(11.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Ten návrh byl původně koncipován jaksi po dlouhých týdnech, neřku-li měsících intenzivní práce celé řady poslanců prakticky ze všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. Je zde výstup v podobě usnesení výboru pro bezpečnost, který zachovává na jedné straně původní filozofii řešení diváckého násilí, spolupráce sportovních svazů a obcí, pořadatelů, vlastníků sportovních areálů a policie. Oproti původnímu návrhu tedy zůstává, pokud bude přijat tento pozměňující návrh, platný pouze seznam jeho předkladatelů.

A tím se dostávám k tomu, co bych si nepřál. Nepřál bych si, aby po velmi intenzivní, férové, věcné spolupráci poslanců ze všech politických stran, spolupráci se zástupci policie, Ministerstva vnitra a jednotlivých sportovních svazů po přijetí tohoto návrhu zákona byl tento zvednut a namalován jednou barvou jedné politické strany.

Co bych si oproti tomu přál? Přál bych si, aby témata navýsost věcná přestala být předmětem jednoduchých krátkodobých řešení a reakcí, aby přestala být zneužívána nebo využívána v jinak přirozeném politickém soupeření a aby to, co proběhlo při projednávání tohoto zákona, bylo mementem pro nás pro všechny. Když se odhodí emoce, když se odhodí plochá, jednoduchá politika, jsme schopni se dohodnout. Návrh usnesení výboru pro bezpečnost je takovouto podobou dohody a já bych si tedy velmi přál, aby tento návrh zákona byl vnímán a byl prezentován jako konsensuální návrh zákona zpracovaný všemi politickými stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně.

To je tedy, co jsem chtěl říci k této věci, a věřím, že se nestane to, co si nepřeji, protože pokud bude přijat tento návrh zákona oproti tomu původnímu, zůstává platný pouze jeho název. A současně si ještě víc přeji to, co jsem řekl, že si přeji.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu poslanci Ivanu Langerovi. Sděluji, že pan poslanec Petr Gandalovič má náhradní kartu číslo 35.

O slovo se v rámci rozpravy obecné přihlásil pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím souhlasit s tím, co říkal kolega Ivan Langer. Tento zákon se opravdu projednával napříč politickými stranami a i ten pozměňující návrh jsme předložili spolu s kolegou Jirkou Čepelkou z ODS. A k té genezi musím říci, že to bylo Ministerstvo vnitra, které zahájilo řekl bych celou tu chronologii toho projednávání a řešení diváckého násilí. Já se domnívám, že i když to začalo fotbalem, tak celý zákon po všech konzultacích odpovídá potřebám sportovního prostředí. Takže bych chtěl všem, kdo se zúčastnili, také poděkovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Šplíchalovi. Nemám žádnou jinou přihlášku do obecné rozpravy, ale pan kolega Čepelka se hlásí. Prosím, má slovo.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych v podstatě chtěl potvrdit slova předřečníků s tím, že ten impuls v podstatě byl zákon o fotbale. To nebyl zákon o sportu, kde se kolegové ze sociální demokracie nechali unést tím, co se stalo zhruba před rokem v prvním jarním kole českomoravské fotbalové ligy neboli Gambrinus ligy, a připravili návrh, který v podstatě vyhovoval fotbalu, ale neakceptoval ostatní sporty, kde též může docházet k diváckému násilí. A já bych chtěl poděkovat kolegovi Karlu Šplíchalovi za trpělivost, kterou se mnou měl, protože já jsem se jal zkoumat pravidla všech možných sportů, soutěžní řády a podobně, abychom ze zákona odstranili naprosté disharmonie s pravidly zásadních sportů. Prostě v žádném sportu nemůže vlastník sportovního stánku ukončit utkání. Ve všech sportech je to dáno rozhodčímu.

Dali jsme si spoustu práce a musím říci, že tak jak je ten zákon dnes předkládán, myslím, že ještě si osvojím jeden pozměňovací návrh, který jsme s Karlem dopracovali potom, co skončilo jednání výboru pro bezpečnost. Myslím si, že zákon, projde-li v té podobě, tak jak jej předkládáme, bude vyhovovat všem kolektivním sportům, u kterých lze očekávat, že by mohlo dojít k diváckému násilí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Zeptám se dalších kolegyň nebo kolegů, zda se chtějí přihlásit do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Zde mám jednu přihlášku písemnou, a to od pana poslance Vladimíra Šoltyse. Má slovo, prosím.

 

Poslanec Vladimír Šoltys: Dobré dopoledne, vážená předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si osvojit pozměňovací návrh pana poslance Suchánka ke sněmovnímu tisku č. 756, který vám byl rozdán do lavic. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám a prosím, pan kolega Čepelka též do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Jiří Čepelka: Děkuji, paní místopředsedkyně, jak již jsem avizoval, dovolte, abych si osvojil pozměňovací návrh, který předkládám společně s kolegou Karlem Šplíchalem.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i vám. Zeptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu, a nemýlím-li se, tak nezazněly - pan zpravodaj mě určitě kontroluje - nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom teď mohli rozhodnout, takže končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji jak zástupci navrhovatelů, tak také panu zpravodaji. Vyrovnali jsme se tím s bodem č. 27, sněmovním tiskem 756 ve druhém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

38.
Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 990/ - druhé čtení

Prosím, aby tento návrh za navrhovatele představil pan poslanec Pavel Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, místopředsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, návrh, který máme dnes na lavicích a budeme ho projednávat, je velmi stručná novela obchodního zákoníku. Oč je tato novela stručnější, tak je ale velmi důležitá a důležitější pro tisíce subjektů žijících v této zemi. Je to návrh, který řeší obranu proti tzv. katalogovým firmám, je to návrh, který zpřesňuje ustanovení týkající se nekalé soutěže, a je to návrh, který znamená, že tisíce našich podnikatelů, obcí, zástupců církví, veřejných institucí ušetří ročně obrovské peníze. Je to návrh, který znamená, že fakticky těmto všem subjektům snižujeme daňovou zátěž, protože opravdu se jedná o tisíce eur ročně. Je to návrh, který je velmi potřebný.

Já bych chtěl poprosit, abychom dnes prošli druhým čtením, a chtěl bych také poprosit, budu zde mít návrh, abychom se zabývali v dalších etapách projednávání verzí, která byla přijata jako komplexní pozměňující návrh na úrovni ústavněprávního výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Pavlovi Němcovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 990/2. Prosím, aby se slova ujala nyní zpravodajka výboru paní poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji, paní předsedající, vážené dámy, pánové, ústavněprávní výbor se sněmovním tiskem 990, novelou obchodního zákoníku, zabýval na své 69. schůzi dne 17. února a přijal usnesení číslo 183, kdy byl schválen ústavněprávním výborem komplexní pozměňovací návrh a bylo přijato usnesení, že doporučujeme, aby Poslanecká sněmovna schválila novelu ve znění komplexního návrhu, tak jak jej schválil ústavněprávní výbor. Z toho důvodu navrhuji, aby potom dále ve třetím čtení byl tento návrh zákona schválen.

Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP