(11.10 hodin)
(pokračuje Liška)

Zmíním základní problém z několika, které návrh obsahuje, a to je vztah referenda a moci zákonodárné. Problém definování v důsledku referenda pro orgány veřejné moci, mezi něž patří i Parlament složený z členů s voleným mandátem, je docela principiální otázkou. Formulace je však natolik vágní a nejasná, že může v praxi přinést značné výkladové aplikační problémy. Nechci vás nyní znechucovat a nudit tím, že zde budu vyčíslovat všechny problémy, které v tomto návrhu jsou. Dokonce si myslím, že jsou napravitelné pozměňovacími návrhy v příštích čteních. Bohužel říkám, že ústavní většina, sebemenší naděje pro to, aby tento zákon prošel, není, a to proto, že opozice se nesnažila podporu ani vyjednat.

My jako zelení v této nelehké chvíli se o to chceme pokusit. Proto jsme připravili návrh zákona o obecném referendu, který se liší od tohoto současného v několika důležitých věcech, z nichž dvě je potřeba zmínit. Především řeší otázku závaznosti pro moc zákonodárnou tak, aby nevznikaly aplikační problémy a právní nejistota, a za druhé, bude předložen spolu s prováděcím zákonem, který komunistický návrh nemá. Tento návrh předložíme svým partnerům nejprve k projednání, protože bez nich v minulosti a ani dnes nebylo a nebude možné, aby takovýto zákon prošel.

Předkládat dnes návrh, o němž je jasné, že neprojde, nedává příliš smysl. Neopakujme to, co se v minulosti dělo a čehož výsledkem bylo vždy nepřijetí. Občané na to čekají. My zelení přijetí takovéhoto návrhu podporujeme, a to nejen na celostátní úrovni, ale schází nám i referendum na krajské úrovni, a dokonce by se měla změnit i klauzule pro platnost obecního referenda. Obecních referend proběhla již celá řada a nebyla platná. Proto je třeba tyto otázky projednat společně a hledat shodu. Bez této shody se dále nepohneme. Za zelené proto říkám, že tento návrh předložím vládě a budeme usilovat o podporu. Bez podpory našich vládních partnerů bohužel tento zákon nikdy neprojde.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Pane předsedající, dámy a pánové. Prostřednictvím vás vzkazuji panu kolegovi: To, co jste tu předvedl, to by se mělo tisknout! To byla hrůza! To, co začal pan Cyril Svoboda, můj vážený kolega, to byl závan Národní fronty. Ta také říkala: Soudruzi, my to za vás vyřešíme. Teď přišli noví soudruzi, napadají tamty soudruhy a také to chtějí řešit za lidi. A to, co jste vy tady udělal, to jste typická oběť vaší politiky zelených. Vy jste zelení, ale jste tyrkysoví až modří. Buďte alespoň někdy zásadoví! Já kdybych byl zelený, jako že nejsem a nechci být, když vidím, jací jste (ohlas), tak kdyby mi pan Říman prohlásil, že dobuduje dva bloky Temelína, tak mě raní mrtvice. Vy jste ztichli, vy nejste zelení, vy jste vyplašení. Děkuji vám. (Bouřlivá reakce v sále. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Omezím se na několik řečnických otázek, protože mě kolega Liška nahrál na smeč.

Vážení kolegové ze Strany zelených, proč jste šli do Parlamentu? Proč jste šli do Sněmovny, když jste dopředu věděli, že řadu věcí není možno schválit, že řada vašich návrhů neprojde? Proč jste sem šli? Jako když vy dnes tvrdíte, že když někdo jiný podá návrh, že když ví, že neprojde, proč ho podává - proč to děláte vy? Zajímalo by mě, kde budete hledat podporu pro váš návrh obecného referenda, když je podle ústavy zapotřebí ústavní většina, to je 120 hlasů. Řekli jste, že předložíte vašim vládním partnerům. Kde najdete dalších dvacet, když neoslovíte dalších minimálně dvacet lidí z opozice? Dopadnete úplně stejně.

K panu ministrovi pro legislativu prostřednictvím předsedajícího: Co dělá Legislativní rada vlády pro to, aby byla naplněna ústava? Zatím jsem v plánu Legislativní rady vlády nic takového neviděla. Dobře se mluví o tom, že je něco špatného, ale neuděláme pro to nic.

Na ODS raději otázku nemám, protože vím, že není tak pokrytecká, tvrdí, že referendum v žádném případě nechce.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Řádně je přihlášen pan ministr Martin Bursík.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Dámy a pánové. Pane kolego Jandáku - pozor na srdce. Prostřednictvím pana předsedajícího adresuji srdci pana kolegy poslance: nestojí to za to (ohlas), zdraví je přednější. Prostřednictvím pana předsedajícího: dejte pozor na kvalitu života a zbytečně silná slova.

Je různé pojetí politiky. Buď někdo ze starosti o nějaké téma, které mu leží na srdci, má obavy o své zdraví a obavy o to, aby ho neranila mrtvice, a to je politika, která se opírá o emoce, anebo je politický profesionál a podaří se mu v politickém vyjednávání vyjednat to, že žádné nové bloky Temelína vystavěny nebudou. To je výsledek našeho jednání o programovém prohlášení vlády, že vláda nebude ani plánovat a ani podporovat výstavbu nových jaderných bloků. My zelení si šetříme kvalitu života a zdraví tím, že vedeme úspěšně politická jednání, a poté je nám vcelku jedno, rétoricky, kdo s čím vystoupí, protože máme něco napsáno v koaliční smlouvě. Bylo to předmětem velmi těžkých politických jednání. Jsme si vědomi, že ze strany našich koaličních partnerů to byl mimořádně silný ústupek. Stejný problém bychom měli, kdybychom jednali o koalici se sociální demokracií. O tom nemáme žádné pochyby. Také bychom velmi obtížně to vyjednali, anebo dokonce by se bloky stavěly a my bychom nebyli součástí té koalice. To jen má poznámka k tomu, co předcházelo potlesku ve sněmovně.

Jako zelení dostáváme trochu lekci od poslanců, protože jste si vědomi toho, že je to pro nás citlivé téma. Pro zelené prvky přímé demokracie nejsou v rozporu se zastupitelskou demokracií, pro zelené posílení těchto prvků prohlubuje důvěru veřejnosti v politiku. A protože důvěra veřejnosti v politiku a v politiky v období nejen posledních osmi let, ale i v předchozím byla oslabena a ta důvěra je slabá, jsme si vědomi toho, že je potřeba dát veřejnosti příležitost k tomu, aby v zásadních se otázkách mohla vyjadřovat k těmto otázkám.

Dámy a pánové, jestli si někteří z vás pamatujete ještě na Josefa Luxe, on říkal velmi často: To se musí odpracovat. A podstatou projevu Ondřeje Lišky byl jeden prostinký fakt: Zákon o referendu je ústavní zákon, je součástí ústavy, a k tomu je potřeba kvalifikovaná většina. Návrh komunistické strany nemá vůbec žádnou šanci na to, aby politicky prošel. To tady chtěl říct Ondřej Liška, ne že by to bylo pokrytectví.

My máme v tuto chvíli již připraven náš zákon o obecném referendu (reakce v sále), který… Vždycky je potřeba dokončit větu. Tak jako pan předseda Paroubek - prostřednictvím předsedajícího, nebo jak to tady vedete, v parlamentu, to je vždycky potřeba k tomu říct, když tady řeknete to jméno (reakce v sále) - tak jak pan kolega tady řekl jenom polovinu věty z programového prohlášení vlády, takto se korektně politika nedá dělat. A mě nechte domluvit také. Jestliže pan předseda Paroubek řekne, že vláda řekla, že vždy podpoří referendum, a neřekne vedlejší větu "a to k předem definovaným otázkám", tak je prostě to ukázka politické nekorektnosti, protože to má vyvolat dojem u veřejnosti, že děláme nekorektní politiku a nedodržujeme vládní prohlášení. A to není pravda. Máme vládní prohlášení, které držíme, a současně jako koaliční partneři, kteří jsme se při vyjednávání koaliční smlouvy snažili prosadit referendum a podařilo se nám to jenom ve velmi omezeném rozsahu, tak v rámci tohoto prostoru, který jsme si získali, předložíme návrh zákona o obecném referendu a spolu s ním předložíme prováděcí zákon, tak aby bylo zřejmé všem poslancům i kolegům ve vládě, za jakých konkrétních podmínek. Protože vážení, tady slyšíme od sociální demokracie, že máme zákon o místním referendu a že je to v pořádku. Není to v pořádku! Pro zelené to není v pořádku, protože tam je hranice 50 % účasti a referendum je prakticky nepoužitelné. Z vašeho pohledu je to formalismus. Co tlačíme politicky, je snížit tuto hranici, protože to není korektní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP