(17.30 hodin)
(pokračuje Liška)

Já sám jsem připravil technicko-legislativní pozměňovací návrh, který by ty slabiny v tomto ohledu toho původního návrhu ošetřil. Myslím si, že to je práce, která je navíc, že by takovéto jistě bohulibé záměry měli velmi pečlivě zvažovat a být velmi pečlivě připravovány, tak aby k těmto dodatečným legislativně technickým změnám nemuselo docházet. Proto vás ještě jednou žádám o odpovědné rozhodnutí v této věci. Myslím, že by se jednání - a o tom jsme už s panem předsedou hovořili - že by se jednání výboru mělo odehrát co nejdříve, kde si tyto věci vydiskutujeme, aby se to co nejdříve mohlo vrátit na jednání Poslanecké sněmovny, tak aby do začátku školního roku tento zákon vstoupil v platnost.

Děkuji vám za podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Slovo má paní kolegyně Michaela Šojdrová. Jsme v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Kolegyně a kolegové, já jsem velmi ráda, že tady zaznělo stanovisko ministra, z kterého je zřejmé, že ministrovi jde o změnu v přijímacím řízení, ale takovou změnu, která na jedné straně poskytne větší možnosti podávání přihlášek, ale také zaručí jistotu jak pro žáky, tak pro školy, jakým způsobem bude přijímací řízení probíhat. Myslím, že to je v zájmu všech, a jako zpravodaj tedy doporučuji návrh ministra pro vrácení výboru k novému projednání, s tím, že je zde vůle návrh zákona projednat v tom termínu, který je avizován s platností zákona k 1. září 2008. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Šojdrové. Prosím, hlásí se někdo další do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo do obecné rozpravy. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy, neboť písemnou přihlášku nemám žádnou. Nehlásí se nikdo. Končím také podrobnou rozpravu.

Je před námi hlasování - ale nejprve jsou před námi závěrečná slova. Je zájem o závěrečné slovo - pan navrhovatel? Není. Paní zpravodajka? (Mimo mikrofon.)

Ano. Je před námi tedy hlasování o procedurálním návrhu, tak jak zazněl od pana ministra Lišky.

A předtím ještě se hlásí pan kolega Vidím o slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji velmi pěkně. Vážená paní předsedající, já bych chtěl doplnit návrh pana ministra Lišky ještě o návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve školském výboru, a to na pět dní. Jde o to, abychom stihli ještě -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane kolego, je mi velmi líto, že vás přerušuji, ale jsme trochu v problému. Budeme se muset vrátit procedurálně do podrobné rozpravy, protože jste nestačil asi zaregistrovat, že podrobná rozprava již skončila.

 

Poslanec Jan Vidím: Paní předsedající, domnívám se, že v případě návrhu na zkrácení lhůty byly akceptovány tyto návrhy i po uzavření podrobné rozpravy. Bývá to zde ve Sněmovně zvykem, proto si troufám tedy tvrdit, že tento návrh jsem mohl vznést a při mírné toleranci předsedající by mohl být i akceptován na hlasování, podroben rozhodnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já jsem tolerantní, jak jenom můžu být. Zeptám se Poslanecké sněmovny, zda bude mít problém s tím, když nebudeme absolvovat zpět cestu do podrobné rozpravy. (Hlasy z lavic: Ano.)

Teď se ještě hlásí s přednostním slovem pan ministr Bursík. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Tož co kdybychom se, paní předsedkyně, vrátili k podrobné rozpravě?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak prosím tedy pana kolegu Vidíma, aby dokončil svůj návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Opakuji již jednou sdělené. Navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom stanovili lhůtu pro projednání ve školském výboru na pět dní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Pan kolega Martínek, prosím, má slovo.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pan ministr a další se tady oháněli tím, a docela správně, že to je zákon důležitější, než se některým zdá. Myslím si, že také to rozšíření počtu přihlášek má docela zásadní dopady. Ale chápu, že je to zdánlivě populistické, ale ve skutečnosti se to může velmi výrazně obrátit jak proti školám, tak nakonec proti těm studentům, v jejichž prospěch zdánlivě tady tohle opatření má fungovat. Určitě proto je namístě, aby celý návrh byl velmi řádně projednán. A nemyslím si, že školský výbor může toto projednat za pět dní.

Já bych navrhoval zkrátit tu lhůtu, to samozřejmě je možné, ale o nějakou rozumnou dobu, to znamená na - paní kolegyně, jestli mi chce poradit, aby to mohlo přijít na příští Sněmovnu? (Hlasy v sále.)

To potom nemá cenu opravdu vracet na výbor, když to bude do pěti dnů.

Takže já navrhuji zkrátit o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl návrh pana poslance Martínka. Jsme stále v podrobné rozpravě. Paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Já na to musím zareagovat. My jsme si vědomi toho, že jde o velmi složitou proceduru samotného přijímacího řízení v té praktické části. A my jsme se tím zákonem zabývali skutečně dvakrát ve školském výboru. Takže chci tím říct, že zkrácení lhůty na pět dnů není hazardem. Ministerstvo školství již více než měsíc má připravenu podrobnou analýzu. Poslanci školského výboru jsou s touto analýzou dopadů v té legislativně technické části seznámeni, mají ji písemně k dispozici, domnívám se, více než měsíc. Čili je to věc, na které se pracuje. Ministerstvo školství, legislativní odbor na ní pracuje dost dlouho na to, abychom si mohli troufnout v té pětidenní lhůtě ve výboru zákon zodpovědně projednat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní kolegyni Šojdrové. Pan kolega Bičík se ještě hlásí.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Já si nyní dovolím prostřednictvím paní předsedající položit stručný dotaz panu ministrovi, protože při projednávání ve školském výboru prošlo také usnesení, které žádá ministerstvo, aby v souvislosti s projednáváním tohoto návrhu připravilo alespoň zásady nebo hrubé znění příslušného prováděcího předpisu. Čili můj dotaz zní, zda do tohoto termínu bude ministerstvo mít připravený i návrh zásad příslušného prováděcího předpisu, kterým v současné době je vyhláška o přijímacím řízení na střední školy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. Pan ministr Liška se hlásí o slovo. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška Děkuji. Ano, uděláme vše pro to, aby to bylo připraveno. Je to samozřejmě poučení pro všechny, kteří s takovýmito poslaneckými iniciativami přicházejí. Je potřeba si uvědomit, že tyto prováděcí předpisy je nutno zahrnout už do těch úvah. Já teď vlastně supluji něco, co už mělo býti. Bude to připraveno. Znamená to ale také to, že školský výbor vlastně přešel od řekněme tří ke dvěma až k té ležaté osmičce. To přece jenom je jakási nestabilita v tom názoru. Takže my samozřejmě připravíme ty předpisy tak, aby byly připraveny v tom znění, na kterém se shodneme pro hlasování tady ve Sněmovně. Předpokládám, že těch pět dnů nám na to bude stačit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Hlásí se někdo další do podrobné rozpravy? Pan kolega Walter Bartoš má slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já také vidím návrh pětidenní za velmi rozumný a velmi správný, protože pokud bychom hlasovali a podpořili návrh pana kolegy Martínka, tak bychom se dostali do velice obtížné situace, protože bychom nestihli do 1. září, aby tento zákon byl účinný. To znamená, že bychom dětem měnili podmínky v průběhu školního roku, a to si myslím, že není korektní a není správné. Proto bych vás chtěl ještě jednou požádat, abyste podpořili tu pětidenní lhůtu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám také. Hlásí se ještě někdo z kolegyň či kolegů do podrobné rozpravy? Ještě se pečlivě rozhlížím, abych někoho nepřehlédla. Pokud tomu tak není, končím tedy podrobnou rozpravu.

Registruji vaši žádost o odhlášení, takže jsem vás právě odhlásila. Prosím vás přítomné i příchozí, abyste se zaregistrovali svými kartami. Počkáme s hlasováním malý okamžik, aby mohli do jednací síně přijít všichni, kteří se chtějí tohoto hlasování zúčastnit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP