Pondělí 25. listopadu 2013, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Miroslava Němcová)

5.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru
a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny
 

Prosím nyní o slovo předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, milí kolegové, ještě jednou dobrý den. Rád bych vás informoval o tom, že volební komise na své první schůzi dne 21. listopadu přijala usnesení č. 5, kterým stanovila lhůty pro podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru, dále na kandidáty na předsedu Poslanecké sněmovny, na místopředsedy Poslanecké sněmovny a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. Písemné návrhy - opakuji písemné návrhy - prosím doručte dnes do 18 hodin na sekretariát volební komise. Je to zde v budově Sněmovní 4, místnost A209, o patro výše. Tohle ještě jednou zopakuji. Návrhy prosíme v písemné podobě a lhůta je dnes do 18 hodin.

Dále bych vás rád informoval o tom, že volební komise pověřila tajemnici komise paní Jitku Václavíkovou, aby od poslaneckých klubů jménem komise přijímala všechny návrhy na nominace a jejich následné předání všem poslaneckým klubům na vědomí. Proto žádám poslanecké kluby, aby ve zmíněné stanovené lhůtě dnes do 18 hodin předložily své návrhy tak, aby byla dodržena lhůta 24 hodin přede dnem, kdy je daná volba na pořadu naší schůze.

Ještě rekapitulace. Znamená to, že v souladu s ustanovením článku 5 bod 3 a článku 3 bod 2 volebního řádu může Poslanecká sněmovna ustavit mandátový a imunitní výbor a dále provést volbu předsedy a místopředsedů Poslanecké sněmovny, jakož i schválit nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny, a to nejdříve ve středu 27. listopadu, tedy pozítří. Děkuji vám.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji, pane předsedo. Zeptám se, zda má k vystoupení pana předsedy volební komise někdo nějaký dotaz. Nemá. Končím tedy projednávání tohoto bodu.

Musím vás oznámit, paní poslankyně a páni poslanci, že do uplynutí zákonných lhůt nemůžeme projednávat další body pořadu. Přeruším nyní jednání ustavující schůze. Sejdeme se ve středu 27. listopadu v 10 hodin. Myslím, že ta dohoda platila, v 10 hodin dopoledne, a tím je vytvořen prostor pro jednání poslaneckých klubů a volební komise. Přerušuji tedy ustavující schůzi Poslanecké sněmovny do středy 27. listopadu do 10 hodin, kdy začneme projednávat návrh volební komise na ustavení mandátového a imunitního výboru.

 

(Jednání skončilo ve 14.57 hodin.)

Aktualizováno 20. 11. 2017 v 13:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP