(17.40 hodin)
(pokračuje Řihák)

Tento problém, který se sem dal, myslím, že byl opravdu ušit příliš horkou jehlou, a proto vám Senát doporučuje - vrátili jsme to s pozměňovacími návrhy.

Ostatní jsou návrhy, které nejsou možná ani tolik podstatné, ale pokud teď odsouhlasíte vaši poslaneckou verzi, tak si myslím, že to bude velice špatné. Já jsem se snažil zaměřit na veterinárně hygienické a zdravotní problémy.

Nechci tady mluvit o tom, jak tu jeden kolega říkal, že průměrná spotřeba je 10 kg na občana. Mohl bych se ptát, kolik bude povoleno, že se smí zabíjet v té stodole. Bude to povolení na jednoho býka, na deset býků, na sto býků? To je ten problém. Ono kdyby ministerstvo něco chtělo udělat trošku lépe, v zákoně dát zmocňovací ustanovení na vyhlášku a v této vyhlášce, protože vyhláška, pokud vyjde ve Sbírce, tak už ji musí podnikatelé dodržovat, nás mohlo seznámit s tím, jakým způsobem tuto problematiku hodlá řešit.

Je možné, že to opravdu dojde k tomu, že tyto porážky - a buďme upřímní, že určitě možná někde se tyto porážky už načerno provádějí, a pak někomu stačí, když bude v zoufalé ekonomické situaci, že porazí hovězí, porazí ten skot, a protože to nespotřebuje, dodá to do restaurací. A v dnešní době, kdy se šetří na kontrolních orgánech, kdy se šetří např. na veterinární správě na tom, že není pomalu na cesťáky, tak já si myslím, že kontrola ze strany státu nebude. To si myslím, že jsou důležité věci.

Záleží na vás. Vy to tady můžete přehlasovat. Ale možná aby vám se nestalo, že si jednou půjdete něco koupit, něco pro vaše děti, koupíte si nějaké nezávadné potraviny. Víte, náš systém kontroly živočišných produktů, potravin a surovin je velice dobrý a je složen z mozaiky, ať je to prevence, nebo je to prohlídka zvířat před poražením, po poražení, při poražení nebo odběry, vzorky, vždycky to byla dobrá mozaika, která držela. Jsem přesvědčen o tom, že vy teď vytrháváte kamínek z této mozaiky, protože u veterinární... Dobře, už to asi ukončím, abych se neopakoval. (Potlesk.)

Záleží na vás. V severních Čechách dnes vidíme, jak stát rezignoval na bezpečnost občanů. Přiznává to i policie, že tady stát rezignoval na bezpečnost občanů. Já bych byl rád, abyste nerezignovali na bezpečnost potravin pro naše děti. Děkuji vám a podpořte senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady faktickou Františka Laudáta. Nebo je to jen náhodné stisknutí? Ani tady není. Dobře. Prosím pana ministra Fuksu.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážený pane předsedající, vážení poslanci a poslankyně, musím zásadně odmítnout to, že by tímto zákonem došlo k ohrožení zdraví lidí a zvířat. To za prvé.

Za druhé i samotným předkladatelem tady bylo řečeno, že náš dozorový systém je skutečně kvalitní, a prokázaly to příběhy e.colové a dioxinové, takže skutečně nehrozí to, že by se na český trh dostalo něco, co by bylo bez dozoru a bez kontroly veterináře.

Třetí věc je ta, že chceme srovnat pravidla hry, jako jsou třeba v sousedních zemích, kdy tyto domácí porážky se můžou dělat i doma. Všichni hovoříme o tom, že chceme zvýšit zaměstnanost na venkově. Proto touto aktivitou dáváme lidem práci na venkově a je zcela pochopitelné, že se tyto kroky nemusí třeba líbit velkým masokombinátům, protože ony přijdou o určitou práci.

Dejme této novince šanci a podpořte sněmovní návrh. Děkuji za pozornost. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo ještě v rámci rozpravy, kterou - Jaroslav Vandas. Prosím pana poslance, který se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jaroslav Vandas: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, myslím si, že panem doktorem Řihákem byla vznesena řada rozumných důvodů, proč přijmout senátní návrh.

A jinak budu velice stručný. Když jsem tady poslouchal, co říkal, tak se mi vybavily některé scény z knihy Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tohle je poslední příspěvek do rozpravy, kterou tím pádem definitivně končím. Může samozřejmě ještě vystoupit navrhovatel nebo zpravodaj, ale ti už vystoupili, tak zřejmě už všechno vyčerpali a můžeme hlasovat. Takže gong.

Budeme hlasovat o návrzích. Máme tu nejdřív hlasování podle § 97 odst. 4 jednacího řádu Sněmovny, to je samozřejmě návrh schválený Senátem. K přijetí usnesení v tomto okamžiku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců, to je toto hlasování nad návrhem

 

Senátu. Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 279/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 279/4.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválení tohoto textu usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 25, přihlášeno je 174, pro hlasovalo 40, proti 91, takže pro toto znění schválené Senátem hlasovala pouze menšina poslanců a my jsme to neschválili.

 

Budeme nyní hlasovat podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. Nyní je potřeba ke schválení souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. Teď je potřeba 101 poslance.

 

Budeme hlasovat toto usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 279/3.

Kdo je pro tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 26, přihlášeno je 174, pro hlasovalo 146, proti 16, bylo to přijato. Tento návrh zákona jsme přijali.

 

Prosím pana poslance Bartoše.
Přihlásit/registrovat se do ISP