(Jednání pokračovalo v 17.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat dalšími body zařazenými do programu. Dříve než přistoupíme k projednávání následujícího bodu, hlásí se pan poslanec Jeroným Tejc a já mu dávám slovo. (V sále je hluk.)

Prosím, abychom se ztišili a vzájemně se slyšeli, i pana poslance. Prosím o klid.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já tady nestojím proto, abych požádal jménem poslaneckého klubu sociální demokracie o přestávku, ač by možná někteří byli rádi, nicméně chtěl bych se ještě vrátit k té situaci, která tady byla těsně předtím, než byla přestávka vyhlášena. Logicky nemůžeme reagovat po vyhlášení přestávky a já vůbec nezpochybňuji právo kteréhokoli z klubů požádat o přestávku, tak jak to učinil předseda poslaneckého klubu TOP 09 pan poslanec Gazdík. Nicméně chtěl bych se důrazně ohradit proti tomu, co řekl, a prostřednictvím paní předsedající jej vyzvat, aby příště, až bude žádat o přestávku na jednání klubu TOP 09, protože tady nebudou všichni koaliční poslanci a nebude tady většina 101 hlasů, kterou potřebuje, aby toto přiznal, aby to tu nemuselo být jako v mateřské školce, nemuseli jsme se vzájemně vymlouvat jeden na druhého, protože důvod, proč byla tato přestávka, byla žádost klubu TOP 09, nedostatek koaličních poslanců pro hlasování o dvou zákonech, které jsou vráceny Senátem, nikoli tak, jak bylo zmíněno panem poslancem Gazdíkem, snad neúčast hejtmanů jako předkladatelů za ČSSD. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a nyní, pokud je všeobecná vůle, navrhnu další postup. Než přistoupíme k projednávání návrhů zákona - jedním zamítnutým a jedním vráceným Senátem - tak na žádost předsedy Senátu navrhuji umožnit vystoupení senátorům Miroslavu Nenutilovi a senátoru Petrovi Pakostovi. Prosím, abyste se zaregistrovali ve svých hlasovacích zařízeních, pokud jste tak již neučinili, a o tomto návrhu, čili vyjádření souhlasu s vystoupením senátorů, dám hlasovat poté, co vás ještě jednou odhlásím na žádost z pléna. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami, a počkám, až bude dostatečné kvorum.

  

Znovu zopakuji, budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s vystoupením pánů senátorů Nenutila a Pakosty.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento můj návrh, nechť stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 119 z přihlášených 124 poslanců pro 118, proti 1. Tento návrh byl přijat. Sněmovna vyslovila souhlas s přítomností obou pánů senátorů.

  

Můžeme tedy přistoupit k dalšímu bodu, kterým je

 

1.
Návrh zákona o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 131/4/ - zamítnutý Senátem

Vítám pana senátora. Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh, nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 131/5.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil pan poslanec Martin Vacek, a dávám mu tímto slovo.

 

Poslanec Martin Vacek: Dobrý den, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, cílem předloženého návrhu je změna organizační struktury úřadů práce, která je předpokladem pro další změny v oblasti správy služeb zaměstnanosti a dávkových systémů.

Návrh, který zde projednáváme, byl v průběhu projednávání v Senátu kritizován zejména z důvodu nestandardního legislativního procesu, způsobu zpracování, projednávání, chyb v zákoně. Dále bylo kritizováno nedostatečné zpracování finančních nákladů na změnu, nesystémovost a další související věci. Pokud k tomuto bude otevřena diskuse, jsem samozřejmě připraven toto okomentovat.

Nicméně je potřeba připomenout, že návrh počítá s větší pružností a efektivností fungování úřadů práce. Současná soustava úřadů je totiž dvoustupňová, kdy na prvním stupni působí 77 samostatných úřadů. Těm je poté nadřízeno MPSV až teprve z druhého stupně. Takovýto systém je dále finančně náročný, není v něm jednotnost v rozhodování a je nejednotnost vnitřního uspořádání.

Návrh vám byl ve všech předešlých projednáváních představen a já vás žádám o to, abyste podpořili tento zákon, tak aby mohla být ujednocena politika zaměstnanosti a aby systematičnosti bylo učiněno zadost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Dřív, než se zeptám paní zpravodajky, zda se chce vyjádřit, tak vám oznámím, že pan poslanec Sobotka má náhradní kartu číslo 10.

A nyní bych se ráda zeptala paní zpravodajky výboru pro sociální politiku poslankyně Emmerové, zda se chce jako zpravodajka výboru k usnesení Senátu vyjádřit. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych pronesla řeč, která se vztahuje k rozhodnutí Senátu o zamítnutí tohoto zákona.

Tento zákon prodělal určitý vývoj, kdy jej předložili koaliční poslanci a kdy v průběhu jeho projednávání došlo k celé řadě změn už jenom ve výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Další změny byly navrženy před projednáváním v Senátu. Na úrovni Poslanecké sněmovny byl tedy zákon schválen, ale potom existoval ještě další vývoj právě při projednávání v Senátu, a to napříč politickým spektrem. Bylo tam řečeno, že to je návrh zřejmě několika méně zkušených poslanců, protože obsahuje tolik chyb jak češtinářských - ty by nebyly možná tak rozhodující pro platnost zákona - ale i stylistické a hlavně věcné závady, že bylo potřeba tyto všechny soustředit a podat je z pozice Ministerstva práce a sociálních věcí. Také byla stanovena krátká legisvakanční lhůta a byla obejita legislativní pravidla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP