(12.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen pan poslanec Pavel Bém. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bém: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já jsem původně k tomuto bodu vůbec nechtěl vystupovat (smích v sále), ale musím se přiznat, že nakonec jsem svůj úmysl změnil. Inspiroval mě k tomu pan poslanec Viktor Paggio. Řeknu vám proč.

Proč jsem nechtěl vystupovat? Protože si uvědomuji složitou pozici vlády. Je to tanec na vejcích. Nejsme členy eurozóny. Zavázali jsme se být. Nevíme, kdy budeme. Pan poslanec Paggio to odhaduje na dobu šest až osm let. Bůhví, jestli to bude šest až osm let. Může to být méně, může to být více. V každém případě ale v tuto chvíli členské státy eurozóny řeší ekonomický problém, hledají nějaký efektivní nástroj a my jim v tom přece musíme nějakým rozumným způsobem pomoci, nebo alespoň neházet klacky pod nohy.

Na druhou stranu jsem si také říkal - ústavní dokumenty by se neměly měnit salámovou metodou. Vždyť proboha Lisabonská smlouva je takovým ústavním dokumentem. Byl schválen, resp. vešel v platnost v členských státech eurozóny, nebo resp. vešel v platnost 1. prosince 2009. To jsou nějaké tři roky, ani ne. Čili je to správně, že v tuto chvíli takovou salámovou metodou vlastně nějakým způsobem infiltrujeme nebo vstupujeme do Lisabonské smlouvy? Ano, nebo ne?

To, proč nakonec vystupuji, je reflexí, nebo jakýmsi zrcadlem na to, co řekl kolega Paggio. Řekl: Fiskální kompakt nepodporuji, stabilizační evropský mechanismus ano. Až budeme za šest až osm let - teď vás cituji, pane poslanče, omlouvám se - vstupovat do eurozóny, bude vypadat evropský stabilizační mechanismus jinak. Abychom našim přátelům neházeli klacky pod nohy, tak bychom tento dokument dnes měli schválit.

A já jsem poněkud zmaten, dámy a pánové. Já se chci zeptat s ohledem na tu brutální citaci, kterou jsem si půjčil od paní poslankyně Klasnové: Členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv požadavek, jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to prosím pěkně do sedmi dnů od obdržení požadavku, přičemž není definovaná horní hranice nebo horní mez takového závazku. Není stanovena. Já se chci zeptat: Až tedy za šest až osm let vstoupíme - a teď se chci zeptat možná vaším prostřednictvím, paní předsedající, pana ministra Kalouska nebo pana premiéra - až za těch šest až osm let podle pana poslance Paggia vstoupíme do eurozóny, bude to znamenat, že okamžikem vstupu do eurozóny toto ustanovení, tato věta - "členové ESM se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazují zaplatit jakýkoliv kapitálový požadavek, který vůči nim bude učiněn, a to prosím pěkně do sedmi dnů od obdržení požadavku" - znamená to, že se zavazujeme, až vstoupíme do eurozóny, že v okamžiku, kdy eurozóna v rámci stabilizačního mechanismu ESM neodvolatelně a bezpodmínečně zaváže Českou republiku platbou 20 mld. Kč na záchranu potápějící se ekonomiky jednoho z členských států, do sedmi dnů zaplatíme, za měsíc požadavek na zaplacení jiné částky, tentokrát to třeba bude 50 mld. Kč, na pomoc nějaké jiné v problémech se zmítající evropské členské země eurozóny, znamená to, že v okamžiku, kdy vstoupíme do eurozóny, tak tento závazek je pro nás platný? Pokud ani, pak se obávám, že částečně moji předřečníci mají vlastně pravdu. My se zavazujeme k nějakému budoucímu chování a to, že se k němu s velkou pravděpodobností dříve či později dostaneme, to vyplývá prostě ze skutečnosti, že Česká republika se zavázala k tomuto kroku.

Já bych se rád zeptal, abych jako poslanec mohl hlasovat o voze a nikoliv o koze, jak řekl pan premiér, já bych chtěl mít jasno, jestli v okamžiku schválení ESM vzniká právní nárok pro Českou republiku, která okamžikem vstupu do eurozóny může, nebo nemůže být žádána v rámci evropského stabilizačního mechanismu o platbu, případně sankcionována v případě, že by tu platbu nenaplnila. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr Financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Na závěr svého vystoupení si dovolím odpovědět na tu otázku pana poslance Béma.

Nicméně chtěl jsem ještě podotknout k vystoupení pana poslance Bárty: Do eurozóny se nevstupuje. Do eurozóny se přijímá. Nikdo samozřejmě nedonutí členské země eurozóny, aby vzaly mezi sebe zemi, která neplní daná kritéria. Jakkoliv máme v asociační dohodě závazek, který zní "bez zbytečných odkladů vstoupit do eurozóny", neexistuje na světě žádná síla, která by budoucí politickou reprezentaci České republiky tak donutila udělat, pokud nestanoví termín, nepožádá o vstup do ERM II a za dva roky poté do eurozóny. Taková síla prostě neexistuje. To říkám jako politik, který - to říkám také otevřeně - si přeje, aby jednou Česká republika vstoupila do eurozóny. Respektuji, že může být v této Sněmovně řada jiných politiků, kteří si to nepřejí. Ale ať už si to přejeme, nebo nepřejeme, tak si musíme uvědomit, že to rozhodnutí, že tam vstoupíme, a stanovit ten termín, neuděláme my, tato Poslanecká sněmovna to neudělá, udělá to budoucí politická reprezentace, nějaká, a udělá to jenom tehdy, když to prostě bude chtít udělat. Když to nebude chtít udělat, tak to prostě neudělá. A neumím si představit sílu, která by ji k tomu donutila.

To znamená, že to, že bychom při vstupu do eurozóny, jak řekl pan poslanec Bárta, měli možnost cokoli vyjednat - tam se vstupuje za jasně daných podmínek a přijímá se to prostředí, kam se vstupuje, že bychom měli možnost jednat: my bychom k vám vstoupili, ale tady tu větičku bychom ještě chtěli opravit, tady to kritérium bychom chtěli jinak - to je úvaha mimo čas, prostor, všechny vozy, kozy. Prostě nic takového nebude, žádné vyjednávání nebude. Buď budeme plnit kritéria a budeme chtít a ty země nás budou chtít mezi sebe vzít, pak tam budeme, nebo nebudeme plnit kritéria, pak nás tam nevezmou, i kdybychom chtěli, anebo nebudeme chtít, pak se nic takového nestane. To jsou jediné možnosti pro budoucnost.

Že bychom dnes odhlasováním této změny primárního práva jakýmkoliv způsobem limitovali nebo zavázali budoucí politickou reprezentaci v jejím rozhodování, není pravda. Naopak, neschválením bychom pravděpodobně limitovali - ovšem limitovali bychom nejenom Českou republiku, ale limitovali bychom všechny země včetně zemí eurozóny a to si opravdu nejsem jist, jestli je naším zájmem. Jsem přesvědčen, že nikoliv.

Odpověď na otázku pana poslance Béma. Kdybychom dnes byli členy eurozóny a byl by na nás rozpočítán podíl firewallu podle našeho HDP, tak závazek by byl zhruba na 40 mld. cash a zhruba na 310 mld. garancí budoucích plateb. To znamená ano, ale do výše garancí, ne neomezeně. Což připouštím, že je hodně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan kolega Viktor Paggio, poté ještě pan předseda vlády.

 

Poslanec Viktor Paggio: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, nejdříve technickou poznámku k vystoupení kolegy Babáka. Absolutní imunitu představitelé ESM mít nebudou. Budou mít pouze imunitu omezenou na výkon funkce.

Teď kolegovi Bártovi - že připravujeme půdu kolegům za osm až deset let. No, tou výchozí tezí pravděpodobně je, že ESM bude statický. Já jsem přesvědčen o tom, že nebude statický. Jsem přesvědčený o tom, že se bude měnit a bude se vyvíjet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP