(15.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

Pánové, je všechno v pořádku? (Ano.) Takže mohu konstatovat, že tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Šustra, který chce zařadit bod číslo 14, sněmovní tisk 148, na zítra jako první bod odpoledne.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 173, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále pan poslanec Rath navrhl zařadit nový bod "Zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu k okolnostem vzniku tzv. Kubiceho zprávy a k okolnostem úniku a zneužití dřívějších informací - Langergate".

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 91, proti 82. Tento návrh nebyl schválen.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Dundáčkové, která navrhla, aby body 7, 8, 39, 40, 27 a 30 byly zařazeny na čtvrtek po písemných interpelacích dopoledne. Ale já musím paní poslankyni upozornit, že tam jsme již zařadili dva body pana ministra Langera, takže po těchto bodech. Souhlasíte s tím? (Ano.)

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 179, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Papeže, který chce zařadit na 25. 4. na odpoledne body 28, 47 a 75 jako první tři body. Ale pane poslanče, to nelze, protože jsme tam zařadili již body pana poslance Šustra, takže za tyto body. Souhlasíte? Ano, souhlasíte.

Takže kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 175, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bičíka, abychom zařadili sněmovní tisk 114. Říkám to dobře, pane poslanče? Ale já musím upozornit na to, že tisk 114 vyřadil ústavněprávní výbor dopisem pana poslance Bendy před organizačním výborem. Jenom na to upozorňuji, ale nebrání to ničemu, abychom o tomto návrhu hlasovali.

Kdo souhlasí s tím, abychom znovu zařadili sněmovní tisk 114? - Já se zeptám, pane poslanče, kam chcete tento tisk zařadit. Je to druhé čtení, takže asi do bloku druhých čtení?

 

Poslanec Milan Bičík: Já jsem, pane předsedo, navrhoval, aby tento tisk byl zařazen na čtvrtek 3. května po písemných interpelacích. A protože předpokládám, že žádné nebudou, předpokládal jsem, že to bude první bod dopoledního jednání.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Návrh byl doplněn.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 185 poslankyň a poslanců pro návrh 92, proti 71. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Ale chvilečku počkám, protože dochází ke kontrole hlasovacích listin. Zeptám se, co brání tomu, aby došlo ke kontrole hlasovacích listin. Technika? (Ano.)

Vyhlašuji přestávku na pět minut do 15.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.38 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP