(14.50 hodin)
(pokračuje Rath)

Zastrašování nesmí patřit do výbavy demokratického politika. Že vy ho užíváte vůči svým podřízeným, je věc, o které se diskutuje a hovoří. A že to používáte i vůči svým kritikům, vůči lidem, kteří projeví jiný názor, kteří v demokracii projeví starost o to, zdali jste nezneužili jednu významnou policejní složku k předvolebnímu boji, tak to je velmi vážné. Podle mého soudu vás to naprosto diskvalifikuje na jakoukoli pozici v exekutivě. Takový postup by vás naprosto diskvalifikoval pro pozici ministra vnitra. Protože snažit se kohokoliv zastrašit za to, že projeví nějaký názor, za to, že položí otázku, za to, že chce něco objektivně objasnit, to je skutečně nevídané a myslím si, že v naší polistopadové historii jsme se s něčím, takovým nesetkali. Zvláště tedy z úst ministra vnitra.

Pane ministře Langere, nás nezastrašíte, pochopte to. Nezastrašíte nás ani tím, že budete vyhrožovat disciplinárním řízením, ani tím, jak píšete v dopise, že budete vyhrožovat trestním stíháním. Tak si použijte své kamarády ze zmanipulované policie, pokud tam nějací takoví jsou! A klidně si mě trestně stíhejte. Pravda se časem ukáže. A vy budete ten, který v průběhu let sám doplatí na své mocenské zastrašovací a totalitní praktiky. Dřív nebo později si na tato má slova vzpomenete. Kdo čím zachází, pane ministře, tím také schází. (Potlesk levé části sálu.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Prosím, abyste mi dal návrh toho bodu písemně. Děkuji.

Dále je do rozpravy přihlášena poslankyně Dundáčková. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych podala komplexní pozměňovací návrh. Je v podstatě komplexní, neboť se týká celkem šesti návrhů, a to návrhů, které měl přednést pan ministr Jiří Pospíšil. Jsou to body 7, 8, 27, 30, 39 a 40 právě schvalovaného pořadu této schůze Poslanecké sněmovny.

Pan ministr se v úterý odpoledne zúčastní neodkladné pracovní komise, jednání, na kterém musí být přítomen, a ve středu jmenování soudců na Pražském hradě. Prosí proto mým prostřednictvím Poslaneckou sněmovnu, aby přeřadila tyto body na čtvrtek dopoledne po písemných interpelacích. Vzhledem k tomu, že u tří bodů jsem zároveň zpravodajkou, prosím Sněmovnu o shovívavost a o pevné zařazení těchto bodů na čtvrtek, a to i s ohledem na to, že příští týden se budu zúčastňovat pracovního jednání delegace při MPÚ a nebudu na jednání Sněmovny rovněž přítomna. Prosím proto, aby tyto body byly pevně zařazeny, a to v pořadí 7, 8, to jsou druhá čtení, pak 39, 40, 27 a 30, což jsou prvá čtení seřazená podle čísel sněmovního tisku.

Pokud byste si přál, pane předsedající, abych přečetla přesně ty sněmovní tisky a zároveň i odcitovala, o které návrhy se jedná, mohu tak učinit, mám návrh před sebou. Jinak vám to dám v písemné podobě k dispozici.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Není třeba, paní poslankyně, jen mi to dejte v písemné podobě k dispozici.

Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Papež. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést také návrh změn k návrhu pořadu schůze. Chtěl bych požádat o to, aby body návrhu pořadu schůze č. 28, sněmovní tisk 184, bod návrhu pořadu schůze 47, sněmovní tisk 131, a bod návrhu pořadu schůze 75, sněmovní tisk 145, byly zařazeny jako pevné body na zítřejší den, tedy středu odpoledne, zřejmě jako body 2, 3, 4, protože již zazněly návrhy na zařazení na zítřejší odpoledne bodu č. 1, takže podle toho, jak vyjde hlasování o předchozích návrzích.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. I vás prosím, abyste mi to dal písemně, protože zde právě na mě hovořili někteří poslanci a já jsem neslyšel celý váš návrh. Promiňte, děkuji.

Dále je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bičík. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu na program jednání právě začínající schůze Poslanecké sněmovny. Konkrétně navrhuji zařazení bodu druhé čtení poslaneckého návrhu na změnu zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 114. A to pevné zařazení na čtvrtek 3. května po písemných interpelacích, přičemž předpokládám, že se bude jednat o první bod jednání.

Zdůvodnění: Poslanecká sněmovna projednala tento návrh v prvním čtení dne 31. ledna a 1. února t. r., přikázala jeho projednání ústavněprávnímu výboru a současně prodloužila lhůtu projednání o 20 dnů. Tato lhůta uplynula na konci minulého týdne. Ústavněprávní výbor projednal návrh na své schůzi 4. dubna, usnesením č. 31 přerušil projednávání návrhu - a nyní cituji - "do doby ukončení projednávání vládního návrhu trestního kodexu v Poslanecké sněmovně Parlamentu". Tomuto výboru byl přitom předložen komplexní pozměňovací návrh k původnímu návrhu zákona, který podle našeho názoru respektuje všechny, resp. naprostou většinou připomínek, které zazněly během prvního čtení.

Diskuse, která zazněla v průběhu rozpravy na samotném ústavněprávním výboru, a teď mi dovolte osobní poznámku, na mě dělala dojem, když už jsme byli dnes u těch citací, že těžko lze vyhovět tomu, kdo sice neví, co chce, ale nepřestane, dokud to nedostane.

Domníváme se proto, že o dalším osudu tohoto návrhu by měla rozhodnout přímo Poslanecká sněmovna. Nepřijetí, i s případnými dalšími změnami, by na další těžko odhadnutelnou dobu oddálilo přistoupení České republiky k několika mezinárodně platným dokumentům týkajícím se ochrany dětí před komerčním sexuálním vykořisťováním, realizaci usnesení vlády České republiky č. 949 z 20. srpna 2006 a přílohu tohoto usnesení, čili realizaci Národního programu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí na léta 2006 - 2008. Hlavním důvodem naší snahy zařadit nový bod na tuto schůzi je ovšem jeho podstata - přispět k ochraně dětí jako obětí komerce a násilí, nikoli k ochraně těch, kteří je jakýmkoli způsobem zneužívají.

Kolegyně a kolegové, v případě, že bude vaším rozhodnutím navržený bod na tuto schůzi zařazen, jsme připraveni ještě dnes rozdat do lavic písemné znění zmíněného komplexního pozměňovacího návrhu, a to tak, abyste s ním mohli do termínu navrhovaného druhého čtení pracovat. Prosím o podporu tohoto návrhu a děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Bratský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové, možná se trochu podivujete, co má znamenat šátek na krku pana ministra Saši Vondry, případně krku dalších kolegyň a kolegů poslankyň a poslanců. Dovolte mi tedy malé vysvětlení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP