné podobě účinnosti. Když říkám rozumné, myslím tím v podobě, která by doopravdy chránila nezávislost výkonu státní služby před politickými nekorektními, a dokonce řeknu někdy i korupčními zásahy. V tomto smyslu si myslím, že je jenom dobře, pokud budeme postupovat rychle a samozřejmě pokud ten služební zákon nakonec bude mít kvalitní podobu, pro což máme i dostatek času, a bude to mít i plnou podporu legislativních odborníků vlády, jak Úřadu vlády, tak i jednotlivých ministerstev, která k tomuto tématu mají cokoli říct.

A zcela jistě by mohla být slova pana Kalouska o korupci důvěryhodnější, kdyby sám nebyl ministrem financí dvou vlád, napřed Topolánkovy a pak Nečasovy, které se obě utopily a předčasně skončily v korupčních skandálech anebo ve snaze tyto skandály ukrýt před veřejnosti v podobě tlaku na média, aby o nich příliš nereferovala.

A co se týče té vlády zákona a dodržování zákonů, opět by ta výtka zněla důvěryhodněji, kdyby pan Kalousek, tehdy jako člen vlády, se se stejnou, nebo možná ještě větší razancí, protože šlo o skutečné porušování zákona, ohradil proti tomu, když např. ministr Drábek, ministr za stranu pana Kalouska, vypisoval veřejnou obchodní soutěž na provozování karty sociálního systému, a to podle zákona, který ještě ani nebyl řádně projednán, nebyl schválen, a tedy neplatil. Protože tady já vidím jasné porušování platných zákonů, postup ministerstva v oblasti, pro kterou nemělo právní oporu, a mrzí mě, že tady je dopředu kritika vlády z porušování zákonů, z korupčnosti, v situaci, kdy ta vláda je tady pár dnů. Je pravda, že neměla šanci prokázat ani nic dobrého, ale také ještě za sebou nemá žádné korupční skandály nebo porušování zákonů.

Takže bych byl rád, kdyby opoziční kritika, která je zcela legitimní, byla v korektním duchu a kdyby i dnešní opozice měřila nové vládě přinejmenším stejně, jako měřila či měří sama sobě v době, kdy byla součástí těch předchozích vlád.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane ministře, a s faktickou prosím pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, paní předsedající. Prosím, nepřekrucujte mě, pane ministře. Já jsem nekritizoval vládu za jakékoli korupce, já jsem pouze konstatoval, a myslím na zcela jasných argumentech, že vláda vstupuje do naprosto jasného korupčního prostředí, kdy konflikt zájmů nebude možné ověřit, nebude možné kontrolovat. To, co není možné ověřit, co není možné zkontrolovat, je prostě trvalé korupční prostředí systémového charakteru, což ani tak nelze vyčítat panu ministru financí, ale premiérovi, který jako jediný měl rozestavit své ministry tak, aby takový konflikt zájmů nepřipustil. Kdyby pan ministr Babiš byl například první místopředseda vlády a ministr zahraničí, tak to riziko tady neexistuje. Protože je vlastník Agrofertu a ministr financí, tak tady bude trvalé korupční riziko. Trvalé a nezkontrolovatelné. A o tom prostě není pochyb. To se na jednotlivých příkladech dá doložit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, skutečně jsem si nikdy nemyslel, že by pro každého podnikatele v této zemi symbol korupce pan poslanec Kalousek tady mluvil o korupci. To je skutečně něco neuvěřitelného.

Já bych rád reagoval na střety zájmů. Konkrétně střet zájmů ohledně bankovních úvěrů.

Moje firma vyrostla na bankovních úvěrech a v časech, kdy tady pan prof. Klaus s Junkem ovládali všechny české státní banky a my jsme nemohli dostat úvěr, začali jsme se City Bank, americká banka, v roce 1994, která má přísná antikorupční pravidla. Takže vyrostli jsme na bankách a je pravda, dneska máme 25 mld. korun úvěry při obratu 220 mld. Koncem roku jsme měli na zásobách 26 mld., na účtech 6 mld. Takže kdyby Agrofert zbankrotoval, tak má na účtě 6 mld. na celý majetek. To znamená, je to samozřejmě nesmysl, protože banky nás rády úvěrují, máme tam velké volné limity, 15 mld., a dokonce se financujeme levněji než český stát. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP