(9.50 hodin)

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, já bych se rád přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, které byly rozdány do lavic. První se týká navýšení prostředků na platy zaměstnanců veřejného sektoru o 2,7 mld. Kč a druhý se týká přesunu v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociální věcí v rozsahu 2 mld. Kč na podporu subjektů, které pracují a zaměstnávají zdravotně postižené. To jsou dva pozměňující návrhy, které byly rozdány do lavic.

Z hlediska odůvodnění těchto návrhů bych chtěl konstatovat, že předcházející návrh, který zde prezentoval pan místopředseda vlády Nečas, byl shodou šťastných náhod tentýž návrh, který předložili poslanci sociální demokracie na jednání rozpočtového výboru. Na jednání rozpočtového výboru tento náš návrh nebyl schválen. Proti tomuto návrhu hlasovali všichni poslanci ODS a všichni poslanci KDU-ČSL.

Já velmi děkuji panu místopředsedovi Nečasovi, že si tento můj pozměňující návrh osvojil zde na plénu Poslanecké sněmovny a že ho zde přednesl. Málokdy se stane opozičnímu předsedovi rozpočtového výboru, aby si místopředseda vlády osvojil jeho neúspěšný návrh z rozpočtového výboru a přednesl ho na plénu Poslanecké sněmovny. Tím pádem se výrazně zvýšily šance na to, že tento návrh zde na půdě Poslanecké sněmovny bude přijat. Doufám, že poslanci ODS i KDU-ČSL budou hlasovat jinak, než hlasovali jejich zástupci na jednání schůze rozpočtového výboru, kde tento návrh předložila sociální demokracie.

Děkuji panu ministru Nečasovi také proto, že zachoval všechny parametry tohoto mého návrhu, včetně navržených zdrojů, tak jak byly v rozpočtovém výboru předneseny. Děkuji také, že citoval téměř doslova i z důvodové zprávy, která byla součástí tohoto mého návrhu předloženého na jednání rozpočtového výboru. Čili tímto výrazně děkuji. Návrhy jsou na plénu předloženy oba dva a doufám, že alespoň jeden z těchto dvou návrhů, ať už návrh můj jako zástupce sociální demokracie, nebo zcela totožný návrh pana místopředsedy Nečase, bude při konečném hlasování přijat. Bude to pouze ve prospěch zaměstnanců veřejného sektoru.

Sociální demokracie dlouhodobě upozorňuje na to, že vládou původně zvolená strategie několikaletého poklesu reálných platů ve veřejném sektoru byla špatná. Upozorňovali jsme na to před rokem, upozorňovali jsme na to letos. Byli jsme neustále odmítáni v této diskusi ze strany představitelů ODS. A já myslím, že je dobré pochválit pana místopředsedu Nečase za to, že uznal chybu, uznal, že ta dvouletá mzdová politika vlády byla zcela chybná, a v tuto chvíli přichází na pomoc sociální demokracii a předkládá sociálně demokratický pozměňující návrh, kterým navyšuje platy zaměstnancům veřejného sektoru. Já ještě jednou panu místopředsedovi Nečasovi za celou Českou stranu sociálně demokratickou děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Na vystoupení zpravodaje chce okamžitě reagovat ministr financí pan Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom stručné vysvětlení, pane předsedo rozpočtového výboru. Poslanci vládní koalice pro váš návrh nehlasovali možná také proto, že byl ve své výdajové straně nejasný a kdo ví, zda hlasovatelný, protože z něj nebylo možné přečíst, s jakými částkami se počítá pro jednotlivé správce kapitol. Návrh pana poslance Nečase toto zpřesňuje.

Já chci dopředu říci, že ani tak s tím nesouhlasím, nesouhlasím s tím věcně a nebudu pro to hlasovat. Nicméně pokud se Sněmovna rozhodne prohlasovat návrh pana poslance Nečase, bude alespoň Ministerstvo financí i správci jednotlivých kapitol vědět, na čem jsou. Z vašeho pozměňujícího návrhu by tomu tak nebylo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď se hlásil pan poslanec Suchánek, ale ještě vidím, že dává panu ministrovi Langerovi prostor před sebou. Prosím, pane ministře, v tom případě jste na řadě vy.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Dovolte mi, abych přednesl jeden drobný formulační pozměňovací návrh k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009. Je to skutečně technická věc, která se týká textové části rozpočtu, nicméně má poměrně velký význam pro to, aby mohlo Ministerstvo vnitra správně disponovat s finančními prostředky.

V části C, tabulková část v tabulce č. 9, výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa obsažené v dokumentaci k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, se název položky "bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech" nahrazuje názvem "bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech".

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď tedy žádám zpravodaje pana poslance Suchánka.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se jako zpravodaj tisku 612/Z1 přihlásit k tomuto tisku, osvojit si ho a upozornit poslance, že součástí tohoto tisku je komplexní pozměňovací návrh rozpočtového výboru ke kapitole VPS a že by všechny pozměňovací návrhy měly směřovat k tomuto komplexnímu návrhu odhlasovanému na jednání rozpočtového výboru.

A vzhledem k tomu, že už mám slovo, načetl bych osm drobných návrhů do kapitoly VPS - Ostatní výdaje, a to:

Obec Okrouhlá - oprava Základní a Mateřské školy Okrouhlá za 3 mil. Kč.

Obec Kravaře v Čechách - rekonstrukce areálu bývalé fary a kostela v Kravařích v Čechách, částka 2 mil. Kč.

Občanské sdružení Náhlov v oblasti Ralsko - oprava kamenného mostu v Náhlově, částka 0,5 mil. Kč.

Obec Horní Libchava, okres Česká Lípa - přístavba Základní a Mateřské školy Horní Libchava, částka 5 mil. Kč.

Základní škola Velvary - rekonstrukce a oprava budovy, částka 15 mil. Kč.

Obec Chodouň - rekonstrukce Obecního domu, částka 2 mil. Kč.

Obec Hlásná Trebaň - vybudování vodovodu, částka 3,75 mil. Kč.

Obec Železná - přivaděč plynu na vytápění obcí, částka 5 mil. Kč.

Ještě jednou opakuji, že to je z Kapitoly VPS - Ostatní výdaje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dámy a pánové, teď tady máme zhruba 20 písemných přihlášek, které budu postupně číst. Jako první je přihlášen pan poslanec Milan Bičík, další bude pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vystupuji z pléna Poslanecké sněmovny jako první s pozměňovacími návrhy. Prosím vás, abyste jim věnovali pozornost. Ve všech případech se totiž jedná o návrhy na navýšení výdajů kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Připravil jsem je písemně, po načtení těchto návrhů je odevzdám ke stolku zpravodajů.

Než zahájím toto načítání, bych však chtěl upozornit, že jsem v bodu č. 1 měl připraven pozměňovací návrh, který by řešil otázku zvýšení odměn, platů, mezd nepedagogickým pracovníkům regionálního školství. Vzhledem k tomu, že pan místopředseda vlády Nečas ve svém pozměňujícím návrhu v podstatě splnil požadavek, který je obsahem mého návrhu - já jsem navrhoval navýšení běžných výdajů mzdových prostředků o 360 mil. Kč a v pozměňovacím návrhu pana poslance Nečase přibližně tato částka uvedena je - tak tento bod č. 1 nebudu načítat a stahuji jej.

Dále však navrhuji navýšení výdajů kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výdajovém bloku regionální školství včetně přímo řízených organizací o 200 mil. Kč, a to s účelovým určením navýšení ostatních neinvestičních výdajů regionálního školství zřizovaných územními samosprávnými celky na pokrytí mandatorních výdajů obsažených v § 160 školského zákona č. 561/2004 Sb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP