(15.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Olympijské hry. To, co jsem řekl, platí. Škoda, že nečtete usnesení vlády, které znělo:

Za prvé: Vláda bere na vědomí snahu města Prahy a Českého olympijského výboru uspořádat v roce 2016 v Praze olympijské hry. - Tam nevidím žádný souhlas. Tam vidím, že to bereme na vědomí.

Za druhé: Vláda poskytuje z důvodu podání přihlášky a neblokování procesu právní garance podle olympijské charty - což mimochodem znamená, že respektujeme vízový režim, že respektujeme volný pohyb sportovců, že respektujeme olympijskou chartu, nic víc - přičemž si vyhrazuje, že po celou dobu procesu kandidatury nemusí poskytnout žádné finanční garance na tuto akci. To byl bod číslo dvě.

Bod číslo tři: Vláda pověřuje premiéra republiky, aby podepsal deklaraci k právním závazkům k olympijské chartě.

Já nevím, kde tam slyšíte to, že vláda garantuje olympijské hry. Já tam slyším, že garantujeme to, že respektujeme olympijskou chartu. To není žádný rozdíl proti tomu, co jsem tvrdil minule.

Nevím, jestli má cenu hovořit o církevních restitucích a o restitucích půdy v Pozemkovém fondu nebo podle transformačního zákona, myslím, že má číslo 48. Je to zbytečné, protože tady existuje přece jen trochu rozdíl. Někdo si myslí, že není možné sice napravit všechny křivdy minulého režimu, ale že se minimálně v majetkových věcech o to musíme pokusit a že máme 18letý dluh vůči těm, vůči kterým jsme se o to ani nepokusili. Nebo ti, kteří si myslí, že to bylo vlastně odebráno právem, že církvím tento historický úděl patřil, že jim nemusíme vracet vůbec nic. Já patřím k té první skupině. A to jsem, pane poslanče, bezvěrec.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S doplňující otázkou pan místopředseda Zaorálek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Spíš s poznámkou, pokud to stihnu v tom čase. Pane premiére, ve věci olympijských her neříkáte pravdu. Z Charty Mezinárodního olympijského výboru vám mohu ocitovat: Čest hostit olympijské hry je dána Mezinárodním olympijským výborem městu, které je pověřeno být hostitelem olympijských her. To vychází z těch obrovských a stále stoupajících nákladů na pořádání olympijských her. Smlouva podepsaná mezi městem a státem na jedné straně a Mezinárodním olympijským výborem na straně druhé o uspořádání her je právně závazná, a proto mají město a stát odpovědnost zaplatit případnou ztrátu v uspořádání olympijských her. Tím závazkem, který vy jste převzal, prostě přebíráte celou garanci, jak to charta předpokládá. Jako to vaše povídání mezi finančními a právními garancemi je pouze mlžením.

A co se týče ještě církví. Samozřejmě že se tady stala celá řada nespravedlností, samozřejmě že je tady celá řada křivd. Není v našich silách je všechny…, ale jestli chceme odškodňovat, tak to musí být na základě určité dohody. Proto říkám - pokud chceme odškodňovat takovým způsobem někoho vybraně, uspořádejme referendum, jestli je s tím společenský souhlas.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S odpovědí pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Myslím, že v otázce olympijské se hluboce mýlíte, pane poslanče, protože z toho nevyplývá - my jsme žádnou smlouvu nepodepsali. My jsme podepsali pouze deklaraci, že budeme respektovat olympijskou chartu. Pokud by se Praha dostala na shortlist, což já nepředpokládám, a byla vláda žádána o finanční garance, o kterých mluvíte, tak vám garantuji, že je vláda nedá. Protože my se bavíme pořád o něčem jiném. Bylo by dobré se dostat na stejnou informační úroveň.

Co se týká záležitostí církví, musím říci, že to, co předkládáme - vláda schválila věcný záměr zákona právě proto, aby taková diskuse, po které voláte, mohla vůbec započít. Kdybychom chtěli něco válcovat, tak jsme předložili paragrafované znění. Věcný záměr zákona projednávaný případně ve Sněmovně je přesně ta cesta, kterou pokládám za demokratickou a hodnou minimálně zřetele a hodnou diskuse. Pokud se neshodneme a touto Sněmovnou tento návrh neprojde už v tom věcném záměru, je nemožné ho prosadit. A vy to víte také. Takže já v tom vůbec nevidím ani žádný handl, ale to, co zhruba čtyři roky já osobně mám v plánu. ODS vyjednávala fakticky už před volbami a jenom dokončila věcný záměr zákona po ročním působení ve vládě.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Látka ve věci etiky v politice. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, jsem stále více zděšen vašimi výroky i vaším chováním na veřejnosti i na půdě této Poslanecké sněmovny. Jako občana České republiky i poslance Parlamentu mě velice mrzí, že nemohu brát vážně svého premiéra. Je pro mě nepochopitelné, že se u tohoto řečnického pultu dokážete snížit k větě - že jste byl uražen vy, mi nevadí - směřující na předsedu druhé nejsilnější, byť opoziční strany. To už se přece vymyká běžné politické kultuře.

Doslova neuvěřitelné jsou pak vaše nechutné komentáře při interpelacích některých opozičních poslanců. Říci za zády interpelujícího poslance, že je úplně blbej, nebo na tento mikrofon "i to největší hovado má svůj strop a vy ho nemáte", to dokážete snad jen vy, pane premiére s vaší pověstnou arogancí. Je pak spíše smutné, když těmto opozičním poslancům za jejich názory vyhrožujete soudy. Co si má myslet občan, když prohlásíte o národu, jehož jste bohužel premiérem, že se při větších problémech podělá? Já mám naopak mnohdy problém ubránit se rektálnímu debaklu právě při vašich výlevech.

Proč se někdy, pane premiére, nedokážete sebezapřít a neukážete jak nám poslancům v Parlamentu, tak hlavně občanům této republiky část svého lepšího já?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace. Já žádám pana premiéra, aby na ni reagoval.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Ve věci etiky 28. Děkuji za otázku. Musím říci, že opakovaně mě napadáte za něco, co je vlastní spíše vašim kolegům. Mrzí mě to, ale je to pravda.

Mám samozřejmě poměrně značnou kontrolu chování. Kdybych ji neměl, tak bych na urážky, kterých se mi zde dostává, které, kdybyste nebyli chráněni imunitou, jsou samozřejmě žalovatelné, které dokonce nejsou pravdivé, drtivá většina z nich, reagoval úplně jinak. Bývám velmi klidný a reaguji pouze na urážky, které urážejí lidi kolem mne, ani ne mne osobně. To, co předvedl dnes David Rath v těchto lavicích, za tímto pultem, to, co řekl o mé přítelkyni Lucii Talmanové, to, jakým způsobem permanentně uráží moji přítelkyni, je něco, co byste vy neměl tolerovat, měl byste na vlastním klubu interpelovat svého Davida Ratha, nikoli mne.

Snažím se i při interpelacích vystupovat korektně, pokud je korektně postupováno proti mně. Dostanu-li konkrétní otázku, snažím se konkrétně odpovídat. Nemusíme spolu souhlasit, ale nesmíme se urážet. Až přestanete urážet vy mne, já se přestanu bránit.

Děkuji za tuto otázku, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Látka: Pane premiére, asi jste to špatně spočítal, já se pokouším asi počtvrté, možná popáté, slibuji, že naposledy, vás vychovávat v etice. Myslím si, že za žádného mého vystoupení jste se nedočkal nějakého sprostého či vulgárního výrazu. Nevadí.

Já se nedivím, že bráníte svoji přítelkyni, já bych ji asi také bránil, ale od premiéra bych čekal trochu jiný slovník, než používáte právě vy.

Víte, vám nevadí, že se po této Sněmovně říká, že chytáte na první našlápnutí. Není pravda, že jste tak klidný. Víte, já bych vám možná doporučil - zkuste si znovu školu politiky od základu, možná od nějaké komunální politiky, abyste s těmi obyčejnými lidmi přišel do styku. Pak se zklidníte a zvyknete si na to, že v politice je situace těžká. A jako premiér vlády byste to hodně potřeboval.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Víte, já nepotkávám jenom politiky ve svém životě. Potkávám i normální lidi. A ti normální lidé mi často říkají: Pane premiére, jak vy to můžete v té Sněmovně vydržet? Jak vy můžete vydržet ty urážky? Když to sledujeme v noci, divíme se, že máte takovou trpělivost. Já mám trpělivost.

Chci vám říci, že někdy - a v české literatuře to bývá velmi často - jeden vulgarismus nebo dobře položená facka je lepší jak hektolitry, tuny a tisíce vět, které zní sice velmi krásně, ale jsou větší urážkou jak to sprosté slovo a jak ta facka.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poslední, co zaznělo v této interpelaci. Další bude interpelace Františka Bublana ve věci činnosti ochranné služby Policie České republiky. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP