(11.20 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní kolegyně. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Vyzývám vás tedy, abyste se přihlásili, pokud chcete v rámci obecné rozpravy vystoupit. Žádnou přihlášku nevidím, končím tedy obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím, pan kolega Němec má slovo jako první.

 

Poslanec Pavel Němec: Já pouze zopakuji návrh. Navrhuji, abychom hlasováním rozhodli o usnesení, že za základ dalšího projednávání bude vzat komplexní pozměňující návrh ústavněprávního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Chcete, abychom o tom rozhodli teď ve druhém čtení, nikoli na začátku třetího čtení? Dobrá. Pokud není námitka proti tomuto postupu, je zde návrh na to, abychom za základ dalšího projednávání vzali komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru.

Ještě je zde žádost, abych vás odhlásila. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali. (Předsedající čeká, až bude v sále dostatek poslanců.) Zatím nemohu dát hlasovat, neb přihlášených je 59, jak všichni vidíte, čili musíme počkat na kvorum 67. Zda se ho dočkáme, to uvidíme za malou chvíli. Prosím vás zatím o trpělivost...

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100. Táži se, kdo je pro, abychom za základ příštího projednávání vzali komplexní pozměňovací návrh ústavněprávního výboru. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 100, přítomno 78, pro 62, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vyrovnali pro tuto chvíli se vším, co bylo možno v rámci druhého čtení projednávat. Končím jednak podrobnou rozpravu, jednak celé projednávání bodu číslo 38, sněmovního tisku 990 ve druhém čtení.

Děkuji jak panu navrhovateli, tak paní zpravodajce. O slovo se hlásí paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v zastoupení předsedy poslaneckého klubu Strany zelených požádala o laskavé svolení s vyhlášením přestávky do 13 hodin. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Je zde žádost poslaneckého klubu, které vyhovím. Vyhlašuji přestávku do 13 hodin s tím, že poté bude následovat polední přestávka. Sejdeme se zde ve 14.30 hodin v bloku vyhrazeném ústním interpelacím. Nejprve proběhnou interpelace na předsedu vlády a poté na členy vlády, na jednotlivé ministry. To je vše, co jsem vám pro tuto chvíli mohla sdělit.

 

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP