(17.30 hodin)
(pokračuje Parkanová)

O takto předneseném návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 128, z přihlášených 169 poslanců, pro 155, proti žádný, návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme pokračovat bodem číslo 20, je to návrh... A, hlásí se... Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Po dohodě se svými kolegy, předsedy klubů, možná i s paní kolegyní (směrem ke Kateřině Klasnové), nevím, to jsem nestačil projednat - říkám, to jsem nestačil, ale s vaší zástupkyní jsme to projednali ráno (poslankyně Drastichová souhlasně kývá), navrhuji procedurální návrh, abychom vyřadili z pořadu schůze všechny chybějící - dosud neprojednanébody.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Návrh zazněl, chce se k němu někdo vyjádřit? Nebo přistoupíme rovnou k hlasování. Je to procedurální návrh a já o něm dávám hlasovat nyní.

 

Prosím, kdo podporuje návrh, který přednesl pan předseda Stanjura? Kdo je proti?

V hlasování číslo 129, z přihlášených 168 poslanců, pro 108, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Já tedy v takovém případě končím 38. schůzi Poslanecké sněmovny, děkuji vám všem za účast, za spolupráci a přeji pokud možno hezký čas.

 

(Schůze skončila v 17.32 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP