Pátek 15. února 2008

 

(12.50 hodin)
(pokračuje Mejstřík)

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi ještě pár poznámek k průběhu hlasování v první volbě prezidenta. A je to také trochu o té politické kultuře, o které byla řeč mých předřečníků.

Jenom k tomu, co zde probíhalo během volby. Předsedové obou volebních komisí jsou členové ODS. Společná volební komise nemá předsedu, resp. společným předsedou jsou pánové Tluchoř a Pavlata. Těžko s tím v tuto chvíli něco uděláme, ale nezdá se mi to úplně správné. Jednací řád Sněmovny to však umožňuje.

Dále. Není v souladu s elementárním citem pro fair play, že předseda sněmovní volební komise pan kolega Tluchoř informuje o výsledcích voleb předsedu ODS předčasně, resp. přednostně. To nám zde předváděl, zde, přímo v sále, před našima očima, před televizními kamerami před týdnem.

Pokládám za nedostatek, že dle jednacího řádu Sněmovny neexistuje ve volebních protokolech kolonka "zdržel se". Možná že i to přispívá ke zmatkům ve sčítání hlasů.

Avšak nejzávažnější se mi jeví otázka, proč se jmenné seznamy skrutátorek se záznamem vůle volitelů ihned po volbě skartovávají. Jednací řád Sněmovny o žádných skartacích nehovoří. Tuto věc vůbec neupravuje. Měli bychom se tedy přiměřeně řídit zákonem o volbách do Parlamentu České republiky č. 247/1995 a zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 plus předpisy navazujícími, které říkají jednoznačně: volební dokumentace, tedy včetně jmenných seznamů se záznamem vůle volitelů, se archivují až deset let. A mimochodem, kancléři obou komor mají povinnost vykonávat spisovou službu.

Vážené dámy, vážení pánové, mám zde tedy následující návrh a žádám pana předsedajícího, aby o něm dal hlasovat. Návrh zní takto: V případě, že se Parlament České republiky usnese na veřejné volbě prezidenta, bude volební dokumentace, tedy jmenné seznamy se záznamy o volbě a volební protokoly, archivována Sněmovnou Parlamentu České republiky po dobu pěti let. Bezprostředně po zveřejnění výsledků volby předá volební komise tyto jmenné seznamy médiím. Jmenné seznamy s výsledky hlasování budou neprodleně zveřejněny na internetových stránkách obou komor Parlamentu České republiky po dobu minimálně 30 dní. Konec návrhu. Děkuji za pozornost

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane senátore. Jestli se mohu zeptat, mohu nechat o tomto vašem návrhu hlasovat až potom, až jestli odhlasujeme tajnou, nebo veřejnou volbu? (Ano, samozřejmě.) Ano, děkuji.

Na závěr rozpravy vystoupí paní Jana Bobošíková. Prosím, máte slovo.

 

Paní Jana Bobošíková: Dámy a pánové, já si neodpustím osobní poznámku. Jsem velmi ráda, že se i na jednání tohoto velectěného sboru dostaly takové věci jako výhrůžky a jejich odmítání. Já v tom vidím určitý pokrok dopředu, protože když před sedmi lety odmítly Jiřího Hodače přijmout tři nemocnice, tak všichni v zákonodárných sborech mlčeli. Nicméně kvůli tomu nevystupuji.

Dámy a pánové, jak už jsem řekla na závěr svého projevu, jsem vděčná za tu jedinečnou šanci vstoupit do procesu volby hlavy státu. Vyslechla jsem si rozpravu a jako realistka respektuji fakt, že se mým navrhovatelům nepodařilo v té krátké době, kterou měli k dispozici, vyjednat pro mě potřebnou podporu. Nejsem z těch, kteří by chtěli zbytečně komplikovat a prodražovat dnešní politická jednání. Proto jsem se rozhodla z dnešní druhé volby prezidenta České republiky odstoupit. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud již nikdo se nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 12.55. Já si myslím, že by mohla následovat přestávka na oběd do 14 hodin. Přerušuji naši schůzi do 14.00.

 

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP