(18.40 hodin)

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Nerad hovořím takhle přes mikrofon se svým kolegou Pavlem Kováčikem. Ale víte, už tady bylo jedno přirovnání z bajek. Ono letos to bude 50 %, příští 20 a pak třeba nula. To je jako v té bajce, že farmář odnaučoval kobylu žrát. Nejdřív jí dal 50 % žrádla, pak 20 % a pak, když už ji to skoro odnaučil, tak ona mu chcípla. Já mám strach, aby nám nechcíplo naše zemědělství. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan poslanec Kováčik chce reagovat.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Omlouvám se, že zdržuji, ale některé body, které byly předtím, trvaly podstatně déle.

Jenom drobná poznámka. Já jsem to řekl velmi jemně, tak to řeknu teď ještě tvrději. KSČM nebyla ani u asociačních dohod pro naše zemědělce, nebyla ani u vyjednávání například v Kodani, například kdekoli jinde, kde se pekly nevýhodné podmínky pro naše zemědělce! Kde se ztratila konkurenceschopnost našich zemědělců, našich potravinářů, našich zpracovatelů.

Chtěl bych poprosit, pojďme ukončit tuto diskusi a pojďme už hlasovat, protože máme tady ještě řadu jiných bodů, které je potřeba udělat. Ale v tomto případě mám snad právo říci, že navzdory tomu, že za průšvih, ve kterém jsou čeští, moravští a slezští zemědělci a zpracovatelé, KSČM nemůže! Tak jim alespoň teď tímto hlasováním alespoň trošičku pomůže k tomu, aby mnohé podniky nepadly za hranu, nepřešly přes řeku smrti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dalším přihlášeným je pan poslanec Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo. Dovolte, abych se též vyjádřil k tomuto bodu. Musím předem říci, že jsem trochu ve střetu zájmů, protože sám mám zemědělskou firmu. Začínali jsme před dvaceti lety, tehdy absolutně bez dotací. Potom časem přišly malé dotace, potom přišly evropské dotace a naše dotace se tedy krátí, evropské stoupají. Jsme rádi za to a věřím, že to, i když s odřenými zády, nějak přežijeme.

Já dávám plně za pravdu panu kolegovi Kováčikovi, že je lepší něco málo než vůbec nic. Zemědělec zkrátka vydrží, a proto jsem pro to, abychom hlasovali pro tento návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Reagovat chce ještě pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji. Nebojte se, mluvím naposledy, nebudu tady vést diskusi s kolegou Kováčikem v tomto bodě, samozřejmě. Chci jenom říci jednu věc. Od asociačních dohod, kdy zemědělství bylo v červených číslech, se dostalo do černých čísel. Teď nechci brát v potaz, jestli byly výhodné, nebo nevýhodné, ale poslední roky, nebo loňský rok, vypadá to, že i letošní rok, jdeme dolů zpět k červeným číslům. A já se nechci dočkat toho, aby na základě současné politiky se dostalo zemědělství do ztráty, a tím do problému, jak získat bankovní úvěry a další. To je má odpověď na to, co zde řekl kolega Kováčik. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. V tuto chvíli jestli se nikdo další nehlásí do všeobecné rozpravy, nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu a můžeme přistoupit k rozpravě podrobné, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím, že se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a uděluji závěrečné slovo panu ministrovi. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Paní předsedající, děkuji za slovo. Já tady skutečně nechci reagovat na to, co bylo řečeno, a soupeřit o tom, které ministerstvo dělalo větší úspory. Chci konstatovat, že nám opravdu ale nezbývá nic jiného, než být optimisty, protože v této společnosti v tento čas a s těmi diskusemi nám skutečně nezbývá než být optimista.

Chci jenom říci pro všechny, kteří neznají zemědělský sektor: To, jaké máme podmínky, se vyjednávalo v letech 1994, 1995, 1996. Pravidla hry pro celou Evropu byla stanovena na roky 2007 až 2013. Každý, kdo chce být realista, musí vnímat realitu a ta spočívá v tom, že 95 % této politiky je pevně dáno, té finanční politiky. My máme jenom kousek možností ji dofinancovávat. Vím, že všechny rozčiluje to, že top-upy v tuto chvíli jsou namalovány jako nula. Jestliže šetří každá česká rodina, tak musí šetřit i tento sektor zemědělství. Nicméně možnosti do budoucna samozřejmě jsou. Potřebujeme podporovat české zemědělce, vnímáme to z pohledu toho, že český zemědělec musí mít srovnatelné podmínky, jako má rakouský, který je třeba o 20 kilometrů dále, nicméně v tuto chvíli sestavujeme a reagujeme na vývoj ekonomiky. Diskutovali jsme ta témata v celkovém rozpočtu a já bych moc chtěl poprosit všechny, abychom tuto realitu vnímali a naopak abychom napnuli všechny síly pro to, abychom nové pozice ve společné zemědělské politice po roce 2013 vyjednali úspěšněji a lépe. A pojďme tomu věnovat především veškerou svoji energii. A děkuji za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu poslanci Kováčikovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jen jedno, v čem s panem ministrem nesouhlasím, tady zmíním. A to je to, co říkal o každé české domácnosti jako vzoru, protože musí šetřit i zemědělec.

Český, moravský a slezský zemědělec šetří už dvacet let. Český, moravský a slezský zemědělec zde udržoval relativně přijatelnými cenami potravin sociální smír po celou dobu popřevratového období. Český, moravský a slezský zemědělec má dnes pouze tříčtvrtinovou úroveň příjmů oproti ostatním kategoriím. A my po něm chceme, aby dál šetřil, dál si utahoval opasky. To si myslím, že už naráží doopravdy na mez možného.

Tolik ta debata, kterou jsme vedli zde s kolegou Skopalem. Ale jak říkám, nepatří mi jako zpravodajovi komentovat rozpravu, patří mi konstatovat pouze to, že v podrobné rozpravě nebyl přednesen žádný návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Nyní budeme moci přistoupit k hlasování. Chcete, pane zpravodaji, ještě něco pronést? Už nechcete.

 

Takže je tady pouze jeden návrh usnesení a my to máme jako usnesení zemědělského výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 201. Ze 144 přihlášených pro 94, proti 2. Návrh usnesení byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu

 

144.
Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011
/sněmovní tisk 196/

Tento vládní návrh uvede ministr zemědělství Ivan Fuksa. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ještě jednou dobrý večer. Návrh, který zde předkládáme, zpracoval podle zákona 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, sám Státní zemědělský intervenční fond. Je to návrh rozpočtu na rok 2011. Tento rozpočet respektuje celkové dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství, které jsou právě přiděleny zmíněnému SZIF na rok 2011, a to ve výši historicky nejvyšší částky, která kdykoliv byla, a je to 42,5 mld. korun. Z toho na společnou zemědělskou politiku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši přes 41 mld. korun, na marketingovou činnost ve výši 117 mil. korun a na správní výdaje ve výši 1,2 mld. korun.

Přidělená dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství na rok 2011 nezabezpečuje v plné výši právě již zmiňované národní spolufinancování Programu rozvoje venkova, a národní doplňkové platby k přímým podporám, tzv. top-upy, nebyly pro rok 2011 přiděleny v tuto chvíli žádné. Tyto dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství jsou v návrhu rozpočtu SZIF na rok 2011 dále navýšeny o mimorozpočtové zdroje, a to konkrétně v celkové výši celého SZIF na 43 mld. 950 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP