(12.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji projednávání bodu č. 79. Je to

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 256/ - třetí čtení

Prosím tedy ke stolku zpravodajů pana ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Prosím také zpravodajku výboru pro sociální politiku paní poslankyni Renátu Witoszovou. (Není v sále.) Prosím někoho ze sociálního výboru nebo předsedu poslaneckého klubu. Paní poslankyně Witoszová není mezi omluvenými, prosím o zprávu, zda je přítomna. Zatím budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, abych mezitím dostala zprávu, zda paní poslankyně je, nebo není přítomna, nebo jak to dále vyřešíme.

Oznamuji, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 256/2, a otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Je zde prostor pro legislativně technické úpravy či gramatické. Hlásí se někdo? Pan ministr Drábek má slovo. Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom krátce zopakuji, že hlavním cílem předloženého návrhu je transpozice směrnice 2009/38/ES o zřízení Evropské rady zaměstnanců a návrh též obsahuje legislativně technické úpravy, které souvisejí s nálezem Ústavního soudu č. 116/2008, jak jsem podrobně odůvodnil v rámci prvního a druhého čtení.

Výbor pro sociální politiku doporučil, aby byl návrh schválen s pozměňovacími návrhy, s nimiž souhlasím, stejně jako s pozměňovacím návrhem předneseným paní poslankyní Witoszovou. Všechny totiž mají legislativně technickou povahu a chtěl bych za ně poděkovat.

Protože návrh zákona zapracovává právo Evropské unie se stanoveným datem účinnosti, jeho přijetí je velmi potřebné, a proto vás chci požádat o jeho podporu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Nemám zatím žádnou informaci o paní poslankyni Witoszové, ale mám - moment, prosím. (Poslankyně vychází do sálu.) Paní poslankyně už je přítomna, necháme ji vydýchat pár vteřin a já ji poprosím, aby se ujala své role.

Zatím ještě jednou se zeptám, zda se někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Paní zpravodajku požádám, aby oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a spolu s panem ministrem se k nim vyjádřila. Paní zpravodajka, paní poslankyně Renáta Witoszová - prosím o návrh procedury.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den, paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, chtěla bych jenom říci, že se jedná o implementaci zákona, jedná se o dva pozměňovací návrhy a samozřejmě se jedná o celkové schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili máme zde hlasování tři, hlasování o pozměňovacím návrhu A, B a C, o zákonu jako celku. Proto si myslím, že Sněmovna nemusí hlasovat o proceduře. Námitku nevidím proti tomuto postupu.

Zeptám se tedy na první návrh. Paní zpravodajku prosím, aby nás seznámila s prvním návrhem, o němž budeme hlasovat.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Takže jako první doporučuji pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku č. 33.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, jedná se o pozměňovací návrh pod písmenem A. Zeptám se na stanovisko paní zpravodajky. (Kladné.) Pana ministra. (Kladné.)

 

Zahajuji hlasování číslo 231. Táži se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 231, přítomno 132, pro 62, proti 11. Návrh byl zamítnut.

 

Ale proběhne kontrola hlasování. Prosím vás tedy chvíli o trpělivost. Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás, prosím o vaši novou registraci. (Jsou slyšet nelichotivé poznámky k pozornosti při hlasování: Protože tady kecají, místo toho, aby hlasovali.) Bude zde tedy námitka? Námitka - pan ministr zemědělství Fuksa.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, já jsem hlasoval pro, a objevil jsem se jako nehlasující.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže je zde námitka. Zahajuji hlasování číslo 232. Táži se, kdo souhlasí s touto námitkou proti předchozímu hlasování. Kdo je proti námitce?

Hlasování číslo 232, přítomno 113, pro 95, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu, který je uveden pod písmenem A.

Zahajuji hlasování číslo 233. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 233, přítomno 116, pro 66, proti 15. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Druhým pozměňovacím návrhem byl návrh, který změní nabývání účinnosti, které má být dnem jeho vyhlášení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to návrh, který je uveden pod písmenem B. Prosím o stanoviska. (Paní poslankyně - kladné.) Pana ministra. (Kladné.)

Zahajuji hlasování číslo 234. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 234, přítomno 116, pro 65, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy nás čeká hlasování o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 256."

Zahajuji hlasování číslo 235. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 235, přítomno 119, pro 68, proti 18. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končí tím projednávání bodu 79, sněmovního tisku 256. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb.,
o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 269/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Též zpravodajku ústavněprávního výboru paní poslankyni Ivanu Weberovou poprosím, aby si sedla ke stolku zpravodajů, a oznámím, že jsme obdrželi sněmovní tisk 269/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a též pozměňovací návrhy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP