(16.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

Ostatně představa - kolega Jandák vypadá velmi dobře i teď, ale jak bude vypadat, až nebude kouřit, to bude nádherné, a to mě inspiruje k tomu, aby tento zákon byl schválen.

Ale nyní už vážně. Já si myslím, že ten zákon je velmi důležitý právě tím, co přináší obcím, a proto bych si dovolil navrhnout, aby ten návrh zákona byl projednán také ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože je tam odkaz na vyhlášky, které by měly vydat obce a myslím si, že by náš výbor se měl touto záležitostí zabývat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se ještě přihlásila paní kolegyně Hana Šedivá. Má slovo.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Paní předsedající, vážení kolegové, vážená vládo já už nebudu zdržovat. Chtěla bych jenom panu kolegovi Jandákovi říci - my nemusíme přijímat další a další zákony na různá omezení. Kdyby někteří nedělali ve společnosti to, co nemají, kdyby nekouřili tam, kde se nemá kouřit, kdyby dodržovali předpisy, že se může kouřit pouze na vyhrazených místech, v tom případě bychom opravdu nemuseli přijímat další zákony, kde něco zakazujeme. Kdyby ti kuřáci byli ohleduplní vůči nekuřákům a kdyby ti, kteří mají jiné neřesti, byli ohleduplní k těm, kteří ty neřesti nemají. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Haně Šedivé. O slovo se hlásí ještě pan kolega Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Dámy a pánové, velmi děkuji za diskusi, která ukázala, že je to přesně tak, že každý na to máme svůj názor, a to je jedině dobře.

Já si dovolím využít té možnosti, a jelikož jsem hovořil už předtím s panem ministrem než odešel, pro případ, že by, a pevně v to věřím, byla propuštěna tato novela do druhého čtení, chtěl bych navrhnout, abychom měli více času na projednání ve výborech, aby ta diskuse mohla být delší, abychom mohli udělat nějaké semináře k tomu atd. A poněvadž se blíží prázdniny a zasahovalo by to do projednávání vládních novel, dovolím si - podle paragrafu 91 je standardní doba na projednávání 160 dnů, a hovořil jsem s panem ministrem zdravotnictví, promiňte, 60 dnů - navrhnout, abychom tuto dobu prodloužili o dalších 180 dnů (v dalším vystoupení opraveno na 90 dnů), čili o tři měsíce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já jsem chtěl říci jenom několik málo poznámek - nebo jednu malou poznámku k tomuto zákonu, a to k jeho vymáhatelnosti.

Já jsem velmi vnímal to, co říkal pan kolega Jandák, o tom, že zaplevelujeme náš právní řád velkým kvantem zákonů. A myslím si, že bychom také měli dbát o to, aby zákony, které dáváme, byly skutečně vymáhatelné. Já se obávám, že v případě zákazu v restauracích bude tento zákon vymáhatelný velmi problematicky. Jeden způsob, jak lze tento zákon obcházet je, že restaurace se promění na soukromý klub, kdo přijde, stane se okamžitě členem klubu, členský poplatek bude započítán do konzumace, a tímto ten zákon obejdeme.

Druhou zkušenost s takovýmto protikuřáckým zákonem - dovolte mi, abych se o tuto zkušenost podělil - jsem získal ještě v Sovětském svazu. (Ohlas v sále.) Bylo to v roce 1978. Přišel jsem do takové restaurace, kde bylo napsáno Zákaz kouření. Byly tam popelníky a všichni kouřili. Já jsem tedy vytáhl cigarety, položil jsem si je na stůl, začal jsem také kouřit. V té chvíli u mě byla servírka a říkala mi, že je tady zákaz kouření, že musím okamžitě tu cigaretu zahasit a nesmím kouřit. Já jsem říkal, že přece všichni kouří v té restauraci. Ona mi říkala "ne" a opět mi ukazovala na tu ceduli, že je tam zákaz kouření. Tak jsem tedy cigaretu zahasil a připadal jsem si trošku jako v Kocourkově. Vtom se ke mně naklonil člověk od vedlejšího stolu a říká: Tady můžeš kouřit, ale nesmíš mít cigarety na stole, aby servírka byla kryta v případě, že by přišla kontrola. Dal jsem tedy cigarety do kapsy, kouřil jsem vesele celý večer a všechno bylo v pořádku. (Ohlas v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo vystoupení pana poslance Petra Plevy. Ještě se o slovo hlásí s faktickou poznámkou pan kolega Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Omlouvám se, prosím, jenom velmi technicky. Hovořil jsem o třech měsících prodloužení lhůty, čili o 90 dnů. Přeřekl jsem se. Takže změna technická.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Zeptám se ještě jednou. Chce někdo vystoupit ještě v rámci obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu.

Je před námi hlasování o návrhu na vrácení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování, tak jak tento návrh podala paní kolegyně Rybínová, a poté, pokud neprojde, se budeme věnovat hlasování o přikázání a prodloužení lhůty. Doufám, že ve Sněmovně jsou všichni, protože jsem vás průběžně svolávala. Odhlašuji vás na vaši žádost. Žádám abyste se přihlásili znovu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 73. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh zákona byl vrácen navrhovateli k dopracování. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 přítomno 160, pro 69, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Věnujme se tedy společně návrhům na přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Zazněl zde také návrh pana poslance Radko Martínka na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Nejprve tedy hlasujeme o přikázání výboru pro zdravotnictví.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 74. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 přítomno 162, pro 143, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Vidím tady ještě dvě zvednuté ruce - pana poslance Kaly a pana poslance Braného. Pan poslanec Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Paní místopředsedkyně, já bych chtěl ještě doplnit návrh na přikázání do hospodářského výboru vzhledem k dopadům na stavební úpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Pan kolega Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já bych navrhoval přikázání do rozpočtového výboru, protože jsem zpravodajoval spotřební daně na tabák a alkohol, tak i tam je třeba tuto otázku prodiskutovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se ještě, zda je navržen další výbor pro projednání. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, páni poslanci, paní poslankyně, protože očekávám, že tento návrh zákona bude mít vliv i na petice občanů, kteří budou určitě využívat tohoto prostředku, a nerad bych, aby petiční výbor postupoval tyto petice k takzvanému gesčnímu výboru, navrhuji, aby byl tento návrh zákona přikázán také petičnímu výboru. (Poznámky z pléna, veselost.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pan kolega Pavel Hrnčíř. Ptám se ještě, zda má někdo další návrh na přikázání. Pokud ne, tak je za námi hlasování o přikázání výboru pro zdravotnictví. S tím jsme souhlasili.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 75. Táži se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 75 přítomno 161, pro 98, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Nyní hlasujeme o návrhu na přikázání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 76 přítomno 161, pro 92, proti 29. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP