(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Nejprve vám přečtu další omluvy, které mi dorazily. Dnes od 15.30 hodin se omlouvá pan poslanec Šlégr z pracovních důvodů. Dále se omlouvá pan poslanec Šťovíček z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, dále pan ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z odpolední části jednání z důvodu účasti na jednání 9. schůze Senátu, paní poslankyně Anna Putnová z dnešního jednání Poslanecké sněmovny od 16.30 hodin z pracovních důvodů a dále pan poslanec Josef Novotný od 15.30 hodin z důvodu pracovního programu mimo Prahu.

Budeme pokračovat pevně zařazenými body, a to v pořadí body 35, 36, 37, 31, 32, 33, 9 a 10. Nyní nejprve prosím předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby vyhlásil výsledky voleb, které proběhly dnes před polední přestávkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, vážená paní předsedající. Konstatuji, že se jednalo o nejsložitější volbu, která postihla Poslaneckou sněmovnu od jejího vzniku.

 

99.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Seznámím vás s volbou členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury, kde bylo vydáno 171 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 170 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro Pavla Hojdu 149 hlasů, pro Jiřího Rusnoka 129 hlasů, pro Bořivoje Šarapatku 131 hlas.

Konstatuji, že v prvém kole byli zvoleni všichni tři kandidáti. (Potlesk.)

 

100.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Dále vás seznámím s výsledky volby členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení.

Bylo vydáno 171 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 170 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy rozdány takto: pro Lenku Andrýsovou 126 hlasů, pro Jana Babora 143 hlasů, pro Františka Beneše 144 hlasů, pro Václava Horáčka 134 hlasy a pro Zdeňku Horníkovou 133 hlasy.

Konstatuji, že všichni kandidáti byli zvoleni. (Potlesk.)

 

102.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s volbou jednoho člena Rady Českého rozhlasu, kterému funkční období skončí 15. 3. 2012.

Vydáno bylo 171 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 168 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto - bez křestních jmen a titulů: pro pana Beera 3 hlasy, pro pana Floriana žádný hlas, pro pana Hazuku 1 hlas, pro pana Křivana 1 hlas, pro pana Matějku 3 hlasy, pro pana Milera 21 hlas, pro pana Stehlíka 2 hlasy, pro pana Šafaříka 92 hlasy, pro pana Tesaře 2 hlasy, pro paní Vučkovou žádný hlas a pro paní Žantovskou taktéž žádný hlas.

Konstatuji, že v prvém kole byl zvolen Petr Šafařík členem Rady Českého rozhlasu, kterému funkční období skončí 15. 3. 2012.

 

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s volbou tří členů Rady Českého rozhlasu, kteří budou tuto pozici obsazovat na šestileté volební období.

Vydáno bylo 171 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 168 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto - bez křestních jmen a titulů: pro pana Beera 11 hlasů, pro pana Floriana 4 hlasy, pro pana Křivana 2 hlasy, pro pana Kukuczku 86 hlasů, pro pana Matějku 3 hlasy, pro pana Milera 23 hlasy, pro pana Stehlíka 88 hlasů, pro pana Šafaříka 20 hlasů, pro pana Tesaře 87 hlasů, pro paní Vučkovou žádný hlas a pro paní Žantovskou 6 hlasů.

Nadpoloviční většinu tvoří 86 hlasů, zvoleni byli pan Ervín Kukuczka, Ivan Tesař a Michal Stehlík na šestileté volební obdoby za členy Rady Českého rozhlasu.

 

103.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Seznámím vás s výsledkem volby jednoho člena Rady České televize, kterému končí funkční období dne 19. března 2014.

Bylo vydáno 171 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 166 platných i neplatných hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto - bez křestních jmen a titulů: pro pana Bajaju 92 hlasy, pro pana Bohdala 1 hlas, pro paní Gellovou žádný hlas, pro pana Jankovce žádný hlas, pro pana Kühna 9 hlasů, pro paní Mackovou 1 hlas, pro pana Motla žádný hlas, pro pana Nováka 21 hlas a pro pana Ostrého, Smutného, Tarabu a Závozdu pro každého 1 hlas.

Konstatuji, že členem Rady České televize, kterému končí funkční období dnem 19. 3. 2014 se stal Antonín Bajaja.

 

Konečně mi dovolte, abych vás seznámil s výsledkem volby tří členů Rady České televize na šestileté volební období.

Bylo vydáno 171 hlasovacích lístků, odevzdáno pak bylo 168 hlasovacích lístků. Pro navržené kandidáty byly hlasy odevzdány takto: pro pana Bajaju 17 hlasů, pro pana Bohdala 1 hlas, pro paní Gellovou žádný hlas, pro pana Jankovce 81 hlas, pro pana Kühna 98 hlasů, pro paní Mackovou žádný hlas, pro pana Motla 3 hlasy, pro pana Nováka 23 hlasy, pro pana Ostrého 8 hlasů, pro pana Smutného 1 hlas, pro pana Tarabu 2 hlasy a konečně pro pana Závozdu 82 hlasy.

Konstatuji, že na šestileté volební období byl zvolen členem Rady České televize pan René Kühn a do druhého kola této volby pak postupují pánové Jiří Závozda, Michal Jankovec, Daniel Novák a Jaromír Ostrý.

Chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby druhé kolo volby členů Rady České televize na šestileté volební období proběhlo zítra ve 12.30 hodin, byť volební komise diskutovala i možnost hlasovat až současně se jmenováním člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, toto však proběhne nejdříve za 14 dní. Domnívám se, že by bylo nevhodné, aby zvolení členů Rady České televize mělo tak dlouhý časový odstup. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby druhé kolo proběhlo zítra ve 12.30. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP