Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
23. října 2009 v 9.06 hodin
Přítomno: 155 poslanců
 

 

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 64. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jak to již učinil pan poslanec Adam, má náhradní kartu číslo 8, a pan poslanec Lhota a náhradní karta číslo 10.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Boháč, Červenka, Čurdová, Dub, Hojda, Jacques, Kasal, Klas, Kratochvíle, Krill, Kvapil, Langer, Menzel, Michalík, Paroubek, Levá, Reisiegel, Seďa, Snítilý, Svoboda, Šedivá, Valouch a Zajíček. Z členů vlády potom předseda vlády Jan Fischer, ministr Barták, místopředseda vlády Kohout, paní ministryně Kopicová, ministr Pecina, ministr Riedlbauch a ministr Vondruška.

Dnešní jednání zahájíme přerušeným bodem 1, kterým je vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, sněmovní tisk 913. Dále bychom měli teoreticky pokračovat bodem 77, tedy zprávou předsedy vlády k programovým prioritám vlády na období do řádných voleb. Předseda vlády pan Jan Fischer a oba dva místopředsedové vlády jsou na dnešek řádně omluveni, důvod je vám všem znám - státní návštěva viceprezidenta Spojených států amerických. Tedy po dohodě s předsedy poslaneckých klubů dnes nebudeme bod 77 projednávat. Dále jsou v pořadí pevně zařazené body 67, 99 a 10.

Než přikročíme k projednávání státního rozpočtu, jsou ještě řádně přihlášeni kolegyně a kolegové se svými náměty na změnu programu. Jako první požádám paní poslankyni Gabrielu Kalábkovou. Vážená paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Kalábková: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem chtěla poprosit Sněmovnu o zařazení projednání tisku číslo 907 na dnešek po již pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano. Paní poslankyně Konečná. Máte slovo, vážená paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, také mně dovolte požádat vás o pevné zařazení tisku číslo 766, bod 4. Je to druhé čtení návrhu zákona o prevenci proti závažným haváriím, které je konzultováno i s ministrem životního prostředí, již po pevně zařazených bodech, teď nevím, jestli je to čtvrtý nebo pátý bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Pan poslanec Raninec náhradní karta číslo 13.

Dále se hlásil pan poslanec Babor a poté pan poslanec Bičík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Babor: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 10, sněmovní tisk 631 na úterý 3. listopadu za pevně zařazené body. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Bod číslo 10 na úterý 3. 11. za pevně zařazené body. Ano.

Pan poslanec Bičík. Dámy a pánové, prosím vás o chvilku klidu, nerozumím návrhům vašich kolegů.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Dovolte, abych navrhl pevné zařazení dosavadního bodu 113 před bod 112, tedy konkrétně na úterý 3. 11. jako první bod.

Zdůvodnění: Tento návrh podávám na základě včerejšího jednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a společné dohody zástupců všech klubů, která vyplývá z nutnosti, aby se všichni poslanci před projednáním návrhu na zřízení vyšetřovací komise měli možnost seznámit se situací na Západočeské univerzitě a její právnické fakultě. Současně bych vás rád informoval, že paní Kopicová, ministryně vlády, přislíbila na tomto jednání, že v průběhu příštího týdne zpracuje písemný materiál, který by všichni poslanci obdrželi a mohli se tak na jednání připravit.

Čili ještě jednou: navrhuji zařazení bodu, který nemohl být projednán včera, bodu číslo 112, na úterý 3. 1. jako první bod jednání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP