(12.50 hodin)

 

Poslanec Michal Babák: Paní předsedkyně, dámy a pánové, já jen prostřednictvím paní předsedající k panu premiérovi. Já si velice dobře uvědomuji rozdíl mezi vozem a kozou. Ale já si myslím, že zodpovědné je se bavit o koze, když po voze následuje ta koza, nebo respektive vůz řeší tuhle kozu. (Veselost v sále.)

Ještě prostřednictvím předsedající k panu ministrovi Kalouskovi, že zastropení 310 mld. korun, které nás nějakým způsobem čeká, že není možno, abychom dostali větší sankci nebo abychom dostali větší požadavek na zaplacení tohoto řekněme odhadovaného obnosu. Ve smlouvě o ESM v oddílu 10 odst. 1 se říká, že "Rada guvernérů může rozhodnout o změně schváleného kapitálu a změnit odpovídajícím způsobem článek 8, kde se uvádí celková hodnota 770 mld. eur", což zcela logicky odpovídá tomu, že může Rada guvernérů navýšit tohle zastropení, to znamená, že nás může překvapit i vyšší částkou, jako je 310 mld. korun. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dále je přihlášen do rozpravy pan poslanec Jiří Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já jsem nechtěl vystupovat, protože jsem si říkal, že toto je jedna z věcí, pro kterou sice budu hlasovat, ale bez nějakého většího nadšení. Když tady ale slyším argumenty, které tady říkají - a teď mi trošku uniká, bývalí, nebo současní členové Věcí veřejných, protože tam se ty věci trošku prolínají, tu je někdo v opozici, pak je zase v koalici a podobně, tu je zapůjčen pro hlasování pro důvěru této vládě...

Dámy a pánové, nebývá často, že bych podporoval vládu, ale v tomto případě, i když z toho nemám radost, musím říci, že asi nám nic jiného, a tedy ani mně, nezbývá. Reprezentuji dnes stranu, která má ve svém přízvisku národní. To národní se projevuje tím, že tato strana po celé své dějiny 115 let sledovala národní zájem. Možná že to někdy přehnala, možná že někdy sklouzla až k nacionalismu, možná že někdy to bylo i plané národovectví, ale myslím, že obavy o národní zájem vždycky více nebo méně oprávněně projevovala.

Co je dnes v českém národním zájmu? Já si myslím, že je to stabilizace eurozóny a stabilizace Evropské unie, protože to jsou přece spojité nádoby. My žijeme ve středoevropském prostoru, 80, 90 % našeho exportu jde do zemí Evropské unie. Dobře, už jsem před léty hovořil na rozdíl od jiných českých politiků, že je potřeba český export jinak diverzifikovat do jiných teritorií světa, aby byl třeba na úrovni podílu, který má německý export ve vztahu k Evropské unii, což je jen tak mimochodem 38 %, ale nestalo se. Takže my jsme pupeční šňůrou svázáni s Evropskou unií a stabilizace eurozóny je v našem národním zájmu.

Strašit se tady, co by to všechno mohlo přinést a kolik desítek a stovek miliard, to si sice můžeme říkat, ale pokud by evropské hospodářství padlo, pak už nebudeme počítat, ať budeme, nebo nebudeme v Evropské unii, nebo budeme v eurozóně, pak budeme počítat jenom ztráty a jenom padlé. Myslím, že v situaci, kdy je Evropa po víkendu, kdy já osobně si nemyslím, že je nějaký velký problém s výsledkem francouzských voleb, naopak si myslím, že je dobré, že byl zvolen prezidentem člověk, který hovoří a má odvahu hovořit o hospodářském růstu a o tom, že je potřeba přestat s nesmyslnými škrty ve státních rozpočtech, ale to může být věc názoru, ale samozřejmě všichni přece sledujeme tenze, které vysílá dneska Řecko. Samozřejmě že nevíme, jak tam vývoj půjde, nikdo nemá nějakou křišťálovou kouli. Evropská unie je ve vztahu k Řecku tím skautem z vtipu, kdy převádí slepého, aniž ten si to přeje. Ale to může být, ale my musíme sledovat svůj národní zájem a národní zájem je nedělat nic pro další destabilizaci Evropské unie. V téhle chvíli by naši partneři brali jako nehoráznost, kdybychom - naši partneři v Evropské unii - vystoupili jiným způsobem nežli partnerským.

Dámy a pánové, já hluboce nesouhlasím se slovy, která tady řekl bývalý předseda nebo bývalý guru, nebo jak to tam mají, Věcí veřejných Bárta, že Evropská unie je neživotaschopný projekt. Takhle se přece neprojevuje. Jestli má Řecko dneska problémy, jaké má, a možná že problémy bude mít za chvíli Portugalsko, tak se podívejte, jaké problémy má deset nebo dvanáct let Kalifornie, jeden z nejbohatších států Spojených států, jeden z nejbohatších států americké unie, a také nikdo nefilozofuje o tom, kdy už se Spojené státy složí. Rozhodně by nás to nikoho nenapadlo. Takže to chce také trošku chladnokrevnosti a trošku zdravého úsudku a neblábolit o věcech, o kterých nic nevíme.

Já, byť s těžkým svědomím a těžko se mi to říká, protože je to vládní návrh, ale považuji návrh z politického hlediska za správný.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Oznamuji, že nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ještě pan kolega Tejc se hlásí. Ne do rozpravy, do rozpravy se nehlásí nikdo, rozpravu končím.

Pan kolega Tejc. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já jsem očekával, že debata bude kratší, proto jsem avizoval předsedům poslaneckých klubů, že bych navrhl, aby se hlasovalo až ve 14.30. S ohledem na to, že bude, předpokládám, vyhlášena polední pauza od 13 hodin, tak buď teď požádám o pauzu v délce tří minut, nebo může proběhnout závěrečné slovo zpravodajů a předkladatele, a pak bych požádal o to, aby se hlasovalo nejdříve ve 14.30 - buď po ukončení polední pauzy, anebo později. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, máme na 14.30 zařazený bod 66, jedno třetí čtení. Můžeme samozřejmě předřadit. Váš návrh zní první po polední přestávce na 14.30 hodin, tedy přerušit tento bod do 14.30 hodin.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 87. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přerušení tohoto bodu do 14.30 hodin? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 87 přítomno 177, pro 151, proti 1. Takto jsme tedy rozhodli.

 

Dámy a pánové, tím končí naše dnešní dopolední jednání. Mám pro vás oznámení o tom, že za pět minut se sejde organizační výbor. Schůze bude pokračovat ve 14.30 hodin bodem č. 45, v němž byla ukončena rozprava.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP